COVID-19 testi

COVID-19'a karşı geliştirilen bir PCR testi

Solunum koronavirüsü hastalığı 2019 (COVID-19) ve ilişkili SARS-CoV-2 virüsü için laboratuvar testi, virüsün varlığını ve enfeksiyona yanıt olarak üretilen antikorları tespit eder.

CDC 2019-nCoV Laboratory Test Kit.jpg
CDC'nin 2019-nCoV Laboratuvar Test Kiti

Örneklerde virüslerin varlığı, koronavirüs RNA'sını tespit eden RT-PCR ile doğrulanır. Bu test spesifiktir ve sadece SARS-CoV-2 virüsünün RNA'sını tespit etmek için tasarlanmıştır. Çok yeni veya aktif enfeksiyonları doğrulamak için kullanılır.

Antikorların tespiti (seroloji) hem tanı hem de popülasyon gözetimi için kullanılabilir. Antikor testleri, semptomları küçük olanlar da dahil olmak üzere kaç kişinin hastalığa yakalandığını gösterir. Hastalığın kesin mortalite oranı ve sürü bağışıklığı seviyesi bu testin sonuçlarından belirlenebilir.

Sınırlı testler nedeniyle, Mart 2020'den itibaren hiçbir ülke, popülasyonunda virüsün yaygınlığı hakkında güvenilir veriye sahip değildi.[1] 23 Mart'a kadar hiçbir ülke nüfuslarının% 3'ünden fazlasını test etmemişti ve ülkeler arasında ne kadar test yapıldığına dair büyük değişiklikler vardı [2]. Bu değişkenliğin, bazı ülkelerde önemli ölçüde fazla tahmin edilmesi muhtemel olan bildirilen vaka ölüm oranlarını da önemli ölçüde etkilemesi muhtemeldir.[3][4][5]

Test yöntemleriDüzenle

6 Mart 2020 tarihi itibarıyla DSÖ, virüs tespiti için geliştirme laboratuvarları ve protokollerini listelemiştir   [6]
Ülke Enstitü Gen hedefleri
Çin Çin CDC ORF 1ab ve Nükleoprotein (N)
Almanya Charite RdRP, E, N
Hong Kong HKU ORF1b-nsp14, N
Japonya NIID Pancorona ve çoklu hedefler,</br> Spike proteini (Peplomer)
Tayland Ulusal Sağlık Enstitüsü N-
Amerika Birleşik Devletleri ABD CDC N geninde üç hedef
Fransa Pasteur Enstitüsü RdRP'de iki hedef

PCR testleriDüzenle

 
COVID-19 testi için bir nazofaringeal swabın gösterilmesi
 
COVID-19 testi için bir boğaz swabının gösterilmesi

Gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) [7] kullanılarak test, nazofaringeal sürüntü veya balgam örneği dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle elde edilen solunum örnekleri üzerinde yapılabilir.[8] Sonuçlar genellikle birkaç saat ila 2 gün içinde elde edilebilir.[9] Boğaz çubuklarıyla yapılan RT-PCR testi, sadece hastalığın ilk haftasında güvenilirdir. Daha sonra virüs, akciğerlerde çoğalmaya devam ederken boğazda kaybolabilir. İkinci haftada test edilen enfekte insanlar için, alternatif olarak derin hava yollarından emme kateteri ile örnek materyal alınabilir veya öksürük materyali (balgam) kullanılabilir.[10]

 
PCR makinesi olarak da bilinen bir termosikler veya termal cycler

Erken PCR testlerinden biri, gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) kullanılarak Ocak 2020'de Berlin'deki Charité'de geliştirildi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dağıtım için 250.000 kitin temelini oluşturdu.[11] Birleşik Krallık da 23 Ocak 2020'de bir test geliştirmişti.[12]

Güney Koreli şirket Kogenebiotech, 28 Ocak 2020'de klinik sınıf PCR tabanlı SARS-CoV-2 saptama kiti (PowerChek Coronavirus) geliştirdi.[13][14] Bu kit, tüm beta koronavirüsler tarafından paylaşılan "E" genini ve SARS-CoV-2'ye özgü RdRp genini arar.[15]

Çin'de BGI Grubu, PCR temelli SARS-CoV-2 tespit kiti için Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden acil kullanım onayı alan ilk şirketlerden biriydi.[16]

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 2019-Yeni Koronavirus (2019-nCoV) Gerçek Zamanlı RT-PCR Teşhis Panelini Uluslararası Reaktif Kaynağı aracılığıyla halk sağlığı laboratuvarlarına dağıtıyor.[17] Test kitlerinin eski versiyonlarındaki üç genetik testten biri, hatalı reaktifler nedeniyle yanlış sonuçlara ve Atlanta'daki CDC'de test darlığına neden oldu; bu, Şubat 2020'nin tamamı boyunca günde ortalama 100'den az numunenin başarıyla işlenmesiyle sonuçlandı. İki bileşen kullanan testlerin 28 Şubat 2020'ye kadar güvenilir olmadığı tespit edildi ve o zamana kadar eyalet ve yerel laboratuvarların teste başlamasına izin verilmedi.[18] Test, Acil Durum Kullanım Yetkisi kapsamında Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylandı.  

ABD ticari laboratuvarları 2020 Mart ayı başlarında teste başladı. 5 Mart 2020 itibarıyla LabCorp, RT-PCR'ye dayalı olarak ülke çapında COVID-19 testinin mevcut olduğunu duyurdu.[19] Quest Diagnostics benzer şekilde ülke çapında COVID-19 testini 9 Mart 2020'den itibaren kullanıma sunmuştur.[20] Herhangi bir miktar sınırlaması açıklanmadı; örnek toplama ve işleme CDC gerekliliklerine göre yapılmalıdır.

Rusya'da COVID-19 testi, Viroloji ve Biyoteknoloji VEKTÖR Devlet Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi ve üretildi. 11 Şubat 2020'de test, Sağlık Hizmetlerinde Federal Gözetim Hizmeti tarafından kaydedildi.[21]

12 Mart 2020'de Mayo Clinic'in COVID-19 enfeksiyonunu tespit etmek için bir test geliştirdiği bildirildi.[22]

13 Mart 2020'de Roche Diagnostics, 3.5 saat içinde yüksek hacimde gerçekleştirilebilecek bir test için FDA onayı aldı ve böylece bir makinenin 24 saatlik bir sürede yaklaşık 4.128 test yapmasına izin verdi.[23]

19 Mart 2020'de FDA, Abbott'un m2000 sistemi üzerinde bir test için Abbott Laboratories'e acil kullanım izni (EUA) verdi; FDA daha önce Hologic, LabCorp ve Thermo Fisher Scientific'e benzer yetki vermişti.[24] 21 Mart 2020'de, Cepheid de benzer şekilde 45 dakika süren bir test için FDA'dan EUA aldı.[25]

Yeni koronavirüsün nükleokapsid proteinine (N proteini) spesifik olarak bağlanan bir monoklonal antikor kullanan bir test, hızlı bir grip testi gibi 15 ila 20 dakika içinde sonuç sağlayabileceği umuduyla Tayvan'da geliştirilmektedir.[26]

2020 Mart'ında yapılan bir literatür incelemesi, " göğüs radyografilerinin erken evrelerde tanı değerinin çok az olduğu, ancak CT [ bilgisayarlı tomografi ] bulgularının semptom başlangıcından önce bile mevcut olabileceği sonucuna vardı. BT'nin tipik özellikleri arasında periferik, asimetrik ve posterior dağılımlı bilateral multilobar zemin cam opasiteleri yer alır.[27] Hastalık geliştikçe subplevral hakimiyet, çılgın kaldırım ve konsolidasyon gelişir.[28] Mevcut pandeminin başlangıç noktasında Wuhan'daki PCR ile CT'yi karşılaştıran bir çalışma, CT'nin PCR'den daha önemli olduğunu, ancak daha az spesifik olmasına rağmen, görüntüleme özelliklerinin birçoğunun diğer pnömoniler ve hastalık süreçleriyle örtüştüğünü göstermiştir.[29] Mart 2020 itibarıyla, Amerikan Radyoloji Koleji "CT'nin COVID-19 tanısı koymak için ilk basamak testi için veya ilk basamak testi olarak kullanılmaması gerektiğini" önermektedir.[30]

