Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler

Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler, Celal Nuri İleri'nin ilk kez 1932 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası'nca basılan eseridir. Kitapta devlet, meclis, millet ve milliyet kavramlarını, tarihi gelişim süreçleriyle birlikte ele alınmaktadır. Avrupa ulusları ve Osmanlı İmparatorluğu özelinde, özellikle Türklerde ulus-devlet ve milletleşme olgusu, devlet mefhumu modernleşme süreçleriyle birlikte, Türk devriminin devlet ve millet teorilerinin açılımı yapılarak bu teorilerin evrensel ve millî kaynakları değerlendirilmektedir. Türk modernleşmesi ve Batılılaşması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve niteliği, tarihsel ve çağdaş gelişmeler mukayeseli bir surette açıklanmaktadır.

Devlet ve Meclis Hakkında Musahabeler
YazarCelal Nuri İleri
DilTürkçe
Yayım1932 (özgün)
2007 (Yeniden yayına hazırlayan Hazırlayan: Halit Erdem Oksaçan) (Türkçe)
YayımcıEmre Yayınevi
Sayfa212
ISBN9944-334-23-5

Kitap, yeni baskısı 75 yıl sonra araştırmacı-yazar Halit Erdem Oksaçan tarafından yeniden yayına hazırlanmıştır.