Devrimcilik veya revolüsyonizm, bir devrimi gerçekleştirmeye adanmış belirli bir toplumsal hareket türüdür. Charles Tilly, onu "devletin veya onun bir bölümünün kontrolü için özel rekabet iddialarını geliştiren bir toplumsal hareket" olarak tanımlar. Jeff Goodwin ve James M. Jasper onu daha basit bir şekilde "hükümeti veya devleti devirmeyi amaçlayan bir toplumsal hareket" olarak tanımlıyor.

Bir toplumsal hareket, çeşitli reformlar yapmak ve devletin bir ölçüde kontrolünü ele geçirmek isteyebilir, ancak “münhasır” bir kontrolü amaçlamadığı sürece üyeleri devrimci değildir. Sosyal hareketler daha radikal ve devrimci hale gelebilir veya "tersi" olabilir - devrimci hareketler taleplerini küçültebilir ve güçlerini başkalarıyla paylaşmayı kabul ederek sıradan bir siyasi parti haline gelebilir.

Goodwin, muhafazakar (inkılapçı) ile radikal devrimci hareketler arasında, ne kadar değişiklik getirmek istediklerine bağlı olarak ayrım yapar. Muhafazakar veya reformist bir devrimci hareket, sosyo-ekonomik ve kültürel sistemin daha az unsurunu radikal reformist bir harekete göre değiştirmek isteyecektir (Godwin ayrıca tüm radikal hareketlerin devrimci olması gerekmediğini de belirtir). Böylece radikal devrimci hareket, hem devletin münhasır kontrolünü ele geçirmek hem de toplumunun, ekonomisinin veya kültürünün daha fazla unsurundan birini temelden dönüştürmek isteyecektir.