Comitia centuriata

Comitia Centuriata, MÖ. 450 yılında, esasen askeri ve mali zorunluluklar sonucu kurulan meclis.

Patriciler ve pleblerin de dahil olduğu, mal-mülk sahibi Roma vatandaşlarının orduya hizmet etmelerini sağlamak amacıyla, halkı beş kısımda değerlendirmiştir.[1] Cumhuriyet döneminin sonuna kadar, konsüller, censorlar, praetorlar, aediller, tribuneler ve diğer yüksek memurlar bu meclis tarafından seçilmiştir.[2] İhanet ve ceza davalarına bakmak, kanun koymak, savaş ve barış kararı almak da meclisin görevleri arasındaydı[3]; ancak verilen tüm kararlar için Senatus’un, ön onayını -patrium auctoritas- almakla yükümlüydüler. Örgütsel ve sayısal yapısı, yoksuldan çok zengin vatandaşların temsiline olanak sağlayan bu meclis, daimi mahkemeler kuruluncaya kadar cinayet davalarına da bakmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Livius, VIII,11, 2, 15; Alföldi, A, a.g.e., 1963, s.6,44; Fritz, V, K, Roman History, 1975, s.196.
  2. ^ Livius, II, 56, 2; Giardiana, A, The Romans, 1989, s.40.
  3. ^ Atlan, S, Roma Tarihi’nin Ana Hatları, I. Kısım Cumhuriyet Devri, 1970, s. 75.