Destari Mustafa Paşa

Destari Mustafa Paşa, Osmanlı Devleti'nde I. Ahmet'in padişahlığı döneminde vezirlik yapmış olan devlet adamı (ö. 1614).

Destari Mustafa Paşa Kabri

Destari Mustafa Paşa, birçok dönemdaşı devlet adamı gibi Enderun’da eğitim almıştır. Mirahorluk, Beylerbeyliği, Sadaret Kaymakamlığı, Kubbe Vezirliği ve Vezirlik gibi çeşitli devlet kademelerinde görev yapan paşa saraya damat da olmuştur.

1614 yılında öldürülmüş olan Destari Mustafa Paşa'nın türbesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde Şehzadebaşı camisi avlusunda bulunmaktadır.