Ana menüyü aç

Cinsiyet toplum bilimi

Cinsiyet toplum bilimi, kadın ve erkek arasındaki farkılılıkların kültürel ve toplumsal olarak nasıl kurulduğunu, kadın ve erkeğin sosyal yapı içindeki durumlarını, kadınlık ve erkeklik kimliğinin oluşum sürecini inceleyen toplum bilimi alt dalıdır.