Cephe (kitap tasarımı)

Cephe (frontispiece), bir kitabın başlık sayfasının solunda (verso) yer alan sayfaya denir ve genellikle dekoratif öğeler ya da bilgi illüstrasyonları için kullanırı.[1] Bazı kitaplarda tematik öğeleri tasvir edilirken, başka kitaplarda yazarın bir portresi yer alır. Ortaçağ tezhiplerinde, bu sayfada, kitabın veya metninin birileri tarafından birilerine sunulduğunu gösteren bir sunum minyatürü sık sık yer alırdı.

William Blake 'in Milton a Poem (1810) adlı çalışmasının cephe sayfası
Matthias Klostermayr'ın biyografisinin cephe ve başlık sayfaları (1722)
1909 yılında Çin ve Amerika'daki Yaşamım kitabının cephe sayfasında Yung Wing'in portresi

Kökeni ve etimolojisiDeğiştir

Sözcük, Fransız frontispice veya geç Latin frontispicium'den gelmektedir. Latince frons ('alın') ve specere'den ('bakmak') gelir. ' Metoposkopi ' ile eş anlamlıdır . İngilizcede, aslında bir binanın dekoratif cephesine atıfta bulunmak için kullanılan mimari bir terimdi ancak zamanla kitaplar için de kullanılmaya başlandı. 17. yüzyılda, Fransa'da, genellikle sütunlar ve alınlıklar gibi mimari öğeler içeren gravürlerin yer aldığı sayfaları ifade ediyordu.

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Franklin H. Silverman, Self-Publishing Textbooks and Instructional Materials, Ch. 9, Atlantic Path Publishing, 2004.

Dış bağlantılarDeğiştir