Dirichlet testi

Matematikte Dirichlet testi, bir serinin yakınsaklığını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir ve matematikçi Johann Dirichlet'nin arkasından isimlendirilmiştir.

Gerçel sayıların iki dizisi, ve, verilsin. Bu diziler, M bir sabit iken aşağıdakileri sağlıyorsa

  • her N pozitif tamsayısı için

o zaman

serisi yakınsar.

Dirichlet testinin bir sonucu

durumunda daha genel bir kullanımı olan almaşık seri testidir.

Bir diğer sonuç ise 'nin sıfıra giden azalan bir dizi olduğu her zaman serisinin yakınsamasıdır.

KaynakçaDüzenle

  • Hardy, G. H., A Course of Pure Mathematics, Ninth edition, Cambridge University Press, 1946. (sf. 379-380).
  • Voxman, William L., Advanced Calculus: An Introduction to Modern Analysis, Marcel Dekker, Inc., New York, 1981. (§8.B.13-15) ISBN 0-8247-6949-X.

Dış bağlantılarDüzenle