Mart 2020'den itibaren CDC, ilk tarama için PCR önermektedir.[31]

Antikorların tespitiDüzenle

Enfeksiyona karşı immün yanıtın bir kısmı, IgM ve IgG dahil antikorların üretilmesidir. Bunlar semptomların başlamasından 7 gün sonra başlayan bireylerde enfeksiyonu tespit etmek, bağışıklığı belirlemek ve popülasyon gözetiminde kullanılabilir.[kaynak belirtilmeli]

Deneyler merkezi laboratuvarlarda (CLT) veya bakım noktası testi (PoCT) ile yapılabilir. Birçok klinik laboratuvardaki yüksek verimli otomatik sistemler bu testleri gerçekleştirebilir, ancak bunların kullanılabilirliği her sistem için üretim hızına bağlı olacaktır. CLT için genellikle tek bir periferik kan örneği kullanılır, ancak bağışıklık yanıtını takip etmek için seri örnekler kullanılabilir. PoCT için genellikle cilt delinmesi ile tek bir kan örneği elde edilir. PCR yöntemlerinden farklı olarak tahlilden önce bir ekstraksiyon aşamasına gerek yoktur.[kaynak belirtilmeli]

26 Mart 2020'de FDA, ajansa gerektiği gibi bildirim sağlayan ve şimdi antikor testlerini dağıtabilen 29 kuruluşu seçti.[32] Kısa süre önce FDA tarafından onaylanan bir test [33] 15 dakikada sonuç verebiliyor. Bir haber bültenine göre% 91 klinik özgüllük oranı ve% 99 klinik duyarlılık oranı var. Oldukça hassas bir test nadiren hatalı sonuç verir. Oldukça spesifik bir test nadiren testin hedefi olmayan herhangi bir şey için pozitif bir sınıflandırma kaydeder.

Mart 2020'nin sonlarında, Euroimmun Tıbbi Laboratuvar Teşhisi ve Epitop Teşhisi, kan numunelerindeki virüse karşı IgG ve IgA antikorlarını tespit edebilen test kitleri için Avrupa onayları aldı. Test kapasitesi saatler içinde birkaç yüz örnektir ve bu nedenle viral RNA'nın geleneksel PCR tahlilinden çok daha hızlıdır. Antikorlar genellikle enfeksiyonun başlamasından 14 gün sonra saptanabilir.[34]

Diğer viral tespit yöntemleriDüzenle

 
ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2020'de Abbott Laboratories'den bir COVID-19 test kiti sergiledi

FDA, PCR yerine izotermal nükleik asit amplifikasyon teknolojisi kullanan bir testi onayladı.[35] Bu, bir dizi alternatif sıcaklık çevrimi gerektirmediğinden, bu yöntem beş dakika gibi kısa bir sürede pozitif sonuçlar ve 13 dakika içinde negatif sonuçlar verebilir. Şu anda ABD'de bu makinelerin yaklaşık 18.000'i var ve Abbott günde 50.000 test yapmak için üretimi hızlandırmayı bekliyor.[36]

Test YaklaşımlarıDüzenle

Hong Kong, şüpheli hastaların evde kalabileceği bir plan hazırladı. Plana göre acil servis hastaya örnek tüp verecekti, hastalar tükürdüler, geri gönderdiler ve bir süre sonra test sonucu aldılar.[37]

İngiliz NHS, evde şüpheli vakaları test etme planını uyguladığını açıkladı ve bu da bir hastanın hastaneye gelmesi veya başka bir ambulansın kullanılması durumunda dezenfekte edilmesi riskini ortadan kaldıran bir durum olduğunu açıkladı.[38]

Şüpheli vakalar için geçiş merkezlerinde uygulanan COVID-19 testinde, sağlık uzmanı uygun önlemler kullanarak numune alır.[39][40] Geçiş merkezleri, Güney Kore'nin herhangi bir ülkenin en hızlı, en kapsamlı testlerinden bazılarını yapmasına yardımcı oldu.[41]

Almanya'da Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği, 2 Mart'ta, ayakta tedavi ortamında günde yaklaşık 12.000 test kapasitesine sahip olduğunu ve önceki hafta 10.700 test yapıldığını söyledi. Test bir doktor tarafından sipariş edildiğinde masraflar sağlık sigortası tarafından karşılanıyor.[42] Robert Koch Enstitüsü başkanına göre, Almanya haftada toplam 160.000 test kapasitesine sahip.[43] 19 Mart tarihi itibarıyla birçok büyük şehirde test yapıldı.[44] 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla Almanya'da yapılan testlerin toplam sayısı bilinmemektedir, çünkü sadece olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Sağlık bakanı Jens Spahn haftada 200.000 test yapıldığını tahmin ediyor.[45] İlk laboratuvar araştırması, 12/2020 takvim haftası itibarıyla, 12/2020 haftasına kadar dahil olmak üzere toplam en az 483.295 örneğin test edildiğini ve 33.491 örneğin (% 6.9) SARS-CoV-2 için pozitif tespit edildiğini ortaya koydu.[46]

İsrail'de, Technion ve Rambam Hastanesindeki araştırmacılar 64 hastadan aynı anda test örnekleri aldı ve örnekleri bir araya getirerek ve sadece birleşik numunenin pozitif olduğu tespit edildiğinde daha fazla test ederek bir test metodu geliştirdi.[47][48][49]

Wuhan'da "Huo-Yan" adında geçici bir 2000 metrekarelik acil durum tespit laboratuvarı (Çince: 火眼 veya İngilizce: Ateş Gözü") 5 Şubat 2020'de günde 10.000'den fazla örneği işleyebilen BGI,[50][51] tarafından açılmıştır.[52] BGI kurucusu Wang Jian tarafından denetlenen ve 5 gün süren yapı ile [53] ilgili modelleme, Hubei'deki vakaların % 47 daha yüksek olacağını ve bu test kapasitesi olmasaydı karantina ile mücadele maliyetinin iki katına çıkacağını gösterdi. Wuhan Laboratuvarı hemen Shenzhen Tianjin, Pekin ve Şanghaydaki Huo-Yan laboratuvarlarını Çin genelinde toplam 12 il içinde takip etti. 4 Mart 2020 itibarıyla günlük toplam üretim miktarı 50.000 testtir.[54]

Origami Tahlilleri tarafından salınan ve sadece 93 tahlil kullanarak COVID19 için 1122 hasta örneğini test edebilen açık kaynaklı, çoklanmış tasarımlar piyasaya sürülmüştür.[55] Bu dengeli tasarımlar robotik sıvı işleyicilerine ihtiyaç duymadan küçük laboratuvarlarda çalıştırılabilir.

Mart ayına kadar, AB'de, İngiltere'de [56] ve ABD'de eksiklikler ve yetersiz miktarda reaktif kitle testinde ihtiyaç oluştu.[57][58] Bu, bazı yazarların 98 °C (208 °F)'de ısıtma örneklerini içeren örnek hazırlama protokollerini daha fazla test için RNA genomlarını serbest bırakmak üzere 5 dakika boyunca tutulması gerektiğini keşfetmesine yol açtı.[59][60]

31 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer ülkelere kıyasla artık kişi başına daha fazla Coronavirüs için test yaptığı ve nüfusun büyük kısmına ulaşmak için test düzeyini yükseltmek üzere olduğu açıklandı [61]. Bu, araç içinde test olanağının bir kombinasyonu ve Grup 42 ve BGI'den (Çin'deki "Huo-Yan" acil durum tespit laboratuvarlarına dayanarak) nüfus ölçeğinde bir kitlesel verimlilik laboratuvarı satın alma vasıtasıyla oldu. 14 gün içinde yapılan laboratuvar günde on binlerce RT-PCR testi yapabilmektedir ve bu ölçüde dünyada Çin dışında faaliyet gösteren ilk firmadır [62] .

Üretim ve hacimDüzenle

 
Amerika Birleşik Devletleri'nde günde yapılan test sayısı.
</br> Mavi: CDC laboratuvarı
</br> Turuncu: Halk sağlığı laboratuvarı
</br> Gri: Raporlama gecikmesi nedeniyle veri eksik
</br> Gösterilmemiş: Özel laboratuvarlarda test etme; 26 Mart'a kadar toplam günlük 100.000'i aştı [63]

Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs genetik profilinin farklı bölümlerini hedefleyen farklı test reçeteleri geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, düşük gelirli ülkelere gönderilen kendi kitlerini geliştirmek için kaynakları olmayan üretim kitleri için Alman reçetesini kabul etti. Alman reçetesi 17 Ocak 2020'de yayınlandı; ABD Hastalık Kontrol Merkezleri tarafından geliştirilen protokol 28 Ocak'a kadar mevcut değildi ve ABD'deki mevcut testleri geciktirdi [64]

Çin [65] ve Amerika Birleşik Devletleri [66], salgının başlarında test kitlerinin güvenilirliği ile ilgili problemler yaşadılar ve bu ülkeler ve Avustralya [67] sağlık uzmanları tarafından yapılan testler için talep ve önerileri karşılamak için yeterli kit sağlayamadılar. Buna karşılık uzmanlar, Güney Kore'nin geniş kapsamlı test kullanılabilirliğinin yeni koronavirüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Test kapasitesi, büyük ölçüde özel sektör laboratuvarlarında, Güney Kore hükümeti tarafından birkaç yıl içinde oluşturulmuştur.[68] 16 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının ilerlemesini yavaşlatmanın en iyi yolu olarak test programlarını hızlandırmaya çağırdı.[69][70]

Virüsün geniş yayılması nedeniyle yüksek test talebi, özel ABD laboratuvarlarında yüz binlerce testin birikmesine neden oldu, sürüntü ve kimyasal reaktiflerinin tedariki zorlandı.[71]

KesinlikDüzenle

Mart 2020'de Çin [65] test kitlerinde doğrulukla ilgili sorunlar bildirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, CDC tarafından geliştirilen test kitlerinde "kusurlar" vardı; hükümet daha sonra özel testleri engelleyen bürokratik engelleri kaldırdı.[66]

İspanya, enfekte ve test edilenlerin en az% 80'ini tespit etmesi gereken test kitlerini Çin'den satın aldı, ancak sadece% 30'unun tespit edildiği bulundu.[72]

Çek Cumhuriyeti'nin Çin'den satın aldığı test kitlerinin% 80'i yanlış sonuç verdi.[73][74]

Slovakya, Çin'den yanlış olduğu tespit edilen 1.2 milyon test kiti satın aldı. Başbakan Matovic bu testleri Tuna nehrine atmayı önerdi.[75] .

Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan Ateş Kara, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı test kitlerinin "yüksek hata oranına" sahip olduğunu ve "onları kullanıma sokmadığını" söyledi.[76][77]

İngiltere, Çin'den 3,5 milyon test kiti satın aldı ancak Nisan 2020'nin başlarında bunların kullanılamayacağını açıkladı.[78][79]

EtkiDüzenle

Testler, pozitif tespit edilenlerin karantinası ve SARS-CoV-2 pozitif kişilerin temas ettiği kişilerin izlenmesi ile devam etti, olumlu sonuçlarla sonuçlandı.

İtalyaDüzenle

İtalya'daki ilk COVID-19 ölümünün gerçekleştiği İtalyan kasabası Vò'da çalışan araştırmacılar, yaklaşık on gün arayla yaklaşık 3.400 kişinin tüm nüfusu üzerinde iki tur test yaptılar. Pozitif tespit edilen insanların yaklaşık yarısında hiçbir belirti yoktu ve keşfedilen tüm vakalar karantinaya alındı. Komün seyahat kısıtlamasıyla, bu yeni enfeksiyonlar tamamen ortadan kaldırıldı.[80]

SingapurDüzenle

Sıkı bir şekilde temas izleme, gelen seyahat kısıtlamaları, testler ve karantinaya alma ile Singapur'daki 2020 koronavirüs pandemisi, diğer gelişmiş ülkelere göre çok daha yavaş ilerlemiştir, ancak restoranların ve perakende kuruluşlarının zorla kapatılması gibi aşırı kısıtlamalar olmamıştır. Birçok etkinlik iptal edildi ve Singapur, sakinlere 28 Mart'ta evde kalmalarını tavsiye etmeye başladı, ancak okullar 23 Mart'ta tatil molasından sonra, zamanında yeniden açıldı.[81]

DiğerleriDüzenle

Diğer bazı ülkeler pandemiyi sıkı temas takibi, gelen seyahat kısıtlamaları, testler ve karantinaya alma ile, ancak İzlanda [82] ve Güney Kore [83] gibi daha az agresif kısıtlamalarla yönetmiştir.

Doğrulayıcı testDüzenle

WHO, test kapasitesi olmayan ülkelerin ve COVID-19 konusunda sınırlı deneyime sahip ulusal laboratuvarların, ilk beş pozitif ve ilk on negatif COVID-19 örneğini, doğrulayıcı test için 16 WHO referans laboratuvarından birine göndermesini önermektedir.[84] 16 referans laboratuvarından 7'si Asya'da, 5'i Avrupa'da, 2'si Afrika'da, 1'i Kuzey Amerika'da ve 1'i Avustralya'da bulunmaktadır.[85]

Ülkelere Göre COVİD-19 TestiDüzenle

Test rakamları ülkelerin test politikasından etkilenmektedir. Vaka sayıları da dahil olmak üzere birçok açıdan birbirine benzeyen ülkelerde test rakamları birbirinden uzaksa bu ülkelerin test politikasını ortaya koymaktadır. Bazı ülkeler sadece hastalık belirtisi gösterenleri test ederken, teste erişimi daha fazla olan ülkeler belirti göstermeyenleri de test etmektedir. Sadece belirti gösterenleri test eden ülkelerin test/onaylanmış vaka oranı rastgele kişileri de test eden ülkelere göre daha yüksek olacaktır. Benzer nüfuslara sahip ülkelerden biri diğerine göre daha fazla test yaptıysa test/milyon kişi başına test oranı daha yüksek olacaktır.

Ülkelere göre COVID-19 test istatistikleri
Sıra Ülke veya bölge Tarih[a] Test edilen Birimler[b] Onaylanmış

(Vakalar)

