Catlar, Kuzey Hindistan ve Pencap, Pakistan civar bölgelerde yaşayan etnik grup. Cat adı Beluci dilinde "deve çobanı" anlamına gelse de Catların etnik kökenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, dil ve bazı özelliklerinden dolayı Hint kabul edilmektedirler. İran'da özellikle Sistan ve Belucistan Eyaleti'nde yaşamaktadırlar. Konuştukları dil olan Catça, Pencapça dilinin bir koludur. İnanç bakımından Sih, Hindu ve Müslümandırlar.[1]

Cat
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Hindistan Hindistan[1]6,000,000[1]
Pakistan Pakistan[1]?
İran İran[1]10,000[1]
Diller
Catça[1]
Din

Catlar Ataları Kuzey Hindistan'a gelen Aryan ve İskitler. Catlar erkekler'in 4 Ana Y-DNA Haplogrupları L, R, Q ve J'dir. Ayrıca Catların Çingeneler Ataları olduğu da söylenir, çünkü bazı Çingene Erkekler de Catlara kadar uzanan R ve J Y-DNA'yı paylaşır.[2]

Gazne Devleti'nin hükümdarı Gazneli Mahmut, son ve XVII. Hint Seferi'ni, Somnat dönüşünde ordusuna saldıran Catlara karşı yapmış ve Catları mağlup etmiştir. Mahmut, bu seferlerle Catları egemenliği altına alıp Ganj Nehri'ne kadar genişlemiş ve Hint ülkesinde yıllarca sürecek olan Türk hâkimiyetinin temellerini atmıştır.[3][4]

Kaynakça değiştir

  • Bayur, Yusuf Hikmet (1987). Hindistan Tarihi, Cilt I, TTK Basımevi, Ankara.
  • Blaga, Rafael. (1997). İran Halkları El Kitabı, İstanbul
  • Merçil, Erdoğan (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Basımevi, Ankara. ISBN 975-16-0189-4

Dipnotlar değiştir

  1. ^ a b c d e f g h Blaga, sf. 259-260
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2023. 
  3. ^ Merçil, sf. 17-28
  4. ^ Bayur, sf. 176-179