Darbhor Mehmed Reşid Paşa

Darbhor Mehmed Reşid Paşa (d. ? - ö. 26 Ocak 1868) Osmanlı askeri.

Kiler-ı Hassa'dan çıkıp askerliğe girdi. Binbaşı, Miralay ve hassa livası oldu. 1838 yılında Revandizli Mehmed Paşa'yı cezalandırıp süvari feriki oldu. Sonra hassa Dâr-ı Şûrâ Reisi oldu. 17 Ocak 1843'te Seraskerlik makamının kaldırılmasıyla vezirlikle Mansure Müşiri oldu. Eylül 1844'te ordunun nâmı Dersaadet'e çevrildi. Şubat 1846'da Hassa Müşiriyeti Kaymakamı olup Ocak 1847'de asaleten Hassa Müşiri ve Şubat 1847'de de Rumeli Müşiri oldu. Aralık 1847'de azledildi. Şubat 1854 ikinci defa Dersaadet Müşiri ve Eylül 1854 üçüncü defa Hassa Müşiri olup Mayıs 1855'te azledildi. 1858 yılında tekrar Dersaadet Müşiri olup Temmuz 1861'de azledildi. 1867 bayramında selamlık resmine memur oldu.[1]

26 Ocak 1868 tarihinde öldü.

DeğerlendirmeDüzenle

Sicill-i Osmani'de şöyle değerlendirme yapılmaktadır:[2]

Cesur, gayretli, işine bağlıydı.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922), Prosopoprafik Rehber, İstanbul 1999, s. 100.
  2. ^ Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, (haz. Nuri Akbayar), c. II, İstanbul 1996, s. 396.