Dünya ekonomisi veya küresel ekonomi, parasal hesap birimleri cinsinden ifade edilen uluslararası mal ve hizmet değişimi olarak kabul edilen Dünya'nın ekonomisidir.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi

Bazı bağlamlarda "Uluslararası ekonomi" veya "Küresel ekonomi" terimleri kullanılmaktadır. Bu terimler, ulusal ekonomilerden ayrı bir şekilde ölçülmekte ve tanımlanmaktadır. Dünya ekonomisi ise farklı ülkelerin ekonomik ölçümlerinin toplamını ifade eder. Üretimdeki değerin ötesinde, dünya ekonomisinin tanımı, temsili, modellemesi ve değerlemesi çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Dünya ekonomisinin incelenmesi, ülkeler arasındaki ilişkilerin dikkate alınmasını gerektirir; zira ülkeler, kendi aralarındaki diyaloglar sonucunda çatışma veya bütünleşme süreçlerine girebilirler.

Geçmişte yaşanan birçok ticari bloklaşma, ülkelerin kendi içlerinde çeşitli pazarlar oluşturarak dünya ekonomisinin karmaşık yapısına katkıda bulunmuştur. Ancak bu pazarlar, kendi içlerinde tam anlamıyla bir bütün oluşturmayabilirler; çünkü ülkelerin kendi aralarındaki ilişkiler, bu pazarlara da yansıyabilir. Dolayısıyla, evrensel bir bütünleşmeden bahsedilmesi zordur. Bu pazarların şekillenmesinde rol oynayan bazı kuruluşlar arasında Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi örgütler bulunmaktadır.

Dış bağlantılar

değiştir

Kaynakça

değiştir