Dizçek

diz ve baldırı koruyan zırh

Dizçek (İng. Greave), savaşçının dizlerini korumak için bacakların diz ve baldır kismına takılan zırhın bir parçasıdır. Çoğunlukla metal plakalardan yapılır. Bazı dizçekler kalçalara kadar uzanır. Dizçekler çoğunlukla piyadeler tarafından kullanılmıştır. Örnek olarak Grek Hoplitleri her bacağı için bronz dizçekler kullanmıştır. Triariiler, Roma Cumhuriyeti'nin erken döneminde görev yapan teçhizat alabilecek kadar zengin birlikler, Antik Grekler'in kullandığı dizçeklere benzer dizçekler kullanmışlardır. Principes ve Hastatiler sadece sol bacaklarına dizçek giydiler ya da hiç giymediler. Orta Çağ'da ise dizçekler çok gelişti ve dizin tamamını koruyacak türden yapılandırıldı.

Eski Grek dizçeklerinden bir örnek 500 MÖ