Denklik bağıntısı

dönüşlü, simetrik ve geçişli ilişki

Bağıntıda yansıma, simetri ve geçişme özelliği varsa bu bağıntı denklik bağıntısıdır.

Tanım ve özellikler değiştir

Bir kümede tanımlı yansıyan, simetrik ve geçişken bağıntı. Başka bir deyişle,   bağıntısı her   için

  •  
  •  
  •   özelliklerini sağlamalıdır.

Denklik bağıntısı, tanımlı olduğu kümeyi denklik sınıfı adı verilen altkümelere ayırır. İki denklik sınıfı tanım itibarıyla ya eştir ya da kesişimleri boş kümedir.

Örnekler değiştir

  1. Tam sayılar kümesinde tanımlanmış   bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. "İkinci bileşenle birincinin farkı 4'e tam bölünebilir" anlamına gelen bu bağıntı yukarıdaki özellikleri sağlar (her   tam sayısı için  'dır ve 0, 4'e bölünebilir;   4'e bölünebilirse   de bölünebilir; son olarak   ve   4'e bölünebilirse  'in de 4'e bölünebileceği açıktır). Bu bağıntı tam sayılar kümesini dörde bölümünden kalana göre 4 gruba ayırır.
  2. Yönsüz bir çizgede iki düğümün birbirine bağlı olması, yani   olmak üzere  , bir denklik bağıntısıdır. Bu bağıntı düğümlerin kümesini ayrık altkümelere ayırır. Bu altkümelere bağlı eleman adı verilir.
  3.   kümesinde   bir denklik bağıntısıdır. Bu bağıntının ayırdığı her altkümeden seçme aksiyomu yardımıyla bir temsilci seçersek Vitali kümesi adı verilen kümeyi elde ederiz. Bu kümenin özelliği, hiçbir ölçü ile ölçülememesidir.