Dawon, kutsal bir dişi kaplan. Tibet efsanesi kökenli olup daha sonraları Hint mitolojisine uyarlanmıştır. Durga'nın binek hayvanıdır. Güç ve kuvveti temsil eder.

Tasvirde Dawon Aslanına binen Durga