Claudius Ailesi ya da gens Claudia, Antik Roma'nın en eski ve köklü ailelerinden birisi olan ve mensuplarının yüzyıllar boyunca Roma kentini ve İmparatorluğunu yönetmiş olduğu antik Roma ailesi.

Geleneksel olarak ailenin kökeni, MÖ 504 yılında Regillus yakınlarında yandaşlarıyla birlikte savaşı terk ederek Roma'lılarla barış yapmayı tercih Sabin kökenli Attius Clausus ile başlatılır. Bu olay Roma tarafından memnuniyetle karşılanmış ve bu sebeple tüm yandaşlarına yurttaşlık ve arazi verilmiş, ayrıca kendisi de Latince Appius Claudius Sabinus Inregillensis olarak çağrılan bir Roma Senatörü yapılmıştır. Aile isminin, birçok aile üyesinin doğuştan gelen bir rahatsızlık olarak topallamalarıyla ilgili olarak Latince claudeo (topallamak) fiilinden kaynaklandığı kabul edilir.

Claudius Ailesi'nin (Gens Claudia) kolları değiştir

Cumhuriyetin sonlarına doğru Claudius ailesi (gens) birçok büyük kola ayrılmıştır.

  • Ailenin pek tanınmayan patrici kolu bir cognomen'e sahip değildir. Üyelerinden biri olan Lucius Claudius, MÖ 1. yüzyıl ortalarında Rex Sacrorum olarak görev yapmıştır.
  • Cumhuriyetin son dönemlerinde Nero cognomen'i taşıyan önemli patrici senatörler vardır; Praenomen olarak Tiberius'u tercih etmişlerdir. Ancak, Ti. Claudius Nero ve Livia Drusilla'nın (Livia'nın kendisi de bir başka Claudius kolu olan "Claudii Pulchri" mensubudur) oğlu olan Tiberius Claudius Nero, dedesi Marcus Livius Drusus Claudianus, Gaius Julius Caesar Augustus tarafından evlat edinildiği için Julia ailesine (gens) girmiş ve böylece Julio-Claudian Hanedanı ortaya çıkmıştır.
  • Cognomen'leri Marcellus (dişil. Marcella, "şavaşçı" anlamına gelir) olan Claudius'lar pleb sınıfındandır ve MÖ 51-49 yılları arasında art arda üç konsül çıkarmışlardır. Praenomina olarak Gaius ve Marcus'u tercih etmişlerdir. Gaius Claudius Marcellus (MÖ 49'da konsül) Augustus'un kız kardeşi Küçük Octavia ile ve oğulları Marcus Augustus'un kızı Yaşlı Julia ile evlenmiştir.
  • Cognomen'i Pulcher (dişil. Pulchra, "güzel" anlamına gelir) olan Cladiuslar patrici sınıfındandır ve ayrıca Cumhuriyetin sonlarına doğru oldukça tanınmışlardır; praenomina olarak Appius (bu praenomen'i taşıyan tek ailedir) ve Publius'u tercih etmişlerdir.
  • Bazı pleb kökenli Claudiuslar gentilicium "Clodius." olarak adlandırılırlar.
  • Claudia (ve Clodia) kadınlar tarafından kullanılan formudur.

Gens Claudia mensubu dikkat çekici şahsiyetler değiştir

Note: Nero'nun ölümünden sonraki Claudius ailesi mensupları, ya onların azatlı kölelerinin ya da yine Caludiuslar tarafından kendilerine yurttaşlık verilen kişilerin soyundan gelirler.

Ayrıca bakınız değiştir