Dallanma

Dallanma bir bilgisayar programında denetim akışının değiştiği noktadır. Dallanma terimi genellikle makine kodu ya da çevirici dil programlarındaki atlama komutları için kullanılır. Üst düzey dillerde dallanma noktaları genellikle "if-else", "while", "for" gibi döngü yapılarında ya da işlevlerin çağrılması durumunda ortaya çıkan koşul önermelerinde kullanılır. Üst düzey dillerdeki bu tür kod parçaları derlendiğinde alt düzeyde dallanma buyruklarına dönüşür.

Dallanmaya neden olan dallanma buyrukları atlayan ve atlamayan olmak üzere ikiye ayrılır. Atlamayan dallanmalar program denetimine etki etmez ve bellekteki bir sonraki buyruğa geçer. Atlayan dallanmalar ise program sayacını yeni bir bellek konumunu gösterecek biçimde değiştirir. Dallanma buyrukları koşullu (bir koşula bağlı) ve koşulsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Herhangi bir koşula bağlı olmayan dallanma buyrukları her zaman atlar.

Günümüzde bilgisayar programlarını çalıştıran genel amaçlı işlemcilerin çoğu dallanma öngörüsü kullanarak dallanmaların davranışlarını tahmin eder.