Dünya haritası

Dünya yüzeyinin tamamının ya da bir kısmının gösterildiği haritalar.

Dünya haritası, Dünya yüzeyinin tamamını herhangi bir harita projeksiyonu kullanarak gösteren haritadır.

Dünyanın Merkatör projeksiyonu kullanılarak elde edilmiş bir haritası.

Dünya haritaları çoğunlukla siyasi veya fiziksel olarak çizilir. Siyasi haritalar, ülkeler, bölgeler, sınırlar gibi varlıkları gösterir. Fiziksel haritalar ise yeryüzü şekillerini gösterir.

Projeksiyonlar değiştir

Bir projeksiyon kullanarak dünya yüzeyini resmeden haritalar, aslında üç boyutlu bir geoiti iki boyutlu bir yüzeye yansıtırlar. Dünya haritası için en çok kullanılan projeksiyon ise Merkatör projeksiyonudur.