Camiel Eurlings

Camiel Eurlings, 16 Eylül 1973 Valkenburg - Houthem doğumlu Avrupa Parlamentosu üyesi, Hristiyan demokrat, Hollandalı politikacı. AB - Rusya İşbirliği Komitesi başkanı, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörüdür.

Camiel Eurlings

Türkiye RaporuDüzenle

Hollandalı Hristiyan demokrat üye Camiel Eurlings tarafından kaleme alınan Türkiye raporu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 27 Eylül 2006'da onaylanmıştır.

Raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'den ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasaları kaldırıp reformları sürdürmesi, Kıbrıs'a limanlarını açması ve Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmesi gibi çağrılar yapılmıştır.

Eylül ayı başında, Dışişleri Komisyonu tarafından görüşülen rapora genel kurulda 80 kadar değişiklik önergesi verilmiştir.

Dışişleri Komisyonu'nun rapora eklediği; Türkiye'nin üye olmadan önce Ermeni soykırımını tanıması talebi, genel kurulda rapordan çıkarılmıştır.

sosyalist, liberal ve Yeşil parlamenterlerin bu konuda verdikleri değişiklik önergesi, 282'ye karşı 320 "evet" oyuyla kabul edilmiştir.

Bununla birlikte nihai raporda, Ermenistan ile diplomatik ilişki başlatılmasında Türkiye'nin ön koşulsuz olarak adım atması ve sınır kapısını bir an önce açması istenmiştir.

Ayrıca, "Önceki parlamento kararlarında da ifade edildiği gibi Parlamento, Türkiye'nin Ermeni soykırımını tanıması çağrısını yineler." denmiştir.

Dışişleri Komisyonu'nda rapora giren Süryani ve Pontuslu Rumlara soykırımın da tanınması şeklindeki talep de rapordan çıkarılmış, bunun yerine Ermenilerle ilişkilerin geliştirilmesi istenen bölümde aynı tutumun Pontuslu Rumlar ve Süryaniler gibi diğer azınlıklara da uygulanması istenmiştir.

Eurlings tarafından hazırlanan ve bağlayıcı özelliği olmayan tavsiye niteliğindeki rapor, Türkiye'ye reform sürecini hızlandırma çağrısında bulunmuştur.

Bu bağlamda öne çıkarılan alanlar, ifade özgürlüğü, dini haklar ve azınlık hakları, sivil-asker ilişkileri, kadın hakları, sendikalar, kültürel haklar, yargının bağımsızlığı ve reformların uygulanması olmuştur.

Hükümetin hazırladığı dokuzuncu reform paketinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen raporda, yeni terörle mücadele yasasının temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı unsurlar içermemesi talep eidlmiştir.

Türkiye'nin limanlarını Rum gemilerine açması da talep edilen raporda, "Kıbrıs dahil tüm AB üyelerinin tanınması, müzakere sürecinin zorunlu parçasıdır." denilmiştir.

Taslak raporda, PKK sert bir dille kınanırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı "cesaretlendirici açıklamanın ardından Türk hükümetinin Kürt sorununa demokratik çözüm araması" çağrısına yer veriliyor.

Raporun "İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması" başlığı altında, AP'nin son raporundan bu yana dini özgürlükler bağlamında ilerleme sağlanmamış olmasından "esef duyulduğu" belirtilirken, Türkiye'ye dini azınlıkların ruhbanlarını eğitmede ve mülk edinmede karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırması çağrısı yapılmıştır.

Raporda, Alevilerin tanınması ve korunması istenirken, cem evlerinin de dini merkezler olarak tescil edilmesi, dini eğitimin gönüllülük esasına göre düzenlenmesi ve sadece Sünni inancını yansıtmaması gibi talepler yer almaktadır.[1]

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ocak 2007.