Dimer

monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapı

Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır. Bu alt üniteler molekül içi ya da -daha zayıf olan- moleküller arası kuvvetlerle birlikte tutulur.

Karboksilik Asit dimerleri genelde gaz halinde bulunurlar

KimyaDüzenle

 
Siklopentadien dimeri. İlk bakışta kimyasal şemadan dimer olduğunun anlaşılması zordur.

Moleküler dimer (molekül için kuvvetlerle tutulan) e bir örnek, ürünü oluşturmak üzere iki siklopentadienin bir araya geldiği disiklopentadiendir.

Moleküler dimerler, yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi genelde iki eş bileşenin bir araya gelmesiyle oluşurlar.

Fiziksel dimere (intermoleküler dimer olarak da adlandırılır) bir örnek ise hidrojen bağlarının iki molekülü bir arada tuttuğu asetik asittir. Su (H2O) da fiziksel bir dimerdir.

Homodimer terimi, iki alt ünitenin birbiriyle eş olduğunun belirtilmesi için kullanılırken (örneğin: A-A) heterodimer iki dimerin farklı olduğunu anlatır. (örneğin: A-B).

Dimer oluşumunun geriye çevrilmesi yani dimerin kendini oluşturan bileşenlere tekrar ayrılması Dissosiasyon olarak bilinir..

BiyokimyaDüzenle

Biyokimyada ve moleküler biyolojide proteinler ve nükleik asitler gibi makromoleküllere oldukça sık rastlanır. Biyokimyadaki birçok dimer kovalent bağlarla birbirine bağlanırken Disülfid Bağlarının da görülmesi oldukça olasıdır.

ÖrneklerDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle