ICD-10, D50-D53: Besinsel anemiler

(D50-D53 sayfasından yönlendirildi)

ICD-10, D50-D53: Besinsel anemiler, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde D50'den D53'e kadar kodlanmış dört hastalık bloğu ile ilgili hastalıkları içeren bir hastalık grubudur ve demir, B12 vitamini, folat vb. besin ögelerinin diyetteki yetersizlik, emilim bozuklukları, vücutta dağılım bozuklukları, ilaçlarla etkileşim vb. nedenlerle beslenmedeki eksikliklerine bağlı olarak gelişen kansızlıkları derler.[1]

Bu grup, ICD-10, Bölüm 3 (D50-D89): Kan ve kan oluşturan organ hastalıkları ile belirli bağışıklık bozuklukları kategorisine dahildir.[2]

Hastalık bloklarıDüzenle

  • Bazı hastalık adlarına eklenen "BTT" kısaltmasının açılımı "Başka Türlü Tanımlanmamış"tır ve ICD-10'un İngilizce metinlerinde izlenen "NOS (not otherwise specified)" ifadesinin karşılığıdır.

D50 Demir eksikliği anemisi

İçerir
- Asiderotik anemi
- Hipokromik anemi
D50.0 Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi
- Kronik posthemorajik anemi
İçermez
- Akut posthemorajik anemi (D62)
- Fetal kan kaybına bağlı konjenital anemi (P61.3)
D50.1 Sideropenik disfaji
- Kelly-Paterson sendromu
- Plummer-Vinson sendromu

D50.8 Diğer demir eksikliği anemileri

D50.9 Belirlenmemiş demir eksikliği anemisi

Kaynak - D50: Iron deficiency anaemia. ICD-10, v.2007. WHO.

D51 B12 vitamin eksikliği anemisi

İçermez B12 vitamin eksikliği (E53.8)
D51.0 İntrinsik faktör eksikliğine bağlı B12 vitamin eksikliği anemisi
- Addison anemisi
- Biermer anemisi
- Konjenital intrinsik faktör eksikliği
- Pernisyöz (konjenital) anemi
D51.1 Proteinürili seçici B12 vitamin emilim bozukluğuna bağlı B12 vitamin eksikliği anemisi
- Imerslund(-Gräsbeck) sendromu
- Megaloblastik herediter anemi
D51.2 Transkobalamin II eksikliği

D51.3 Diyette B12 vitamin eksikliğine bağlı diğer anemiler
- Vejetaryen anemisi

D51.8 Diğer B12 vitamin eksikliği anemileri

D51.9 Belirlenmemiş B12 vitamin eksikliği anemisi

Kaynak - D51: Vitamin B 12 deficiency anaemia. ICD-10, v.2007. WHO.

D52 Folat eksikliği anemisi

D52.0 Diyette folat eksikliği anemisi
- Beslenmeye bağlı megaloblastik anemi
D52.1 İlaca bağlı folat eksikliği anemisi
Etken ilacı tanımlamak gerekirse, Bölüm 20'deki dış etken kodları ek olarak kullanılabilir.

D52.8 Diğer folat eksikliği anemileri

D52.9 Tanımlanmamış folat eksikliği anemisi
- Folik asit eksikliği anemisi, BTT
Kaynak - D52: Folate deficiency anaemia. ICD-10, v.2007. WHO.

D53 Diğer besinsel anemiler

İçerir B12 vitamini ya da folat tedavisine yanıt vermeyen megaloblastik anemi
D53.0 Protein yetmezlik anemisi
- Aminoasit yetmezlik anemisi
- Orotasidürik anemi
İçermez Lesch-Nyhan sendromu (E79.1)
D53.1 Başka yerde sınıflanmamış diğer megaloblastik anemiler
- Megaloblastik anemi, BTT
İçermez Di Guglielmo hastalığı (C94.0)
D53.2 Skorbit anemisi
İçermez Skorbüt (E54)

D53.8 Tanımlanmış diğer besinsel anemiler
- Bakır/molibden/çinko eksikliklerine bağlı anemi
İçermez Bakır eksikliği (E61.0), molibden eksikliği (E61.5), çinko eksikliği (E60) gibi, anemiden söz etmeyen beslenme yetersizlikleri
D53.9 Tanımlanmamış besinsel anemi
- Basit kronik anemi
İçermez anemi, BTT (D64.9)
Kaynak - D53: Other nutritional anaemias. ICD-10, v.2007. WHO.

KaynakçaDüzenle