Decennalia

Roma İmparatorluğu'nda bir hükümdarın hakimiyetinin onuncu yılının kutlandığı şenlikler

Decennalia (Latince decennium "onyıl"; decem 'on' ve annus 'yıl') Antik Roma'da bir hükümdarın hakimiyetinin onuncu yılının kutlandığı törenler ve şenliklerdir.

İlk olarak Augustus ile birlikte MÖ 27 yılında kutlanmaya başlayan Decennalia, onun ardılı Tiberius zamanında da iki kez (MS 24 -decennalia prima- ve MS 34 -decennalia altera-) kutlanmıştır. Bu şekilde bir gelenek haline gelen Decennalia şenlikleri, 3. yüzyıldan itibaren şayet bir imparator döneminde ikinci kez kutlanırsa vicennalia olarak da anılmaya başlamıştır. (Latince: vicennium 'yirmi yıl').