Capitolium

Capitolium ya da dişi kurt, genellikle MÖ 500 yıllarına ait bir Etrüsk yapı kabul edilen heykeldir. Bir Khakkidike yapıtı olduğu ileri sürüldü; Jerome Carcopino onda bir yunan etkisi gördü. Heykel, tek başlarına bırakılan Romulus ve Remus'un bir dişi kurt tarafından emzirilmiş oldukları efsanesini canlandırır.

Capitolium_-_Dişi_Kurt