Darien Körezi Karayip Denizi'nin en güneydeki noktasını teşkil eder. Panama ve Kolombiya arasına sokulmuştur.

Darién Körfezi (İspanyolcaGolfo de Darién).