Camelops

Buzul Çağı'nda Kuzey Amerika kıtasında yaşamış ve nesli tükenmiş bir deve türü

Camelops, Buzul Çağı'nda Kuzey Amerika kıtasında yaşamış ve nesli tükenmiş bir deve türüdür.

Camelops hesternus, George C. Page Müzesi, Los Angeles, ABD
Camelops hesternus türünün canlandırılmış bir hali

YayılışıDüzenle

Camelops, Pliyosen Çağ'ının sonlarından Buzul Çağı ya da bilinen diğer adıyla Pleistosen Çağı'nın sonlarına doğru, Kuzey Amerika kıtasının Batı bölgelerinde yaşamış ve nesli tükenmiş olan bir deve türüdür. Belki tümü için geçerli olmasa da altı değişik türü olduğu bilinmektedir. En son yaşayan Camelops türü ise Pleisteson dönemi sonlarına doğru yaşamış olan ve yaklaşık 10.000 yıl önce nesli tükenen (C. hesternus) isimli bir deve türüydü. Kaliforniya'da Rancho La Brea'da bu türe ait yaklaşık 40 bireyin fosili bulunmuş olup Kuzey'de Yukon Nehri'ne kadar uzanmaktadır. Kuzey Amerika'da Pleisteson döneminde Camelops 'ten başka, biraz daha küçük olmak üzere iki farklı deve türü daha yaşamaktaydı. Bu iki tür Palaeolama ve Hemiauchenia olup Camelops ile eşzamanlı olarak nesilleri tükenmiştir. Bu üç türün yok olmasıyla birlikte, milyonlarca yıl süren evrimsel gelişmelerinin önemli bir bölümünü bu kıtada geçiren develer Kuzey Amerika kıtasında tamamen yok olmuşlardır.

GörünüşleriDüzenle

Camelopslar, eski dünya develerinden ziyade lamalar ile daha yakın akraba oldukları halde dış görünüş olarak daha çok günümüz tek hörgüçlü develere (Camelus dromedarius) benzerler. Büyük olasılıkla Camelops da sırt bölgesinde sadece bir tek hörgüçe sahip olmakla birlikte arka kısmı biraz daha düşüktü ve bacakları günümüz develerinde olduğundan daha uzundu.

Yaşam biçimiDüzenle

Camelops Kuzey Batı Amerika'nın kurak coğrafyalarında yaşamış olup görünürde sadece otsul bitkilerle besleniyordu. Büyük olasılıkla hayatının bir bölümünü sürüler halinde ve göç ederek geçiriyordu. Burnet und Jaguar Mağaralarındaki türe ait buluntular ise insan kalıntıları ile ilişkilendirebilirler.

KaynakçaDüzenle

  • P. S. Martin: Quaternary Extinctions. The University of Arizona Press, 1984 ISBN 0-8165-1100-4