Diyakoz

Katolik, Anglikan ve Ortodoks kiliselerindeki üç yüksek ruhban derecesinin ilk basamağı olan diyakozluk rütbesini haiz kişi

Diyakoz (veya diyakon); Katolik, Anglikan ve Ortodoks kiliselerindeki üç yüksek ruhban derecesinin ilk basamağı olan diyakozluk rütbesini haiz kişidir. Diğer iki rütbe ise sırasıyla papazlık (vaizlik) ve piskoposluktur.

Kelimenin etimolojik kökeni Grekçe, "hizmetli", "hizmetçi", "yardımcı", "haberci" manalarına gelen Grekçeδιάκονος diakonostur. Günümüzde diyakoz kısaca papaz yardımcılarına verilen isimdir.

Diyakozun görevleri değiştir

Diyakozluk diğer ruhban derecelerini almak için ilk temeldir. Yani peder olmak isteyen kişi önce diyakoz olmak zorundadır. Sadece ruhbanlık gizemi ile pederlik derecesini almış kişiler piskopos ve papaz olabilirler. Diyakozlar evlenseler dahi bu görevlerinde kalabilirler.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Sevgi yolumuz Mesih İsa- P. Raimondo Bardelli