Dizinin limiti

Matematikte, bir dizinin limiti, dizinin terimlerinin yaklaştığı değerdir.[1] Eğer böyle bir limit varsa diziye yakınsak denir. Yakınsamayan diziye ıraksak denir.[2] Bir dizinin limiti, analizin nihai olarak dayandığı temel kavram olarak görülür.[1]

dış tarafından bir çember ile çevrelenmiş altıgen ve beşgenin diyagramı
Birim çemberi sınırlayan n-kenarlı düzgün çokgenlerin çevrelerinden oluşan dizinin limit değeri çemberin çevresine eşittir, yani . İçine dizilmiş çokgenlere karşılık gelen dizi aynı limite sahiptir.
n n sin(1/n)
1 0.841471
2 0.958851
...
10 0.998334
...
100 0.999983

n pozitif tam sayısı büyüdükçe, n sin(1/n) değeri 1'e yaklaşır. Bu durumda "n sin(1/n) dizisinin limiti 1'e eşittir" deriz.

Limitler, herhangi bir metrik veya topolojik uzayda tanımlanabilir. Fakat çoğunlukla gerçel sayılarda tanımlandığını görürüz.

TarihiDüzenle

Yunan filozof Zeno of Elea limit işlemleri içeren paradoksları formüle etmesiyle meşhurdur.

Leukippos, Demokritos, Antifon, Eudoksos ve Arşimet bir alan ya da bir hacmi bulmak için yaklaşımlardan oluşan ve sonsuz dizi kullanan tüketme yöntemini geliştirdi. Arşimet sonsuz dizinin terimleri toplamakta, ki buna günümüzde geometrik seri diyoruz, başarılı oldu.

Newton şu eserlerinde serilerle uğraştı: Sonsuz serilerle analiz (1669'da yazıldı, el yazması olarak yayıldı, 1711'de basıldı), Diferansiyel kalkülüs ve sonsuz seriler yöntemi (1671'da yazıldı, 1736'da İngilizce çevirisi basıldı, Latince aslı ise çok sonra basıldı) ve Tractatus de Quadratura Curvarum (1693'de yazıldı, Optiks eserine ek olarak 1704'te basıldı). Sonraki eserinde, Newton (x+o)n binom açılımını ele aldı ve sonraları (o→0 kabulü ile) limit alarak doğrusallaştırdı.

18. yüzyılda, Euler gibi matematikçiler tam doğru anda durdurarak bazı ıraksak serileri toplamakta başarılı oldu; hesaplanabildiği sürece limitinin olup olmadığını umursamadılar. Yüzyılın sonunda, Lagrange, Théorie des fonctions analytiques (1797) adlı eserinde titizlik eksikliğinin kalkülüste daha fazla ilerlemenin önüne geçtiğini söyledi. Gauss, hipergeometrik seriler (1813) adlı çalışmasında bir serinin hangi şartlar altında bir limite yakınsadığını ilk kez titizlikle inceledi.

Limitin modern tanımı (her ε için öyle bir N indisi vardır ki ...) Bernhard Bolzano (Der binomische Lehrsatz, Prag 1816, o zamanlar çok az dikkat çekti) ve 1870'lerde Karl Weierstrass tarafından yapıldı.

Gerçel sayılarDüzenle

 
{an} yakınsak dizisinin grafiği mavi ile gösteriliyor. n artarken dizinin 0 limit değerine yakınsadığı görülebiliyor.

Gerçel sayılarda, eğer dizideki sayılar başka bir sayıya değil de yalnızca  'ye yaklaşıyorsa   sayısı   dizisinin limitidir.

ÖrneklerDüzenle

 • Eğer bir c sabiti için   ise,  .[ispat 1]
 • Eğer   ise,  .[ispat 2]
 • Eğer   çift iken   ise, ve   tek iken   ise,  . (  tek iken   olması konuyla alakasızdır.)
 • Herhangi bir gerçel sayı için, ondalık yaklaşmalar yapılarak o sayıya yakınsayan bir dizi oluşturabilir. Örneğin,   dizisi   sayısına yakınsar. Dikkat edilmeli ki   ondalık gösterimi az önceki dizinin limitidir ve matematiksel olarak şöyle tanımlanır
 .
 • Bir dizinin limitini bulmak her zaman kolay değildir. Örneğin,  , aynı zamanda e sayısı olarak bilinir, veya Aritmetik-geometrik ortalama. Bu gibi durumlarda sıkıştırma teoremi genellikle kullanışlıdır.

Biçimsel TanımDüzenle

Aşağıdaki şart sağlanıyorsa "  dizisinin limiti   sayısıdır" deriz:

 • Her   gerçel sayısı için, öyle bir   doğal sayısı vardır ki, her   doğal sayısı için,   elde ederiz.

Başka bir ifade ile, her   yakınlık ölçüsü için, dizinin terimleri o miktarda limite yakındır.   dizisi   limitine yakınsıyor ya da yaklaşıyor denilir ve   veya   biçiminde yazılır.

Eğer dizi bir limite yakınsıyorsa, o zaman yakınsaktır, aksi takdirde ıraksaktır.

ÖzelliklerDüzenle

Dizilerin limitleri sıradan aritmetik işlemlere benzer davranır. Eğer   ve   ise,   ve  . b ve   sıfırdan farklı ise,  .

Herhangi bir f sürekli fonksiyonu için,   ise,  . Aslında, herhangi bir gerçel değerli f fonksiyonu sürekli ise ancak ve ancak dizilerin limitlerini değiştirmiyordur. (Ama süreklilik daha genel bir kavram olarak ele alındığında bunun doğru olması gerekmez.)

