Devlet kuruluşu

belirli kamu işlerini yerine getirmek amacıyla kurulan kamu tüzel kişisi
(Devlet dairesi sayfasından yönlendirildi)

Devlet kuruluşu ya da devlet kurumu, çoğunlukla tayin edilmiş bir görev olarak devletin mekanizmasındaki temelli veya kısmen temelli kuruluş, istihbarat teşkilatı gibi belirli işlevlerin idaresi ve yönetiminden mesuldur. Birçok dikkate değer devlet müessese çeşidi vardır.

Kaynakça

değiştir