Düğüm (bilgisayar ağları)

Düğüm, bilgisayar ağınlarında başka birimlerle iletişim kurma yeteneği olan yönlendirici, istemci bilgisayar, sunucu bilgisayar gibi elektronik birimdir. İstemci bilgisayar, uçtaki kulanıcı ve sunucu bilgisayarlar için bilgi akışı alma veya gönderme şeklinde olabilirken, yönlendiricilerin dağıtım, kuyruk oluşturma ve seçmeli iletim gibi ek özellikleri vardır.

Örnek bir ağ topolojisinde numaralandırılmış düğümler.

Ağ kuramında düğüm, diğer düğümlerle arasında dallara ayrılan ve kesişen çigiler olan noktalar şeklinde ağ topolojisiyle gösterilir.