Düzlem dalga açılımı

Fizikte,düzlem dalga açılımı küresel dalgaların bir toplamı olarak bir düzlem dalgayı ifade eder,

Burada .dalga vektör uzunluğu var ve vektörü uzunluğu vardı. ve vektörler arası açı dir. fonksiyonu Küresel Bessel fonksiyonları ve Legendre polinomudur.

Küresel harmonik toplama teoremi denklemi ile

olarak yazılabilir. burada ve

sırasıyla ve vektörlerin Küresel koordinatlarıdır

ve fonksiyonları Küresel harmoniklerdir.

Uygulamalar değiştir

Düzlem dalga açılımı uygulamaları içindedir

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir