Darwinizm

biyolojik evrim kuramı

Darwinizm veya Darwincilik, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin'in canlıların doğal seçilim yoluyla geliştiğini belirten evrim kuramı.[1] Darwinizm, tüm organizma ve türlerin varoluş sürecini, bireyin birbiriyle rekabeti, hayatta kalma ve üreme yeteneklerini artıran küçük, kalıtsal varyasyonlarla tetiklenen doğal seçilimle oluştuğunu konusunda yoğunlaşmıştır. Darwinizm, türlerin var oluşunu ve hayatın kaynağını, çeşitli şekilde anlatan diğer açıklamalar gibi, çeşitli varsayım ve ön kabullerden [2] oluşan bir teoridir. 1859 yılında Darwin'in Türlerin Kökeni Üzerine kitabının yayınlanmasından sonra, kendisinden önceki teoriler üzerinde genel bilimsel kabul görmüştür. Ayrıca yaradılışçılar tarafından bilimsel bir yaklaşımdan ziyade bir ideolojiymişcesine kullandığı iddiası vardır.[3]

Darwin, bunun yanında, Türlerin Kökeni kitabında, bu sürecin doğruluğunun ispatının nasıl mümkün olduğunu şekilde açıklamıştır: Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara-geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır... Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. [4] Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz.[5] Bu zorluklar ve itirazlar şu başlıklar altında sınıflandırılabilir: - Birincisi, türler diğer türlerden ince dereceli olarak geldiyse, neden her yerde sayısız ara geçiş formu görmüyoruz? Türler bizim gördüğümüz gibi iyi tanımlanmış olmak yerine neden tüm doğa kafa karışıklığı içinde değil? [6][7]

Biyoloji alanında DarwinizmDüzenle

Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık adlı kitabında Darwinizm ile ilgili şunları yazmıştır:

"Biyolojideki kullanımları içeren "Darwincilik", dar anlamda, doğal seleksiyon düzeneğini vurgulayan görüşün adıdır. Buna göre, tüm canlı türler, organizmaya doğal koşullarda ayıklanmaktan kurtulma ve çoğalma olanağı sağlayıcı varyasyonların doğal seleksiyonuyla gelişir. Darwincilik doğal seleksiyon tezini yoklanması gereksiz, doğruluğu apaçık bir ilke saydığı ölçüde bilimsel bir kuram olmaktan uzaklaşmakta, ideolojik bir öğreti kimliği kazanmaktadır. Ancak hemen belirtmeli ki, bu öğretisel eğilim geçmişte kalmış bir olaydır. Bugünkü anlamıyla "Darwincilik" bilimsel evrim kuramıyla özdeştir."

Sosyal alanda DarwinizmDüzenle

Darwin ırklarla ilgili olarak şunları söylemiştir:

Gelecekte, yüzyıllarla ölçülemeyecek kadar kısa bir zaman sonra, medeni ırklar neredeyse kesinlikle vahşi ırkları dünya çapında yok edecek ve onların yerine geçecektir. Prof. Schaaffhausen'in de belirttiği üzere, insan benzeri maymunların da soyu şüphesiz ki kurutulacaktır. Böylece aradaki fark açılacaktır, zira insan daha medeni bir duruma gelecek, umarız ki sadece beyaz ırk kalacak ve maymun bir babun kadar alçalacak, böylece şu anda bir zenci veya Avustralyalıyla goril arasında var olan yakınlık ortadan kalkacaktır."[8]

Darwin'in W. Graham'a gönderdiği mektuplardan alınan sözleri:[9]

"...Doğal seçilim esnasında gerçekleşen mücadelenin, uygarlığın gelişmesine katkısının, sizin kabul etmeye yanaştığınızdan daha fazla olduğunu ve olmaya da devam ettiğini ispat edebilirim. Avrupa milletlerinin daha birkaç yüzyıl önce Türklerin karşısında duramadıklarını hatırlayın, oysa şimdi bunun fikri bile gülünç geliyor! Beyaz ırklar olarak bilinen daha medeni ırklar, varoluş mücadelesinde Türkleri hezimete uğrattılar. Çok da uzak olmayan bir geleceğe baktığımızda, kimbilir daha hangi aşağı ırklar dünyanın dört bir yanında daha yüksek medeni ırklar tarafından elimine (yok) edilecekler..."[9]

