Diplomasi (kitap)

Diplomasi, eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger tarafından yazılan ve 1994'te yayımlanan kitaptır. Kitap, uluslararası ilişkiler tarihinin ve diplomasi sanatının büyük ölçüde 20. yüzyıl ve Batı Dünyası'nın bir taraması niteliğindedir. Realist teori geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan Kissinger, I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki güç dengesine, raison d'État ve Realpolitik kavramlarına yoğunlaşmıştır.

Diplomasi
Diplomacy
Yazar Henry Kissinger
Ülke Amerika Birleşik Devletleri
Dil İngilizce
Konu Politika
Yayım 1994
Yayımcı Simon & Schuster
Sayfa 912
ISBN 0-671-51099-1

Toplamda 31 bölümden oluşan kitap, 17. yüzyıl Avrupası'nda başlayıp daha sonra genel olarak Dünya Savaşları ve Soğuk Savaş'a odaklanır. Kissinger, özellikle Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlık dönemlerini anlatırken sık sık kendinden de bahseder.

Henry Kissinger, kitabı Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmış kadın, erkek tüm çalışanlara adamıştır.

BölümlerDüzenle

 1. Yeni Dünya Düzeni
 2. Bağlantı: Theodore Roosevelt veya Woodrow Wilson
 3. Evrensellikten Dengeye: Richelieu, Oranjlı William ve Pitt
 4. Avrupa Konferansı: Büyük Britanya, Avusturya ve Rusya
 5. İki Devrimci: III. Napolyon ve Bismarck
 6. Realpolitik Kendine Dönüyor
 7. Politik Kıyamet Günü Makinesi: I. Dünya Savaşı’ndan Önce Avrupa Diplomasisi
 8. Girdaba Doğru: Askeri Kıyamet Günü Makinesi
 9. Diplomasinin Yeni Yüzü: Wilson ve Versay Antlaşması
 10. Galiplerin Karşı Karşıya Bulunduğu Çıkmazlar
 11. Stresemann ve Yenilenin Tekrar Doğrulması
 12. Hayal Görmenin Sonu: Hitler ve Versay’ın Yıkılışı
 13. Stalin’in Pazarı
 14. Nazi - Sovyet Paktı
 15. Amerika Tekrar Arenaya Giriyor: Franklin Delano Roosevelt
 16. Barışa Üç Farklı Yaklaşım: II. Dünya Savaşı’nda Roosevelt, Stalin ve Churchill
 17. Soğuk Savaş’ın Başlaması
 18. Sınırlandırma Politikasının Başarıları ve Sancıları
 19. Sınırlandırma Politikasının Çıkmazı: Kore Savaşı
 20. Komünistlerle Görüşme: Adenauer, Churchill ve Eisenhower
 21. Sınırlandırma Politikasının Üzerinden Atlanması: Süveyş Krizi
 22. Macaristan: İmparatorlukta Ayaklanma
 23. Kruşçev’in Ültimatomu: Berlin Krizi 1958-63
 24. Batı Birliği Kavramları: Macmillan, de Gaulle, Eisenhower ve Kennedy
 25. Vietnam: Bataklığa Saplanış; Truman ve Eisenhower
 26. Vietnam: Ümitsizlik Yolunda; Kennedy ve Johnson
 27. Vietnam: Kurtulma; Nixon
 28. Jeopolitik Dış Politika: Nixon’ın Üçgen Diplomasisi
 29. Yumuşama (Detente) ve Yarattığı Hoşnutsuzluklar
 30. Soğuk Savaş’ın Sonu: Reagan ve Gorbaçov
 31. Yeni Dünya Düzeninin Yeniden Değerlendirilmesi

KaynakçaDüzenle

 • Kissinger, Henry. Diplomacy. New York: Simon & Schuster, 1994. 0-671-51099-1