Devlet görevlisi

ülke yönetiminde üst kademelerde yer alan kamu çalışanı
(Devlet adamı sayfasından yönlendirildi)

Devlet görevlisi, devlet yönetiminde önde gelen kişilerin genel adı, devlet adamı olarak da bilinirler. Bu terim, ulusal ya da uluslararası alanda politikacı, bürokrat ya da diplomat olarak uzun süre görev almış ve saygınlık kazanmış kişiler için kullanılmaktadır.