% Test /

milyon kişi

Onaylanmış /

milyon kişi

Kaynaklar
    Dünya
16 Haziran 2021 ' numune 177.574.877 ' ' ' [86]
1   Afganistan 16 Haziran 2021 541.735 numune 96.531 17.8 16471 2934 [87]
2   Almanya 16 Haziran 2021 62.263.057 numune 3.725.303 5.9 748653 44793 [88]
3   Amerika Birleşik Devletleri 16 Haziran 2021 496.062.259 numune 34.353.450 6.9 1502487 104050 [89][90]
4   Andorra 15 Haziran 2021 193.595 numune 13.828 7.1 2496614 178326 [91]
5   Angola 15 Haziran 2021 601.767 numune 36.921 6.1 19332 1186 [92]
6   Anguilla 15 Haziran 2021 22.201 109 0.4 1493106 7330 [93]
7   Antigua ve Barbuda 15 Haziran 2021 16.700 numune 1.263 7.5 170590 12901 [94]
8   Arjantin 15 Haziran 2021 15.396.089 numune 4.172.742 27.1 339294 91957 [95]
9   Arnavutluk 16 Haziran 2021 766.622 numune 132.476 17.2 269372 46548 [96]
10   Aruba 15 Haziran 2021 171.739 numune 11.084 6.4 1529709 98727 [97]
11   Avustralya 16 Haziran 2021 19.423.269 numune 30.285 0.1 757245 1180 [98]
12   Avusturya 16 Haziran 2021 49.167.859 numune 649.002 1.3 5514946 72795 [99]
13   Azerbaycan 16 Haziran 2021 3.644.912 numune 335.291 9.1 361028 33210 [100]
14   Bahamalar 15 Haziran 2021 102.475 numune 12.225 11.9 263154 31393 [101]
15   Bahreyn 15 Haziran 2021 4.845.013 numune 260.334 5.3 3043349 163526 [102]
16   Bangladeş 16 Haziran 2021 6.242.786 numune 837.247 13.4 36904 4949 [103]
17   Barbados 15 Haziran 2021 177.318 numune 4.038 2.2 617778 14068 [104]
18   Batı Sahra 15 Haziran 2021 10 16 [105]
19   Belçika 16 Haziran 2021 14.596.027 numune 1.077.087 7.3 1266095 93429 [106]
20   Belize 15 Haziran 2021 143.475 numune 12.989 9 342259 30985 [107]
21   Benin 15 Haziran 2021 604.310 numune 8.140 1.3 49884 671 [108]
22   Bermuda 15 Haziran 2021 297.220 numune 2.499 0.8 4640147 39013 [109]
23   Beyaz Rusya 16 Haziran 2021 6.572.741 numune 407.748 6.2 698603 43338 [110]
24   Bhutan 15 Haziran 2021 798.573 numune 1.842 0.2 1066283 2459 [111]
25   Birleşik Arap Emirlikleri 15 Haziran 2021 53.787.952 numune 601.950 1.1 5438400 60862 [112]
26   Birleşik Krallık 15 Haziran 2021 196.799.580 numune 4.581.006 2.3 2898971 67480 [113]
27   Bolivya 16 Haziran 2021 1.660.189 vaka 411.677 24.7 142709 35387 [114]
28   Bosna-Hersek 16 Haziran 2021 1.008.853 numune 204.730 20.2 307483 62398 [115]
29   Botsvana 15 Haziran 2021 1.230.113 vaka 61.457 4.9 518008 25879 [116]
30   Brezilya 15 Haziran 2021 50.870.041 numune 17.543.853 34.4 240004 82771 [117][118]
31   Britanya Virjin Adaları 15 Haziran 2021 39.777 248 0.6 1324575 8258 [119]
32   Brunei 15 Haziran 2021 numune 250 0.1 294278 544 [120]
33   Bulgaristan 15 Haziran 2021 3.013.425 numune 420.654 13.9 433493 60512 [121]
34   Burkina Faso 15 Haziran 2021 192.450 numune 13.459 6.9 8946 625 [122]
35   Burundi 15 Haziran 2021 309.390 5.037 1.6 27585 449 [123]
36   Cayman Adaları 15 Haziran 2021 101.893 numune 599 0.5 1548219 9101 [124]
37   Cebelitarık 15 Haziran 2021 265.300 4.312 1.6 7874506 127986 [125]
38   Cezayir 16 Haziran 2021 230.861 numune 134.458 58.2 5258 3062 [126]
39   Cibuti 15 Haziran 2021 165.975 11.575 6.9 149720 10441 [127]
40   Curaçao 15 Haziran 2021 121.594 12.296 10.1 778336 78708 [128]
41   Çad 15 Haziran 2021 122.852 numune 4.943 4 7562 304 [129]
42   Çek Cumhuriyeti 16 Haziran 2021 27.263.556 numune 1.665.526 6.1 2549338 155738 [130]
43   Çin 16 Haziran 2021 160.000.000 numune 91.492 0 113955 65 [131]
44   Danimarka 16 Haziran 2021 63.652.221 numune 290.686 0.4 10926787 49900 [132]
45   Doğu Timor 15 Haziran 2021 92.122 8.412 9.1 70895 6473 [133]
46   Dominika 15 Haziran 2021 17.447 vaka 189 1 242967 2632 [134]
47   Dominik Cumhuriyeti 15 Haziran 2021 1.632.441 310.391 19 156236 29706 [135]
48   Ekvador 15 Haziran 2021 1.472.652 numune 439.374 29.8 83905 25033 [136]
49   Ekvator Ginesi 15 Haziran 2021 149.330 8.662 5.8 102647 5954 [137]
50   El Salvador 16 Haziran 2021 1.030.223 numune 76.297 7.4 158833 11762 [138]
51   Endonezya 16 Haziran 2021 18.195.984 vaka 1.937.652 10.6 67491 7187 [139]
52   Eritre 15 Haziran 2021 23.693 vaka 5.012 21.1 6681 1413 [140]
53   Ermenistan 16 Haziran 2021 1.134.905 numune 223.904 19.7 383025 75566 [141]
54   Estonya 16 Haziran 2021 1.483.720 numune 130.658 8.8 1116438 98314 [142]
55   Esvatini 15 Haziran 2021 218.454 numune 18.754 8.5 199822 17154 [143]
56   Etiyopya 15 Haziran 2021 2.797.358 numune 274.480 9.8 27743 2722 [144]
57   Falkland Adaları 15 Haziran 2021 7.307 vaka 63 0.8 2284865 19699 [145]
58   Faroe Adaları 16 Haziran 2021 294.727 numune 757 0.2 5597215 14376 [146]
59   Fas 16 Haziran 2021 6.661.992 vaka 524.975 7.8 185097 14585 [147]
60   Fiji 16 Haziran 2021 153.372 numune 1.443 0.9 172458 1622 [148]
61   Fildişi Sahili 15 Haziran 2021 654.588 numune 47.909 7.3 24744 1811 [149]
62   Filipinler 16 Haziran 2021 14.229.423 numune 1.332.832 9.3 130482 12221 [150]
63   Filistin 15 Haziran 2021 1.865.311 numune 311.948 16.7 374810 62681 [151]
64   Finlandiya 16 Haziran 2021 5.257.800 numune 94.026 1.7 956167 17099 [152]
65   Fransa[c] 15 Haziran 2021 89.539.284 numune 5.744.589 6.4 1334455 85614 [153][154]
66   Fransız Guyanası 15 Haziran 2021 270.342 25.950 9.5 1180326 113298 [155]
67   Fransız Polinezyası 15 Haziran 2021 26.355 18.947 71.8 95517 68668 [156]
68   Gabon 15 Haziran 2021 842.822 numune 24.755 2.9 378626 11120 [157]
69   Gambiya 15 Haziran 2021 81.795 numune 24.755 7.3 33841 2489 [158]
70   Gana 15 Haziran 2021 1.215.518 numune 94.699 7.7 39267 3059 [159]
71   Gine 15 Haziran 2021 460.401 numune 23.398 5 36657 1862 [149]
72   Gine-Bissau 16 Haziran 2021 70.667 3.809 5.3 43488 2344 [160]
73   Grenada 15 Haziran 2021 28.684 numune 161 0.5 256100 1437 [161]
74   Grönland 15 Haziran 2021 27.387 numune 49 0.1 485869 869 [162]
75   Guadeloupe 15 Haziran 2021 212.247 16.608 7.8 526203 41174 [163]
76   Guatemala 16 Haziran 2021 1.512.790 numune 275.202 18.1 89735 16324 [164]
77   Guyana 15 Haziran 2021 171.246 vaka 18.530 10.8 217593 23545 [165]
78   Güney Afrika 16 Haziran 2021 12.331.837 vaka 1.774.312 14.3 206832 29759 [166]
79   Güney Kore 16 Haziran 2021 10.229.384 numune 149.191 1.4 197552 2881 [167]
80   Güney Sudan 15 Haziran 2021 164.472 10.688 6.4 12413 806 [168]
81   Gürcistan 16 Haziran 2021 5.434.673 numune 356.179 6.5 1462168 95827 [169]
82   Haiti 15 Haziran 2021 81.026 vaka 16.775 20.7 6899 1428 [170]
83   Hırvatistan 16 Haziran 2021 2.092.201 vaka 358.823 17.1 515553 88420 [171]
84   Hindistan 16 Haziran 2021 383.306.971 numune 29.685.946 7.7 280569 21729 [172][173]
85   Hollanda 16 Haziran 2021 14.444.249 vaka 1.675.644 11.6 825384 95750 [174]
86   Honduras 16 Haziran 2021 757.632 numune 249.118 32.8 81427 26774 [175]
87   Hong Kong 16 Haziran 2021 16.710.131 11.882 0 2225287 1582 [176]
88   Irak 16 Haziran 2021 11.109.563 numune 1.269.440 11.4 276700 31617 [177]
89   İran 16 Haziran 2021 21.941.648 numune 3.060.135 13.9 262105 36555 [178]
90   İrlanda 16 Haziran 2021 4.729.538 numune 267.673 5.6 960995 54388 [179]
91   İspanya 16 Haziran 2021 51.240.666 numune 3.749.031 7.3 1082625 79210 [180][181]
92   İsrail 15 Haziran 2021 14.758.111 numune 839.701 5.6 1597183 90875 [182]
93   İsveç 15 Haziran 2021 10.423.085 numune 1.084.636 10.4 1007184 104808 [183]
94   İsviçre[d] 16 Haziran 2021 8.037.136 numune 701.260 8.7 932462 81359 [184]
95   İtalya 16 Haziran 2021 69.099.370 numune 4.248.432 6.1 1146979 70519 [185]
