Cafer Paşa

Cafer Paşa , Osmanlı devlet adamı.

1579'dan evvel Anadolu Beylerbeyi oldu. 1582'de Rumeli Beylerbeyliği'ne nakledildi.

Kütahya'da mescit, darülkurra, çeşme ve Büyüksaka Köyü'ne cami yaptırmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, 1932, s, 160