Döner Kümbet, Kayseri'de 1276 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın kızı Şah Cihan Hatun için yaptırılmıştır. Bu sebeple Şah Cihan Hatun Kümbeti olarak da bilinir. Döner Kümbet Talas yolu üzerinde bulunmaktadır.

Döner Kümbet'in bir görüntüsü.

Sarımsı renkli kesme taştan, kara taban üzerine oturtulan kümbet, silindirik bir gövdeye sahiptir. Türbenin 12 yüzü de kabartma olarak yapılmış bitkisel ve geometrik motiflerle süslüdür. Türbeye iki yönü dar merdivenlerden çıkılır. Kapı üzerinde bazı yerleri kırılmış insan başlı iki aslan kabartması bulunmaktadır. Döner Kümbet'in kitabesinde tarih yazmaz.

Efsaneye göre bu kümbetin döndüğü söyleniyor.Bu kümbet 1980 yılında koruma altına alınmıştır.

Gövdenin etrafında, kaval silmelerin meydana getirdiği on iki sivri kemerden her birinin çevirdiği yüzeyler, farklı süslemelerle işlenmiştir. Ayrıca taç kapının solunda, bir hurma ağacının üstünde, çift başlı kartal ve iki tarafında birer aslanı gösteren harap bir kabartma, taç kapının sağında da diğer bir hurma ağacı kabartması vardır.

Figürlü plastik süslemelerin bolluğu ile göze çarpan ve abidevi bir çadırı andıran kümbetin kapı cephesi üstünde, insan başlı, kanatlı iki pars figürü arasında çift başlı kartal arması tahrip edilmiş halde belli olmaktadır.