Dizel çoklu birim

Dizel çoklu birim (DMU), dizel motor ile çalışan ve kendinden tahrikli vagonlardan oluşan bir çoklu birim trenidir. Dizel çoklu birimler, cer motorları bir veya birkaç sayıda vagon içine dahil edildiğinden ayrı bir lokomotif gerektirmez.

PESA SA134

Dizel çoklu birimler, dizel–elektrik (DEMU), dizel–mekanik (DMMU) veya dizel–hidrolik (DHMU) olmak üzere birçok türe ayrılırlar.