Yıldız sistemi

(Dörtlü yıldız sistemi sayfasından yönlendirildi)

Yıldız sistemi, birbirleri çevresinde dönen, kütleçekim kuvvetiyle birbirlerine bağlı az sayıdaki yıldızdan oluşan sistemdir.[1] Yıldız sistemi (İng. star system) çok sayıda yıldızlardan oluşan yıldız kümesi (İng. star cluster) değildir. Yıldız sistemleri genellikle çift yıldız sistemi ve çoklu yıldız sistemi olarak iki grupta ele alınır.

HD 188753 olarak kodlanan üçlü yıldız sisteminin bir sanatçı tarafından temsili.

Çift yıldız sistemi Değiştir

Birbirleri çevresinde dönen, yani birbirlerinin merkezî kütlelerinin yörüngesinde dönen iki yıldızdan oluşur. Son araştırmalar, yıldızların büyük çoğunluğunun iki ya da daha fazla yıldızdan oluştuğunu göstermektedir. Çift yıldız ya da çoklu yıldız sistemleri astrofizik için oldukça önemlidir; çünkü yörüngelerinin incelenmesiyle kütleleri öğrenilebilir. Çift yıldızlar optik olarak ya da spektroskopi gibi dolaylı teknikler uygulanarak keşfedilebilirler. Çift yıldız sistemleri kütlelerini değiştirebilirler; bu tek olan yıldızların evrimle ulaşamayacağı bir aşamadır. İlk keşfedilen çift yıldız Sirius’tur.

Çoklu yıldız sistemi Değiştir

İki yıldızdan daha fazla sayıda, fakat genellikle 100 ile 1000 yıldız içeren açık yıldız kümelerine oranla daha az sayıda (3,4,5,6) yıldızdan oluşan sistemdir.[2][3] Çift yıldızlara oranla daha karmaşık bir model oluştururlar.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

  1. ^ "Star system" in Modern Dictionary of Astronomy and Space Technology. A.S. Bhatia, ed. New Delhi: Deep & Deep Publications, 2005. ISBN 81-7629-741-0
  2. ^ p. 16, Understanding Variable Stars, John R. Percy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, ISBN 0-521-23253-8.
  3. ^ p. 24, Galactic Dynamics, James Binney and Scott Tremaine, Princeton University Press, 1987, ISBN 0-691-08445-9.