96   İzlanda 15 Haziran 2021 716.877 numune 6.622 0.9 1954941 18058 [186]
97   Jamaika 15 Haziran 2021 409.510 numune 49.379 12 150187 18109 [187]
98   Japonya 16 Haziran 2021 15.557.809 numune 777.643 4.9 123513 6173 [188]
99   Kamboçya 16 Haziran 2021 1.262.862 40.157 3.1 82602 2626 [189]
100   Kamerun 15 Haziran 2021 1.718.937 numune 80.090 4.6 64753 3017 [149]
101   Kanada 15 Haziran 2021 35.830.746 numune 1.404.093 3.9 939383 36811 [190]
102   Karadağ 16 Haziran 2021 433.983 numune 100.001 23 697864 160806 [191]
103   Karayip Hollandası 15 Haziran 2021 8.550 1.623 18.9 326049 61892 [192][193][194]
104   Katar 15 Haziran 2021 2.090.365 vaka 220.033 10.5 760349 80034 [195]
105   Kazakistan 16 Haziran 2021 11.575.012 numune 404.064 3.4 616981 21537 [196]
106   Kenya 15 Haziran 2021 1.876.105 numune 176.137 9.3 39443 3703 [197]
107   Kıbrıs[e] 15 Haziran 2021 7.289.673 numune 73.311 1 8322494 83697 [198]
108   Kırgızistan 16 Haziran 2021 1.207.743 numune 111.990 9.2 184003 17062 [199]
109   Kolombiya 15 Haziran 2021 18.340.111 numune 3.802.052 20.7 364090 75478 [200]
110   Komorlar 16 Haziran 2021 numune 3.903 4350 [201]
111   Kongo 15 Haziran 2021 158.304 numune 12.121 7.6 28688 2196 [202]
112   Kongo Demokratik Cumhuriyeti 16 Haziran 2021 180.055 numune 36.222 20.1 2010 404 [203]
113   Kosova 30 Mayıs 2021 609.350 numune 107.405 17.6 341925 60268 [204]
114   Kosta Rika 15 Haziran 2021 1.351.949 numune 345.312 25.5 264505 67559 [205]
115   Kuveyt 15 Haziran 2021 2.775.505 numune 331.013 11.9 627926 74887 [206]
116   Kuzey Kıbrıs[f] 26 Mayıs 2021 1.184.994 numune 7.139 0.6 3366794 20283 [207]
117   Kuzey Kore 25 Kasım 2020 16.914 vaka 0 0 661 0 [208]
118   Kuzey Makedonya 16 Haziran 2021 841.125 numune 155.583 18.4 405116 74934 [209]
119   Küba 16 Haziran 2021 4.677.671 numune 161.997 3.4 417892 14472 [210]
120   Laos 16 Haziran 2021 274.907 vaka 2.033 0.7 38016 281 [211]
121   Lesotho 15 Haziran 2021 102.252 10.923 10.6 50942 5441 [212]
122   Letonya 16 Haziran 2021 2.809.291 numune 136.403 4.8 1477951 71760 [213]
123   Liberya 15 Haziran 2021 112.988 2.575 2.2 24733 563 [214]
124   Libya 16 Haziran 2021 1.077.979 numune 189.888 17.6 156881 27634 [215]
125   Lihtenştayn 15 Haziran 2021 49.126 3.026 6.1 1267800 78092 [216]
126   Litvanya 16 Haziran 2021 3.633.644 numune 278.072 7.6 1299912 99478 [217]
127   Lübnan 15 Haziran 2021 4.599.186 numune 542.819 11.8 673829 79528 [218]
128   Lüksemburg 15 Haziran 2021 2.995.669 numune 70.466 2.3 4784588 112546 [219]
129   Macaristan 16 Haziran 2021 6.009.124 numune 807.209 13.4 615088 82625 [220]
130   Madagaskar 16 Haziran 2021 209.835 vaka 41.998 20 7993 1599 [221]
131   Makao 15 Haziran 2021 4.483 52 1.1 6540 75 [222]
132   Malavi 15 Haziran 2021 253.926 numune 34.588 13.6 13273 1808 [223]
133   Maldivler 15 Haziran 2021 941.765 numune 70.897 7.5 2458050 185044 [224]
134   Malezya 16 Haziran 2021 13.522.560 vaka 673.026 4.9 413840 20597 [225]
135   Mali 15 Haziran 2021 307.934 numune 14.356 4.6 15205 708 [226]
136   Malta 16 Haziran 2021 957.441 numune 30.585 3.1 1860683 59438 [227]
137   Man Adası 15 Haziran 2021 66.925 1.599 2.3 803286 19192 [228]
138   Manş Adaları 15 Haziran 2021 454.413 4.112 0.9 2613626 23650 [229]
139   Marshall Adaları 15 Haziran 2021 4 71 [230]
140   Martinik 15 Haziran 2021 191.164 12.178 6.3 3408408 10 [231]
141   Mauritius 15 Haziran 2021 358.675 numune 1.701 0.4 283431 1344 [232]
142   Mayotte 15 Haziran 2021 176.919 20.176 11.4 648494 73954 [233]
143   Meksika 16 Haziran 2021 7.252.170 vaka 2.459.601 33.9 56749 19246 [234]
144   Mısır 15 Haziran 2021 2.869.589 numune 274.404 9.5 28478 2723 [235]
145   Mikronezya Federal Devletleri 15 Haziran 2021 1 1 [236]
146   Moğolistan 16 Haziran 2021 3.097.091 vaka 83.128 2.6 929070 24936 [237]
147   Moldova[g] 16 Haziran 2021 1.192.798 numune 255.937 21.4 451742 96929 [238]
148   Monako 15 Haziran 2021 51.953 2.532 4.8 1363595 66456 [239]
149   Montserrat 15 Haziran 2021 1.408 20 1.4 282220 4008 [240]
150   Moritanya 15 Haziran 2021 285.656 20.151 7 68452 4828 [241]
151   Mozambik 16 Haziran 2021 571.002 numune 71.764 12.5 18991 2386 [242]
152   Myanmar 16 Haziran 2021 2.657.808 numune 146.406 5.5 48484 2670 [243]
153   Namibya 15 Haziran 2021 473.457 numune 67.021 14.1 189042 26760 [244]
154   Nepal 16 Haziran 2021 3.240.299 numune 614.216 18.9 108022 20476 [245]
155   Nijer 15 Haziran 2021 112.465 vaka 5.452 4.8 4848 235 [246]
156   Nijerya 15 Haziran 2021 2.231.409 numune 167.095 7.4 10824 810 [247]
157   Nikaragua 15 Haziran 2021 7.696 1178 [248]
158   Norveç 16 Haziran 2021 6.024.985 numune 128.601 2.1 1121479 23937 [249]
159   Orta Afrika Cumhuriyeti 15 Haziran 2021 54.814 7.101 12.9 9730 1260 [250]
160   Özbekistan 16 Haziran 2021 1.377.915 numune 104.463 7.5 40097 3039 [251]
161   Pakistan 16 Haziran 2021 13.934.493 numune 944.065 6.7 63082 4273 [252]
162   Panama 15 Haziran 2021 2.817.872 numune 389.173 13.8 658612 90960 [253]
163   Papua Yeni Gine 15 Haziran 2021 129.252 vaka 16.791 12.9 14465 1879 [254]
164   Paraguay 15 Haziran 2021 1.424.043 numune 396.149 27.8 196347 54621 [255]
165   Peru 16 Haziran 2021 13.510.063 numune 2.007.477 14.8 414089 61530 [256]
166   Polonya 16 Haziran 2021 16.718.899 numune 2.878.061 17.2 435887 75035 [257]
167   Portekiz 16 Haziran 2021 12.425.225 numune 860.395 6.9 1206811 83566 [258]
168   Réunion 15 Haziran 2021 102.720 numune 28.441 27.6 114730 31766 [259]
169   Romanya 16 Haziran 2021 9.465.003 numune 1.079.983 11.4 487757 55654 [260]
170   Ruanda 15 Haziran 2021 1.516.498 numune 28.912 1.9 119757 2283 [261]
171   Rusya 16 Haziran 2021 143.600.000 numune 5.249.990 3.6 978544 35775 [262][263]
172   Saint Barthélemy 15 Haziran 2021 26.385 1.005 3.8 2648830 100893 [264]
173   Saint Helena 15 Haziran 2021 2 329 [265]
174   Saint Kitts ve Nevis 16 Haziran 2021 19.154 vaka 244 1.2 362607 4619 [266]
175   Saint Lucia 15 Haziran 2021 50.956 numune 5.186 10.1 285154 29021 [267]
176   Saint Martin 15 Haziran 2021 27.588 2.040 7.3 780777 57734 [268]
177   Saint Pierre ve Miquelon 15 Haziran 2021 6.128 26 0.4 1021844 4335 [269]
178   Saint Vincent ve Grenadinler 15 Haziran 2021 52.205 2.158 4.1 471606 19494 [270]
179   Samoa 15 Haziran 2021 3 15 [271]
180   San Marino 15 Haziran 2021 67.456 numune 5.090 7.5 2010910} 151736 [272]
181   São Tomé ve Príncipe 15 Haziran 2021 14.270 2.358 16.5 67874} 11215 [273]
182   Senegal 16 Haziran 2021 542.495 numune 42.118 7.7 32473 2521 [274]
183   Seyşeller 15 Haziran 2021 21.504 13.630 63.3 219305 139003 [275]
184   Sırbistan 16 Haziran 2021 4.302.390 vaka 715.307 16.6 621130 103268 [276]
185   Sierra Leone 15 Haziran 2021 153.646 4.449 2.8 18967 549 [277]
186   Singapur 16 Haziran 2021 12.809.152 numune 62.339 0.4 2245801 10929 [278][279]
187   Sint Maarten 15 Haziran 2021 28.642 2.543 8.8 705224 62613 [280]
188   Slovakya 16 Haziran 2021 2.903.570 numune 391.149 13.4 531991 71666 [281]
189   Slovenya 16 Haziran 2021 1.323.715 numune 256.701 19.3 631183 122402 [282]
190   Solomon Adaları 15 Haziran 2021 4.500 20 0.4 6478 28 [283]
191   Somali 15 Haziran 2021 140.863 14.823 10.5 8863 932 [284]
192   Sri Lanka 16 Haziran 2021 3.743.577 numune 229.887 6.1 171700 10543 [285]
193   Sudan 15 Haziran 2021 232.965 numune 36.304 15.5 5447 848 [286]
194   Surinam 15 Haziran 2021 71.637 18.825 26.2 122039 32069 [287]
195   Suriye 15 Haziran 2021 103.566 24.904 24 5917 1423 [288]