Gerçel dizilerin limitlerinin diğer bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • Bir dizinin limiti biriciktir.
 •  
 •  
 •  
 •   (Eğer   ise)
 •  
 • Bazı  lerden daha büyük tüm  ler için   ise,  .
 • (Sıkıştırma Teoremi) Tüm   için   ve   ise,  .
 • Eğer bir dizi sınırlandırılmış ve monotonik ise o dizi yakınsaktır.
 • Bir dizi yakınsak ise ancak ve ancak tüm alt dizileri de yakınsaktır.

Bu özellikler hantal resmi tanımların doğrudan kullanımına gerek kalmaksızın limitleri kanıtlamak için yaygın olarak kullanılır. Yukarıdaki özellikleri kullanarak bir kere   olduğu ispatlandıktan sonra  , ( ) olduğunu göstermek kolaydır.

Sonsuz limitlerDüzenle

Her K için, bir N vardır öyle ki, her   için,  ; öyle ki seçilen herhangi K için dizinin terimleri o K değerinden daha büyük ise,   dizisi sonsuza yaklaşıyor denilir ve   veya   şeklinde ifade edilir. Benzer bir şekilde, her K için, bir N vardır öyle ki, her   için,   ise  . Eğer bir dizi sonsuza ya da eksi sonsuza yaklaşıyorsa, o dizi ıraksaktır. (Ancak, ıraksak bir dizi sonsuza ya da eksi sonsuza yaklaşmak zorunda değildir.)

Metrik uzaylarDüzenle

TanımDüzenle

Tüm ε > 0 için, bir N vardır öyle ki, her   için,   ise (X, d) metrik uzayının bir x noktası (xn) dizisinin limitidir. Bu tanım   ve   iken gerçel sayılar için yapılmış tanım ile aynıdır.

ÖzelliklerDüzenle

Herhangi bir f sürekli fonksiyonu için, eğer   ise,  . Aslında, bir f fonksiyonu sürekli ise ancak ve ancak uygulandığında dizilerin limitlerini değiştirmiyordur.

Eğer varsa dizilerin limitleri biriciktir, farklı noktaların belli bir pozitif uzaklık ile ayrılması gibi, bu uzaklığın yarısından az her   için, dizinin terimleri her iki noktadan   uzaklığı içerisinde olamaz.

Topolojik uzaylarDüzenle

TanımDüzenle

x'in her U komşuluğu için, bir N vardır öyle ki, her  ,   ise (X, τ) topolojik uzayında bir x noktası, (xn) dizisinin limitidir. Eğer (X,d) metrik uzay ve   d tarafından üretilen bir topoloji ise bu tanım metrik uzay için yapılmış tanım ile aynıdır.

Bir T topolojik uzayında   noktalarının bir dizisinin limiti, özel bir fonksiyonun limitidir: bu fonksiyonun; tanım kümesi,   ile genişletilmiş gerçel sayılar kümesinin indüklenmiş topoloji uzayındaki   kümesidir, değer kümesi T, girdisi n - bu uzayda  'nın limit noktası olan - +∞'a yaklaşır.

ÖzelliklerDüzenle

Eğer X Hausdorff uzayı ise, dizilerin limitleri var oldukları yerde biriciklerdir. Bunun genel bir durum olması gerekmediğine dikkat edin. Özellikle, x ve y noktaları topolojik olarak benzer ise, x değerine yakınsayan herhangi bir dizi y değerine de yakınsamalıdır. Bunun tersi de geçerlidir.

Cauchy dizileriDüzenle

 
xn ve n eksenlerinde bir (xn) Cauchy dizisinin grafiği mavi ile gösteriliyor. Dizideki terimler birbirine gitgide yaklaştıkça ve n değeri büyüdükçe dizinin bir limit noktasına yakınsadığını görsel olarak görebiliyoruz. Gerçel sayılarda her Cauchy dizisi bir limite yakınsar.

Cauchy dizisi, n değeri büyüdükçe terimleri birbirine çok çok yakınlaşan bir dizidir. Cauchy dizisi kavramı, metrik uzayda diziler ve özellikle gerçel analiz çalışmalarında çok önemlidir. Gerçel analizin en önemli sonuçlarından biri Diziler için yakınsaklığın Cauchy krakterizasyonudur.

Bir dizi yakınsaksa ancak ve ancak Cauchy'dir.

Hiperreel sayılarda tanımıDüzenle

Hiperreel sayılar kullanılarak yapılan limit tanımı "indisin çok büyük değerlerine karşılık gelen terim limite çok yakın olur" sezgisini formüle eder. Daha net olursak, eğer bütün sonsuz hipernatürel H için, xH terimi L sayısına sonsuz yakındır, yani, xH - L farkı sonsuz küçüktür. Buna eşit olarak, L xH'ın standard parçasıdır

 .

Nitekim, limit şu formül ile tanımlanabilir

 

ki limit varsa ancak ve ancak eşitliğin sağ tarafı sonsuz bir H seçiminden bağımsızdır.

Ayrıca bakınızDüzenle

NotlarDüzenle

 1. ^ a b Courant (1961), p. 29.
 2. ^ Courant (1961), p. 39.

İspatlarDüzenle

 1. ^ İspat:   seç. Her   için,  
 2. ^ İspat:   seç. (taban fonksiyon). Her   için,  .

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle