Demet, II. Meşrutiyet sonrasında çıkan haftalık kadın dergisi. Toplamda 7 sayı çıkan dergide çocuk eğitimi, moda dünyası, Osmanlı kadınının bilinçlendirilmesine yönelik içerikler yayımlanıyordu. İlk sayılarında yazarların çoğu İttihatçı Jön Türklerdi.[1] Derginin sahibi ve imtiyazlı kişisi Celâl Sahir (Erozan) idi. Şefika Kurnaz'a göre ağırlıkla şiir ve hikâyelere yer veren bir edebiyat dergisi mahiyetindeydi. Kadınlığa dair fikir yazıları ise oldukça azdı. Meşruti yönetimi destekleyen dergideki 44 imzadan sadece 11'i kadın yazarlara aitti. Bu yazarlar arasında "Halide Salih" imzasıyla Halide Edib Adıvar, Selim Sırrı Tarcan, Mithat Cemal Kuntay, Cenap Şahabettin, "Enis Avni" imzasıyla Aka Gündüz ve Tahsin Nahit gibi isimler yer almaktaydı.[2]

Demet
Demet (1908)
KategorilerKadın · düşünce · edebiyat
SıklıkHaftalık
İlk sayı30 Eylül 1908
Son sayı11 Kasım 1908 (7 sayı)
ÜlkeOsmanlı İmparatorluğu

Ayrıa bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Çakır, Sümeyra (2015), 20. Y.Y. Başlarında Osmanlı Sosya Ekonomik Hayatında Kadın Cemiyetleri; Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti Örneği, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, s. 52 
  2. ^ Kurnaz, Şefika (1996). II. Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. s. 139-40.