196   Suudi Arabistan 16 Haziran 2021 20.617.677 numune 469.414 2.2 602535 13718 [289]
197   Şili 15 Haziran 2021 16.081.026 numune 1.487.239 9.2 826434 76432 [290]
198   Tacikistan 15 Haziran 2021 13.308 1428 [291]
199   Tanzanya 15 Haziran 2021 509 8 [149]
200   Tayland 16 Haziran 2021 8.129.670 vaka 204.595 2.5 121707 3062 [292]
201   Tayvan [h] 16 Haziran 2021 1.591.613 numune 13.409 0.8 67502 568 [293]
202   Togo 15 Haziran 2021 348.113 13.651 3.9 45174 1771 [294]
203   Trinidad ve Tobago 15 Haziran 2021 212.899 numune 29.309 13.7 156086 21487 [295]
204   Tunus 15 Haziran 2021 1.575.876 numune 372.221 23.6 134593 31791 [296]
205   Turks ve Caicos Adaları 15 Haziran 2021 94.789 2.423 2.5 2206807 56410 [297]
206   Türkiye 16 Haziran 2021 57.674.798 numune 5.348.249 9.2 693581 64316 [298]
207   Uganda 15 Haziran 2021 1.210.114 numune 64.521 5.3 29100 1551 [299]
208   Ukrayna 16 Haziran 2021 10.576.820 numune 2.226.037 21 253263 53302 [300]
209   Umman 16 Haziran 2021 1.550.000 numune 240.708 15.5 338574 52579 [301]
210   Uruguay 15 Haziran 2021 2.576.667 numune 343.615 13.3 729745 97316 [302]
211   Ürdün 15 Haziran 2021 7.583.811 744.377 9.8 705421 69239 [303]
212   Vanuatu 15 Haziran 2021 23.000 4 0 74883 13 [304]
213   Vatikan 15 Haziran 2021 27 32727 [305]
214   Venezuela 15 Haziran 2021 3.359.014 numune 254.116 7.5 118125 8936 [306]
215   Vietnam 16 Haziran 2021 6.282.417 numune 11.551 0.1 65299 120 [307]
216   Wallis ve Futuna 15 Haziran 2021 20.508 445 2.1 1824717 39594 [308]
217   Yemen 15 Haziran 2021 85.187 6.864 8 2856 230 [309]
218   Yeni Kaledonya 15 Haziran 2021 33.057 numune 128 0.3 121798 471 [310]
219   Yeni Zelanda 16 Haziran 2021 2.205.616 numune 2.711 0.1 438567 539 [311]
220   Yeşil Burun Adaları 15 Haziran 2021 163.434 31.704 19.3 293493 56933 [312]
221   Yunanistan 16 Haziran 2021 10.168.315 numune 416.741 4 948130 38858 [313]
222   Zambiya 15 Haziran 2021 1.709.858 numune 115.824 6.7 95600 6475 [314]
223   Zimbabve 15 Haziran 2021 601.540 numune 40.318 6.7 38874 2605 [315]
224   Diamond Princess[i] 15 Haziran 2021 712 [316]
225   MS Zaandam gemisi[j] 15 Haziran 2021 9 [317]
 1. ^ Yerel zaman.
 2. ^ Bazı ülkeler için örnekleri veya vakaları rapor edip etmedikleri belirsizdir. İki kez test edilen bir kişi bir vaka ve iki örnek olarak kaydedilir.
 3. ^ Yeni raporlama sistemine SI-DEP'ye geçiş nedeniyle 4 Mayıs'tan 17 Mayıs'a kadar olan test verileri eksik.
 4. ^ Lihtenştayn için veri içerir.
 5. ^ Kuzey Kıbrıs hariç.
 6. ^ Kuzey Kıbrıs, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından egemen devlet olarak tanınmıyor.
 7. ^ Excluding Transnistria.
 8. ^ BM Tayvan'ı egemen bir devlet olarak tanımıyor
 9. ^ Birleşik Krallık asıllı gezi gemisi, Japonya'da karantinaya alınmış olup ”uluslararası dolaşımda” sayıldığı için vakalar, Japonya'nın resmi vaka sayısına dahil edilmemektedir.
 10. ^ Hollanda asıllı gezi gemisi, ”uluslararası dolaşımda” sayıldığı için vakalar, Hollanda'nın resmi vaka sayısına dahil edilmemektedir.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Ioannidis, John P.A. (17 Mart 2020). "A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data". STAT. 5 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mart 2020. 
 2. ^ "COVID-19: First results of the voluntary screening in Iceland". Nordic Life Science – the leading Nordic life science news service (İngilizce). 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 3. ^ Ward, D. (April 2020) "Explaining Wide Variations in COVID-19 Case Fatality Rates: What's Really Going On?" WardEnvironment.
 4. ^ "Coronavirus: Why death and mortality rates differ". www.bbc.com (İngilizce). 2 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2020. 
 5. ^ Michaels J, Stevenson M Explaining national differences in the mortality of Covid-19: individual patient simulation model to investigate the effects of testing policy and other factors on apparent mortality.
 6. ^ "Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans". www.who.int. 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2020. 
 7. ^ "2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Summary". Centers for Disease Control and Prevention. 30 Ocak 2020. 26 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2020. 
 8. ^ "Real-Time RT-PCR Panel for Detection 2019-nCoV". Centers for Disease Control and Prevention. 29 Ocak 2020. 30 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2020. 
 9. ^ "Curetis Group Company Ares Genetics and BGI Group Collaborate to Offer Next-Generation Sequencing and PCR-based Coronavirus (2019-nCoV) Testing in Europe". GlobeNewswire News Room. 30 Ocak 2020. 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2020. 
 10. ^ "Coronavirus-Update Folge 22" (PDF). NDR. 26 Mart 2020. 31 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 11. ^ Sheridan (19 Şubat 2020). "Coronavirus and the race to distribute reliable diagnostics". Nature Biotechnology (İngilizce). 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 12. ^ "'Increased likelihood' of China virus reaching UK". BBC News (İngilizce). 23 Ocak 2020. Erişim tarihi: 30 Mart 2020. ; "PHE novel coronavirus diagnostic test rolled out across UK". GOV.UK (İngilizce). 7 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2020. ; "PHE tells patients with suspected coronavirus to call GP or NHS 111" (İngilizce). The Pharmaceutical Journal. 27 Ocak 2020. 27 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2020. 
 13. ^ "KogeneBiotech". Kogene.co.kr. 1 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020. 
 14. ^ Jeong (28 Şubat 2020). "Korea approves 2 more COVID-19 detection kits for urgent use – Korea Biomedical Review". www.koreabiomed.com (Korece). 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2020. 
 15. ^ "ABOUT US | NEWS". www.kogene.co.kr. 7 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 16. ^ "BGI Sequencer, Coronavirus Molecular Assays Granted Emergency Use Approval in China". GenomeWeb. 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2020. 
 17. ^ "International Reagent Resource". www.internationalreagentresource.org. 13 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 18. ^ Transcript for the CDC Telebriefing Update on COVID-19, 28 February 2020
 19. ^ "LabCorp Launches Test for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Laboratory Corporation of America Holdings. 5 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 20. ^ "Covid19 : COVID-19". www.questdiagnostics.com. 10 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 21. ^ "В России зарегистрирована отечественная тест-система для определения коронавируса". Interfax-Russia.ru. 14 Şubat 2020. 19 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 22. ^ "Mayo Clinic develops test to detect COVID-19 infection". Mayo Clinic (İngilizce). 13 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020. 
 23. ^ "US regulators approve Roche's new and faster COVID-19 test". ETHealthworld.com (İngilizce). 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2020. 
 24. ^ "FDA Approves Abbott Laboratories Coronavirus Test, Company To Ship 150,000 Kits". IBTimes.com. 19 Mart 2020. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 25. ^ "Sunnyvale company wins FDA approval for first rapid coronavirus test with 45-minute detection time". EastBayTimes.com. 21 Mart 2020. 22 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 26. ^ "中央研究院網站". www.sinica.edu.tw. Sinca. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2020. 
