Cem (Ehl-i Hakk)

Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi, Ehl-i Hakk bağlıları tarafından âyin şeklinde yapılan bir tür ibâdettir. "Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi" yapılan ibâdethânelere "Cemhâne" adı verilmiştir. Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi'ne katılan kişiler Hakkın huzurunda olduklarına inanırlar; Yâresânîlik inancına göre "Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi" yapılan yerlerde ilahî bir tecelli gerçekleşir.

Alevî Âyin-î Cemi ile olan benzerlikleriDüzenle

Özellikle Azerî-Kürtler arasında yaygın olan "Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi" ile aynı adı taşıyan bir de Alevî ibâdeti de mevcuttur. Alevîler'in yaptığı "Cem" çeşitli benzerlikler içerse de farklı bir ibâdettir.

Kullanılan müzik enstümanlarıDüzenle

"Ehl-i Hakk Âyin-î Cemi" sırasında müzik, özellikle tambur enstrümanı, ve dinî dans önemli bir yer tutar. Genelde üç, beş veya yedi yetişkin erkeğin eşliğinde gerçekleşen cem ayininde ayrıca adak adama ve kurban sunma da gerçekleşir; bunlar katılımcılar arasında bölüştürülür. Yapılan kurbanlardan hazırlanan bir sofrada birlikte yemek yenmesi de âyinin bir parçasını oluşturur. Genel olarak kadınların Ehl-i Hakk Cem Âyini'ne katılmasına izin verilir fakat kadınlar "Ehl-i Hakk Cem Âyini" halkasının dışında veya ayrı bir halka oluşturarak otururlar; erkeklerle birlikte âyin halkasına girmezler. Âyine çocukların katıldığı da olur; bununla birlikte çocuklar âyin sırasında oturmazlar ve ayakta dururlar.

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle