Dinî inanç, grup ve akımlar listesi

Vikimedya liste maddesi
Dinlerin bölgesel dağılımı

İbrahimî dinlerDüzenle

İslamDüzenle

YahudilikDüzenle

HristiyanlıkDüzenle

DiğerDüzenle

Hint dinleriDüzenle

BudizmDüzenle

HinduizmDüzenle

JainizmDüzenle

SihizmDüzenle

Vahye dayalı diğer dinlerDüzenle

Eski Avrupa dinleriDüzenle

Antik dinlerDüzenle

Antik Yakın Doğu dinleriDüzenle

Uzak Doğu dinleriDüzenle

PaganizmDüzenle

Sol el yoluDüzenle

Afrika kökenli dinlerDüzenle

Diğer inanç hareketleriDüzenle

Yeni dinî hareketlerDüzenle

Yerli halkların yeni dinî hareketleriDüzenle

Hristiyanlığa dayalı yeni dinî hareketlerDüzenle

İslama dayalı yeni dinî hareketlerDüzenle

Uzak Doğu'da yeni dinî hareketlerDüzenle

Ufo dinleriDüzenle

Diğer yeni dinî hareketlerDüzenle

Diğer inançlarDüzenle