Cerrahilik

bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi
(Cerrahiyye sayfasından yönlendirildi)

Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحية ‎) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi.[1] Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır.[2] 17. yüzyılın sonlarında kurulmuş olan Cerrâhî tarikatı, eski İstanbul'un en yaygın tarikatlarından biriydi.[3]

Eski Cerrahî tekkeleri

değiştir

30 Kasım 1925 tarihli Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdiğinde, İstanbul'da bulunan Cerrahî tekkeleri şunlardı:[4]

Cerrahî şeyhleri

değiştir

Cerrahî tarikatının âsitane postnişinlerinin isimleri şöyledir:

 1. Nureddin Cerrahî (1678-1720)
 2. Süleyman Veliyüddîn Efendi (1673-1745)
 3. Mehmet Hüsameddîn Efendi (1675- 1754)
 4. Sertarikzâde Mehmet Emin Efendi (1686-1758)
 5. Seyyid Abdülaziz Efendi (1700-1760)
 6. Yahyâ Şerâfeddîn Efendi (1650-1770)
 7. Abduşşekûr Efendi (1686-1773)
 8. İbrahim Efendi (1697-1779)
 9. Morevî Mehmet Emin Efendi (1730-1794)
 10. Abdurrahman Hilmi Efendi (1688-1800)
 11. Mehmet Sâdık Efendi (1738-1800)
 12. Hâfız Mustafa Efendi (1715-1804)
 13. Kadı Mehmet Efendi (1742-1805)
 14. Mehmet Ârif Dede (1747-1822)
 15. Abdülaziz Zihni Efendi (1798-1853)
 16. Yahyâ Gâlip Hayatî Efendi (1832-1897)
 17. Mehmet Rıza Yaşar Efendi (1845-1912)
 18. İbrahim Fahreddîn Efendi (1886-1966)
 19. Muzaffer Ozak (1916-1985)
 20. Safer Dal (1926-1999)
 21. Ömer Tuğrul İnançer (1946-2022)
 22. Ahmet Özhan (1950- )

Dış bağlantılar

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Cerrahîlik: Hz. Pîr Nûreddîn Cerrahî ve Cerrâhî Tarikatı, Mehmet Cemâl Öztürk, Gelenek Yayınları, 2004, ISBN 9758861263
 2. ^ "Cerrahilik, Hz. Pir Nureddin Cerrahi ve Cerrahi Tarikatı". Nureddin Cerrahi tariqats with its tekkes in Balkans and especially in İstanbul take place on a large geography during last 200 years. KETEBE. 1 Kasım 2018. 22 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2021. 
 3. ^ Tekkeler ve Zaviyeler, Mustafa Kara, Dergah Yayınları, 2013, ISBN 9759954406
 4. ^ Gönül Cerrahı Nûreddîn Cerrahî ve Cerrahîler, Mustafa Özdamar, Kırk Kandil Yayınevi, 2011, ISBN 9758225332

Bibliyografya

değiştir
 • Cerrahîlik: Hz. Pîr Nûreddîn Cerrahî ve Cerrâhî Tarikatı, Mehmet Cemâl Öztürk, Gelenek Yayınları, 2004, ISBN 9758861263
 • Gönül Cerrahı Nûreddîn Cerrahî ve Cerrahîler, Mustafa Özdamar, Kırk Kandil Yayınevi, 2011, ISBN 9758225332
 • Anadolu Erenleri, Nezîhe Araz, Özgür Yayınları, ISBN 9754471193
 • Tasavvuf Tarihi, Mehmed Ali Aynî, Kitabevi Yayınları, ISBN 9757321026
 • Tekkeler ve Zaviyeler, Mustafa Kara, Dergah Yayınları, 2013, ISBN 9759954406
 • Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Mustafa Kara, Dergah Yayınları, 2013, ISBN 9759953379
 • İslam'da Mezhepler ve İnanç Yolları Ansiklopedisi, Güneş Gazetesi Yayınları
 • İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, Tercüman Gazetesi Kültür Yayını, 1983