Ayrıca bir Darwinist olan Stephen Jay Gould tartışmaları şu şekilde yorumlamıştır:

"Irkçılıkla ilgili biyolojik argümanlar 1859'dan önce de yaygın olabilir ama evrim teorisinin kabulü ırkçılığın etkinliğini arttırmıştır." [10]

Bu sözler bazı darwinizm karşıtı çevrelerce ırkçılık olarak yorumlansa da Darwin ırkçı olmadığını belirtmiştir. Olaya bir diğer bakış açısı ise, Darwin'in herhangi bir konudaki olumsuz görüşünün bilimsel çalışmalarının değerini azaltmayacağı yönündedir.[11]

Teorinin Önündeki ZorluklarDüzenle

Darwin Türlerin Kökeni kitabının 6. bölümünde (Teorinin önündeki zorluklar) şu bilgileri vermiştir :[7]

Bu zorluklar ve itirazlar şu başlıklar altında sınıflandırılabilir: - Birincisi, türler diğer türlerden ince dereceli olarak geldiyse, neden her yerde sayısız ara geçiş formu görmüyoruz? Türler bizim gördüğümüz gibi iyi tanımlanmış olmak yerine neden tüm doğa kafa karışıklığı içinde değil?

İkinci olarak, örneğin bir yarasanın yapısına ve alışkanlıklarına sahip bir hayvanın, çok farklı alışkanlık ve yapıya sahip başka bir hayvanın değiştirilmesiyle oluşmuş olması mümkün müdür? Doğal seçilimin bir yandan zürafanın kuyruğu gibi sineklik görevi gören ve diğer yandan göz kadar harika bir organ gibi önemsiz bir organ üretebileceğine inanabilir miyiz? ?

Üçüncüsü, içgüdüler doğal seçilim yoluyla edinilebilir ve değiştirilebilir mi? Arıyı hücre yapmaya yönlendiren ve derin matematikçilerin keşiflerini pratik olarak önceden gören içgüdüye ne diyelim?

KaynakçaDüzenle

 1. ^ "Darwinism." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
 2. ^ "Bilimin Temel Varsayımları Nelerdir? Bilimin Sınırları Var mı?". Evrim Ağacı. 24 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2020. 
 3. ^ Scott, Eugenie C. (2008), "Creation Science Lite: "Intelligent Design" as the New Anti-Evolutionism" (PDF), Godfrey, Laurie R.; Petto, Andrew J. (Edl.), Scientists Confront Creationism: Intelligent Design and Beyond, New York: W. W. Norton, s. 72, ISBN 0-393-33073-7, 3 Haziran 2010 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi, erişim tarihi: 5 Nisan 2010 
 4. ^ Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179
 5. ^ Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189
 6. ^ Charles Darwin, The Origin of Species, New York: D. Appleton and Company s. 154, 155
 7. ^ a b Darwin, Charles (2009/07). "DIFFICULTIES OF THE THEORY". The Origin of Species: By Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (İngilizce). 16 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2020.  Tarih değerini gözden geçirin: |tarih= (yardım)
 8. ^ Darwin, Charles. 1871. The Descent of Man, and selection in relation to sex. London: John Murray. Volume. 1. 1st edition. p 201 [1] 3 Temmuz 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. [2]
 9. ^ a b “I could show fight on natural selection having done and doing more for the progress of civilisation than you seem inclined to admit. Remember what risk the nations of Europe ran, not so many centuries ago of being overwhelmed by the Turks, and how ridiculous such an idea now is! The more civilised so-called Caucasian races have beaten the Turkish hollow in the struggle for existence. Looking to the world at no very distant date, what an endless number of the lower races will have been eliminated by the higher civilised races throughout the world.” (”The Life and Letters of Charles Darwin”, Francis Darwin, 1. Cilt, 1888. New York D. Appleton and Company, s .285-286)
 10. ^ “Biological arguments for racism may have been common before 1859, but they increased by orders of magnitude following the acceptance of evolutionary theory.”  Ontogeny and Phylogeny, 1977.
 11. ^ "Yaradılışçılar Darwin'i Gölgelemeye çalışırlar" Hakkı Devrim. 18 Mart 2009, Radikal Gazetesi. Erişim 18 Haziran 2009 18

Dış bağlantılarDüzenle