Christoph Friedrich Heinle

Christoph Friedrich Heinle, 1894 Mayen'de (Almanya'nın güneybatısında Koblenz'e yakın bir şehir) doğmuş ve 1914'te Berlin'de hayata gözlerini yummuş bir Alman şairdir.

Aslen Aachen kökenli olan Heinle, okul yıllarından beridir Philipp Keller ve Ludwig Strauss ile arkadaş idi. Üniversite öğrenimine Göttingen'de filoloji okumayla başladı. 1913'ün yaz döneminde Freiburg'ya geçerek öğrenimine orada devam etti. Bu dönemde bazen aralarında zorluklar ve anlaşmazlıklar çıkmasına rağmen kendisine ölümüne kadar sıkı arkadaşlık edecek olan Walter Benjamin ile tanıştı.

Her ikisi de entelektüel gençlik hareketinin öncülüğünü yapan Gustav Wyneken'e destek veriyor ve Der Anfang (Başlangıç) dergisinin yayımlanmasına katkıda bulunuyordu. Böylelikle 1913-1914 kış döneminden itibaren Berlin Üniversitesi'nde okuyacaklardı. Freiburg'da olduğu gibi burada da birlikte özgür üniversite öğrencileri grubunda özellikle sanat ve edebiyata olan ilgileri ve uğraşıları devam edecekti. Heinle ve Benjamin, düzenlenen ekspresyonist (dışavurumcu) bazı sanat etkinliklerine de katılıyordu. I. Dünya Savaşı'nın başlamasından hemen birkaç gün sonra Heinle kız arkadaşı Rika ile birlikte, "tartışma odası" dedikleri derslikte doğalgaz vanasını açık bırakma yoluyla intihar etti.

Heinle lirik bir şairdi. Arkadaşı Walter Benjamin, Heinle'nin ölümünden sonra bıraktığı mirası olan şiirleri yayımlamak için yıllarca boş yere uğrastı ki, 1933'ten sonra da daha da ileriye giderek kaybettiği söylenilmektedir. Eğer bugün Heinle'nin yazdıklarının sadece çok küçük bir kısmını dahi okuyabiliyorsak ve onun edebiyat dünyasındaki yerini görebiliyorsak, bunu onun şiirlerinden arta kalanı toparlayan ve günümüze taşırmayı başaran Werner Kraft'a borçluyuz. Kraft, Heinle'ye ait bulabildiği şiirler haricinde içinde ayrıca iki yerden yaptığı alıntılar üzerine birçok başlık adı altında yazdığı makaleleri de muhafaza etmeyi başardı. Ve bu kalıntıları Alman edebiyatçıların bazı yazılarını toparladığı Herz und Geist (Kalp ve Ruh) adlı kitabında yayımladı.

Walter Benjamin'in kendi kendine verdiği sözü tutarcasına Sonette (Soneler) adlı kitabında Heinle'nin diğer bazı şiirleri ve iki prosasına ek olarak yer verdi. Diğer taraftan sözünü tamamlayıcı şiirlerine de Gesammelten Schriften (Toplu Yazılar) adlı kitabında yer vermiştir.

Heinle'nin geride bıraktıklarına ait derlenmiş ve tek olarak yayımlanmış bir kitap hâlâ yoktur.

KaynakçaDüzenle