Delfi kâhinleri (İngilizce Pythia, Yunanca Πυθία), Yunanistan'da Delfi'deki gelecek habercileri.

Delfi'deki Apollo Tapınağı

Delfi rahiplerini dinlemek için her gün birçok Yunan ve yabancı gelirdi. Böylece rahipler dünyada olan bitenlere ilişkin pek çok bilgi edinir ve bu bilgilere dayanarak kehanette bulunurlardı.

Delfi kâhinleri yalnızca gelecek habercileri değil, aynı zamanda eskiçağda devletlerin en önemli danışmanıydı. Diğer bir adları ise Apollon'un Sözcüleri idi.

Ayrıca bakınız değiştir