Cumali Aktolun

Nükleer Tıp Uzmanı Profesör

Prof.Dr. Cumali Aktolun, tıp doktoru ve nükleer tıp uzmanıdır.[1] ​1985 yılında GATA Tıp Fakültesini bitirmiş, 1987-1991 yılları arasında GATA Eğitim Araştırma Hastanesinde Nükleer Tıp İhtisası yapmış, 1991-1993 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde Master of Science eğitimi ve derecesi almış, ​​1993-1994 yılları arasında Royal Postgraduate Medical School (Imperial College)'da Clinical Research Fellow, 2012-2013 eğitim yılında Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Molecular Imaging Program at Stanford[2] (MIPS)’de misafir öğretim üyesi (visiting professor) olarak akademik hizmet vermiştir. Royal College of Physicians of Canada’nın uzman tıp doktoru ve professor olarak fellow’udur. University of Manitoba St. Boniface Hospital[3] (Winnipeg, Kanada)’da profesör ve klinik hekim olarak çalışmıştır.[4]

2011’de Istituto Tumori dei Milan University of Milan ve Europan Institute of Oncology’de clinical fellowship (short stay joint fellowship) yapmıştır.

Avrupa Nükleer Tıp Birliği European Association of Nuclear Medicine (EANM) bünyesindeki Tiroit Komitesinin (EANM Thyroid Commmittee) Kurucu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış; Nuclear Oncology, Radionuclide Therapy ve Thyroid Committee isimli çalışma organlarında birer dönem görev almıştır. Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) bünyesinde kurulan komitelerarası ‘Dosimetry Task Force’ çalışma grubunun üyesi olarak 2 yıl görev yapmıştır.

"Nuclear Oncology" (Springer, 1999, USA)[5], "Nuclear Medicine Therapy"  (Springer, 2013, USA)[6] ve  "Nuclear Oncology" (Lippincott Williams Wilkins, 2015, USA)[7] isimli uluslararası İngilizce 3 basılı (printed hard cover) ve 2 dijital (eBook, Kindle) kitabın başyazarıdır.

European Association of Nuclear Medicine adına 9 adet klinik uygulama rehberi (EANM Procedure Guidelines) hazırlamış ve yayınlamıştır. Nuclear Medicine Communications, Hellenic Journal of Nuclear Medicine ve European Journal of Nuclear Medicine[8] dergilerinde birer dönem yayın kurulu (Editorial Board)’da görev almış olup halen European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging[9], Annals of Nuclear Medicine[10] ve Quarterly Journal of Nuclear Medicine[11] isimli uluslararası İngilizce derginin yayın kurulu üyesidir.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İtalya ve Belçika'da çeşitli düzeylerde ve sürelerde klinik, akademik ve bilimsel eğitimler vermiş, bu türden eğitimlere ve kongrelere, sempozyumlara, seminerlere aktif olarak eğitici olarak katılmıştır.  

Quarterly Journal of Nuclear Medicine isimli uluslararası derginin 2013 yılı birinci ve ikinci sayılarında uzman misafir editör (special expert guest editor) olarak görev yapmıştır. 2012 yılında İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) Kongresinin "MIBG Diagnosis and Therapy in Pheochromacytoma and Neuroblastoma" başlıklı Pre-Congress Symposium’unun sabah ve öğleden sonra oturumlarını, Kongre Organizasyon Komitesinin resmi görevlisi olarak düzenlemiş ve yönetmiştir. 19-21 Haziran 2015 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da gerçekleştirilen Amerikan Tiroid Birliği (ATA) ve Avrupa Nükleer Tıp Birliği (European Association of Nuclear Medicine) tarafından düzenlenen "European Perspective on Revised American Thyroid Association Guidelines on Differentiated Thyroid Cancer and Thyroid Nodules"[12] başlıklı ortak sempozyumunda organizator ve moderatör olarak görev yapmıştır.

Yayın kurulu üyesi olduğu birçok dergide hakemlik yapmıştır ve halen yapmaktadır. MIBI isimli radyofarmasötiğin (ilacın) Miraluma[13] markasıyla meme kanseri tanısında kullanılmasında öncülük etmiştir.[14] Lingual tiroid ektopisi konusunda tıp literatüründe en geniş seriye sahiptir. Özel akademik ve klinik çalışma alanı; ​nükleer tıp tanı ve tedavi teknikleri, nöroendokrin tümörlerin tanısı ve radyonüklidlerle tedavisi, ​tiroid hastalıkları ameliyatsız tanı ve tedavisi olup "Guatr ve Tiroid Kanseri Derneği"nin de kurucu başkanıdır[15]. Birçok uluslararası mesleki ve bilimsel kuruluşa üyedir. 100’den fazla bilimsel makalesine ve kongre sunumuna 1700'den fazla atıf (citation) yapılmıştır.[16]

2018-2019 yıllarında İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında Profesör kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır[17]

KaynakçaDüzenle