Düzenli ordu

Düzenli ordu, bir ülkenin resmî ordusudur. Yani resmî olan silahlı kuvvetlerdir. Bu orduya dahil olan ordular daimi ordu ve yedek kuvvetlerdir. Paralı askerler, düzensiz ordu, vs. bu orduya dahil değildir. İki tip düzenli ordu vardır:

 • Zorunlu askerlik ordusu: Zorunlu askerlik uygulaması olan ülkelerde olan ordudur. İçinde profesyoneller ve zorunlu askerlik yapanlar askerler vardır.
 • Profesyonel ordu: Zorunlu askerlik uygulaması olmayan ülkelerde olan ordudur. İçinde profesyonel askerler yapanlar vardır. Profesyonel ordu, daimi orduyla aynı şey değildir. Daimi ordunun içinde, zorunlu askerlik yapanlar bulunabilmektedir. Profesyonel orduda, sadece kendi isteğiyle orduya katılmış askerler vardır.

Tarihte ki İlk Düzenli OrduDüzenle

 • Tarihte İlk Düzenli Orduyu Kuran Türklerin Atası olarak kabul edilen Mete Han yada diğer adı ile Oğuz Kağan dır . İlk Bulgular Mete Han yani Oğuz Kağan'ın Kurmuş olduğu Asya Hun İmparatorluğu ile Çin İmparatorluğu olan Han Hanedanlığı arasında M.Ö 200 tarihlerinde yaşanan Baideng savaşıdır bu savaşta 40.000 Askeri olan Hun Ordusu Kendisinden Kat be Kat sayıca ve teknoloji olarak üstün olan 300.000 Askeri Bulunan Han Hanedanlığına Karşı üstün bir galibiyet ile sonlanmıştır. Türkler bu Askeri alanda bir çok taktik ve icat ortaya çıkarmışlardır.
 • Asya Hun İmparatorluğu: Göçebe Türk Kabilelerinden oluşur Kurucusu Oğuz Kağan yani Mete Han dır. M.Ö 209 yılında kurulmuştur ve o zamanların Asya'da ki en büyük Kuruluşu olmuştur.Bu Tarih günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin Kuruluş Yıl dönümü olarak kabul edilir ve hala mevcudiyetini koruyan en eski Ordu olarak kabul edilir.
 • Han Hanedanı: (Basitleştirilmiş Çince: 汉朝; Geleneksel Çince: 漢朝; pinyin: Hàn cháo), Çin'de MÖ 206MS 220 tarihleri arasında hüküm sürmüş hanedanıdır. Dönemin önemli klanlarından Liu tarafından kurulmuştur

Türkiye'de düzenli ordu tarihiDüzenle

I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin elinde kalan ordu, Mondros Ateşkes Anlaşması'yla terhis edilmişti. Yunan işgaline karşı çeşitli cephelerde Kuva-yi Milliye birlikleri direniş gösteriyor, ancak kesin bir sonuç elde edemiyordu. TBMM açıldıktan sonra, ülkede devlet otoritesinin kurulması ve düşmanın yurttan atılabilmesi için düzenli ordunun kurulması gerekliydi. TBMM açıldıktan bir süre sonra Mustafa Kemal'in çabalarıyla düzenli ordunun kurulmasına karar verildi.

Düzenli ordunun kurulmasındaki nedenlerDüzenle

 1. TBMM açıldıktan sonra ülkede devlet otoritesinin kurulmasının zorunlu hale gelmesi,
 2. Kuva-yi Milliye birliklerinin işgalleri engelleyememeleri ve işgal güçlerini durduramamaları,
 3. Kuva-yi Milliye'nin hukuk devleti anlayışına ters hareket etmeleri,özellikle ayaklanmaların bastırılması sırasında suçluları cezalandırma yöntemlerinin halkın tepkisine yol açması,
 4. Kuva-yi Milliye birliklerinin eğitim disiplin ve düzen yönünden eksik olmaları, düzenli düşman kuvvetlerine karşı koyabilecek silah, bilgi ve deneyime sahip olamamaları,
 5. Kuva-yi Milliye birliklerinin 22 Haziran 1920 tarihinde saldırıya geçen Yunan kuvvetleri karşısında başarılı olamamaları, bu yüzden de büyük toprakların kaybedilmesi,
 6. Kuva-yi Milliye birliklerinin kendi başlarına buyruk hareket etmeleri ve bir otorite altına girmek istememeleri,
 7. Kuva-yi Milliye'nin yiyecek gibi ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaları

Düzenli ordunun kurulması çalışmaları sırasında Kuvayı Milliye birlikleri devlet otoritesi altına girmek istemediler. Bunlar içinde en önemlisi Çerkez Ethem ile Demirci Mehmet Efe kuvvetleriydi. Düzenli orduya isyan eden bu birlikler başarılı olamadılar. Böylece 1921 yılı başlarında Kuvayı Milliye birlikleri büyük ölçüde düzenli birliklere dönüştürüldü.

Ayrıca bakınızDüzenle