Dalgınlık, bir insanın dikkatsiz veya unutkan davranışlar göstermesidir. Üç farklı şekilde kendini gösterir:

  1. Dikkat dağınıklığı ("boş bakmak, çevrede olanlara ilgisini yitirmek")
  2. Tek bir nesneye çok yoğun bir şekilde dikkat kesilip etrafındaki olaylara karşı dikkatsizlik, ilgisizlik;
  3. Yoğunlaştığı nesneden veya olaydan bağımsız ve alakasız konulara ve düşüncelere dalmak.

Dalgınlık, kişinin düşük seviyede ilgi göstermesi ve sıklıkla dikkatinin dağılmasına sebep olan akli bir durumdur. Dalgınlığın tam bir tanısı konmamış olsa bile günlük yaşantıdaki sıkılma ve uykusuzluk gibi durumların semptomu olduğu ileri sürülür.