Doğruluk değeri

Sonuç daima 0 veya 1 olur
(Doğru ve yanlış (mantık) sayfasından yönlendirildi)

Mantıkta ve matematikte, bir doğruluk değeri[1] ya da mantıksal değer, bir önermenin doğruluk ile ilişkisini belirleyen bir değerdir.

Klasik mantık değiştir

Klasik mantıkta doğruluk değerleri doğru (1 ya da  ) ve yanlış (0 ya da  ) olabilir; yani klasik mantık iki değerlidir. Bu iki değerden oluşan küme aynı zamanda Bool tanım kümesi olarak adlandırılır. Mantık bağlaçlarının anlamsal karşılığı doğruluk tablosu olarak ifade edilen doğruluk fonksiyonlarıdır. İki koşulluluk karşılıklı eşitlik anlamına gelir. Tümleme ise doğru ve yanlış arasında birebir ilişki kurar. Veya bağlacı ile ve bağlacı birbirinin tümleyenidir ve bu ilişki De Morgan yasasına göre şöyle ifade edilir:

 

 

Kaynakça değiştir

  1. ^ Teo Grunberg (2005). "Bilgi Teorisi ve Gettier Problemi". Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları. İstanbul: YKY.