 27. ^ Salehi (14 Mart 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients". American Journal of Roentgenology (İngilizce). ss. 1-7. 
 28. ^ Lee (24 Şubat 2020). "COVID-19 pneumonia: what has CT taught us?". The Lancet Infectious Diseases (İngilizce). 0 (4). ss. 384-385. 18 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020. 
 29. ^ Ai (26 Şubat 2020). "Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases". Radiology. Radiological Society of North America. s. 200642. 
 30. ^ "ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection". American College of Radiology. 22 Mart 2020. 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 31. ^ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (İngilizce). 21 Mart 2020. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2020. 
 32. ^ "The FDA just okayed multiple 15-minute blood tests to screen for coronavirus, but there are caveats". techcrunch.com. 27 Mart 2020. 27 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 33. ^ "FDA authorizes Bodysphere 2-minute COVID-19 test". massdevice.com. 31 Mart 2020. 2 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 34. ^ Fellmann F. (March 2020). (in German) "Jetzt beginnt die Suche nach den Genesenen". Tages Anzeiger. Retrieved 28 March 2020.
 35. ^ "Letter from FDA". FDA. 27 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 36. ^ "Abbott Launches Molecular Point-of-Care Test to Detect Novel Coronavirus in as Little as Five Minutes". Abbott. 27 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 37. ^ "In Age of COVID-19, Hong Kong Innovates To Test And Quarantine Thousands". NPR.org (İngilizce). 24 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 38. ^ "NHS pilots home testing for coronavirus". MobiHealthNews. 24 Şubat 2020. 25 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 39. ^ "Mayo Clinic starts drive-thru testing for COVID-19". PostBulletin.com (İngilizce). 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020. 
 40. ^ "Some states are offering drive-thru coronavirus testing". The Verge (İngilizce). 11 Mart 2020. 11 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020. 
 41. ^ "South Korea's Drive-Through Testing For Coronavirus Is Fast – And Free". npr (İngilizce). 11 Mart 2020. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020. 
 42. ^ Nina Weber, Katherine Rydlink, Irene Berres (5 Mart 2020). "Coronavirus und Covid-19: So testet Deutschland". Der Spiegel (Almanca). Erişim tarihi: 23 Mart 2020. 
 43. ^ Oltermann (22 Mart 2020). "Germany's low coronavirus mortality rate intrigues experts". The Guardian (İngilizce). Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 44. ^ "Covid-19 – Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?". Deutschlandfunk (Almanca). 19 Mart 2020. Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 45. ^ Charisius (26 Mart 2020). "Covid-19: Wie gut testet Deutschland?" (Almanca). Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 46. ^ "Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)" [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Daily Situation Report of the Robert Koch Institute] (PDF). Robert Koch Institute (in German). 8 April 2020.
 47. ^ "Pooling method allows dozens of COVID-19 tests to run simultaneously". medicalxpress.com (İngilizce). Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 48. ^ "Israeli team has coronavirus test kit to test dozens of people at once". The Jerusalem Post | JPost.com. Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 49. ^ Staff (19 Mart 2020). "Israelis introduce method for accelerated COVID-19 testing". Israel21c. Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 50. ^ "Wuhan Test Lab Opens; CDC Ships Diagnostic Kits: Virus Update". Bloomberg. 5 Şubat 2020. 5 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2020. 
 51. ^ "China virus crisis deepens as whistleblower doctor dies". AFP.com (İngilizce). 27 Şubat 2012. 7 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2020. 
 52. ^ "日检测量达万份的"火眼"实验室连夜试运行". 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 53. ^ "BGI's Coronavirus Response? Build a Lab in Wuhan". GEN – Genetic Engineering and Biotechnology News (İngilizce). 12 Şubat 2020. 13 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020. 
 54. ^ "COVID-19 Local Laboratory Solution". BGI – Global (İngilizce). 15 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020. 
 55. ^ "Origami Assays". Origami Assays. 2 Nisan 2020. 5 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 56. ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK –seventh update" (PDF). European Centre for Disease Prevention and Control. 25 Mart 2020. ss. 15-16. 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. the current shortages of laboratory consumables and reagents affect diagnostic capacity and hamper the epidemic response at the national and local levels. The laboratories have experienced delayed or missing deliveries of swabbing material, plastic consumables, RNA extraction and RT-PCR reagents, and PPE. This is affecting laboratories in all EU/EEA countries. 
 57. ^ "Why Widespread Coronavirus Testing Isn't Coming Anytime Soon". The New Yorker (İngilizce). 24 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. South Dakota, said that her state’s public-health laboratory—the only lab doing COVID-19 testing in the state—had so much trouble securing reagents that it was forced to temporarily stop testing altogether. also noted critical shortages of extraction kits, reagents, and test kits 
 58. ^ "Here are the coronavirus testing materials that are in short supply in the US". Quartz (İngilizce). 25 Mart 2020. 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. extract the virus’s genetic material—in this case, RNA—using a set of chemicals that usually come in pre-assembled kits. “The big shortage is extraction kits” There are no easy replacements here: “These reagents that are used in extraction are fairly complex chemicals. They have to be very pure, and they have to be in pure solution” 
 59. ^ "Statens Serum Institut (SSI) solves essential COVID-19 testing deficiency problem". en.ssi.dk (İngilizce). Statens Serum Institut. 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. several countries are in lack of the chemical reagents necessary to test their citizens for the disease. 
 60. ^ "Danish researchers behind simple coronavirus test method". cphpost.dk. The Copenhagen Post. 28 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 61. ^ Sullivan (now (31 Mart 2020). "Global confirmed virus death toll passes 40.000 – as it happened". The Guardian (İngilizce). Erişim tarihi: 1 Nisan 2020. 
 62. ^ "VIDEO: UAE sets up COVID-19 detection lab in just 14 days". Gulf Today. 31 Mart 2020. 1 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 63. ^ America’s COVID-19 testing has stalled, and that's a big problem
 64. ^ "PolitiFact – Biden falsely says Trump administration rejected WHO coronavirus test kits (that were never offered)". @politifact. 18 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. 
 65. ^ a b Heartbreak in the Streets of Wuhan
 66. ^ a b "State figures on testing raise questions about efforts to contain outbreak". The BostonGlobe.com. 15 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. flaws with the testing kits first distributed by the federal government and bureaucratic hurdles that held up testing by private labs at hospitals, universities and testing chains 
 67. ^ "Australian stocks of coronavirus testing kits 'rapidly deteriorating', says chief medical officer". 14 Mart 2020. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020 – www.theguardian.com vasıtasıyla. 
 68. ^ "Experts Credit South Korea's Extensive Testing For Curbing Coronavirus Spread". NPR.org. 13 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. 
 69. ^ "'Test, Test, Test': WHO Chief's Coronavirus Message to World". The New York Times. 16 Mart 2020. Erişim tarihi: 16 Mart 2020. 
 70. ^ Reuters (16 Mart 2020). "'Test, test, test': WHO calls for more coronavirus testing – video". The Guardian. 6 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020. 
 71. ^ Coronavirus Testing Backlogs Continue As Laboratories Struggle To Keep Up With Demand
 72. ^ https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/los-test-rapidos-de-coronavirus-comprados-en-china-no-funcionan.html
 73. ^ https://www.praguemorning.cz/80-of-rapid-covid-19-tests-the-czech-republic-bought-from-china-are-wrong/
 74. ^ VOJTĚCH BLAŽEK (23 Mart 2020). "Úřad dopředu psal, kdy mohou rychlotesty selhat. I tak je stát nasadil". Zeznam Zprávy (Çekçe). Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. Indeed, the rapid tests that arrived from China a few days ago do not really reliably detect the infection at an early stage 
 75. ^ https://fortune.com/2020/04/01/europe-china-coronavirus-testing-help-regret/
 76. ^ https://www.duvarenglish.com/health-2/coronavirus/2020/03/27/coronavirus-test-kits-purchased-from-china-are-unreliable-says-science-committee-member/
 77. ^ https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-turkey-faulty-chinese-kits-not-use
 78. ^ https://www.thetimes.co.uk/article/britain-has-millions-of-coronavirus-antibody-tests-but-they-don-t-work-j7kb55g89
 79. ^ https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-test-antibody-kit-uk-china-nhs-matt-hancock-a9449816.html
 80. ^ "How an experiment helped one Italian town find 'submerged infections,' cut new COVID-19 cases to zero | National Post". 19 Mart 2020. 17 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. 
 81. ^ "COVID-19 outbreak: Petition to close schools in Singapore garners 7,700 signatures to date". www.msn.com. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. 
 82. ^ "COVID-19: First results of the voluntary screening in Iceland". Nordic Life Science – the leading Nordic life science news service (İngilizce). 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2020. 
 83. ^ "Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What's the secret to its success?". Science | AAAS (İngilizce). 17 Mart 2020. 17 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2020. 
 84. ^ "National laboratories". www.who.int (İngilizce). 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 85. ^ "Specimen referral for COVID-19 – operational details of WHO reference laboratories providing confirmatory testing for COVID-19" (PDF). World Health Organization. 5 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. 
 86. ^ "COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC". Worldometer (İngilizce). 23 Nisan 2021. 
 87. ^ "M&E - Health Information System General Directorate - National Diseases Surveillance and Response". MoPH Data Warehouse - Dashboard (İngilizce). 31 Mayıs 2020. 
 88. ^ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Daily Situation Report" [Robert Koch Institute] (PDF). Robert Koch-Institut. 27 Mayıs 2020. 
 89. ^ covidtracking. "US Historical Data". covidtracking. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2020. 
 90. ^ "Covid Tracking US Daily". covidtracking.com. 1 Haziran 2020. 
 91. ^ "Dades de la COVID-19 a Andorra (actualitzat el 22-04-2021)". govern.ad. 22 Nisan 2021. 
 92. ^ "Últimos dados sobre o COVID-19". Entegre Kamu Güvenliği Merkezi (İngilizce). 19 Nisan 2021. 
 93. ^ "COVID-19 DASHBOARD Statistics". Covid-19 The anguillian Response (İngilizce). 12 Nisan 2021. 
 94. ^ "Últimos dados sobre o COVID-19". Entegre Kamu Güvenliği Merkezi (İngilizce). 19 Nisan 2021. 
 95. ^ "Reporte diario matutino nro 139: situación de COVID-19 en Argentina" (PDF). Argentina.gob.ar (İspanyolca). 23 Mayıs 2020. 
 96. ^ "30 Mayıs 2020/ Informacion i përditësuar për koronavirusin COVID-19". Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (Arnavutça). 30 Mayıs 2020. 
 97. ^ "ULTIMO INFORMACION". Aruba Hükümeti (İspanyolca/İngilizce). 20 Nisan 2021. 
 98. ^ "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Department of Health. 22 Mayıs 2020. 
 99. ^ "Coronavirus". Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Almanca). 3 Haziran 2020. 
 100. ^ "Azərbaycanda cari̇ vəzi̇yyət". KoronaVirus info (Azerice). Operational Headquarters under the Cabinet of Ministers. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2020. 
 101. ^ "COVID-19 REPORT Update #388" (PDF). Bahamalar Sağlık Bakanlığı (İngilizce). 
 102. ^ "ar:فيروس الكورونا COVID-19". ar:وزارة الصحة (Arapça). 24 Mayıs 2020. 
 103. ^ "Bangladesh Covid-19 Update". Institute of Epidemiology, Disease Control and Research. 24 Mayıs 2020. 
 104. ^ "COVID-19 Update: Two Women Test Positive Today". Barbados Government Information Service. 23 Mayıs 2020. 
 105. ^ Boş kaynak (yardım) 
 106. ^ "COVID-19 – Epidemiologisch bulletin van 23 mei 2020" (PDF). Sciensano (Felemenkçe). 23 Mayıs 2020. 
 107. ^ "Belize COVID-19 Cumulative Report". Belize Sağlık ve Sağlıklı Yaşam Bakanlığı Facebook Sayfası (İngilizce). 20 Nisan 2021. 
 108. ^ "Informations coronavirus (covid-19)". Belize Sağlık ve Sağlıklı Yaşam Bakanlığı Facebook Sayfası (Fransızca). 19 Nisan 2021. 
 109. ^ "Coronavirus (COVID-19) update". Bermuda Hükümeti (İngilizce). 21 Nisan 2021. 
 110. ^ "ru:В Беларуси на 23 мая выздоровели и выписаны 13 тыс. 528 пациентов". ru:Министерство здравоохранения Республики Беларусь (Rusça). 23 Mayıs 2020. 
 111. ^ "COVID-19 in Bhutan". Ministry of Health. 23 Mayıs 2020. 
 112. ^ "UAE: Rise in COVID-19 recoveries to 17,932, 661 new vaka identified and 2 deaths". Ministry of Health & Prevention. 31 Mayıs 2020. 
 113. ^ "Number of coronavirus (COVID-19) vaka and risk in the UK". GOV.UK. 3 Haziran 2020. 
 114. ^ "Ministerio de Salud reporta 336 nuevos contagios de COVID-19 y 609 pacientes recuperados". Ministerio de Salud (İspanyolca). 23 Mayıs 2020. 
 115. ^ "Službene informacije o koronavirusu u BiH". Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (Boşnakça). 2 Haziran 2020. 
 116. ^ "Covid-19 Case Report". Botsvana Hükümeti Facebook Sayfası (İngilizce). 19 Nisan 2021. 
 117. ^ "Painel de Leitos e Insumos". Ministério da Saúde (Portekizce). 2 Haziran 2020. 
 118. ^ "Coronavírus Brasil". Ministério da Saúde (Portekizce). 2 Haziran 2020. 
 119. ^ "Government of the Virgin Islands". Britanya Virjin Adaları Hükümeti Facebook Sayfası (İngilizce). 3 Mayıs 2021. 
 120. ^ "TWO new import case COVID-19 reported today, 20 April 2021". Brunei Darussalam Sağlık Bakanlığı (İngilizce). 20 Nisan 2021. 
 121. ^ "bg:COVID-19: Единен информационен портал". bg:COVID-19: Единен информационен портал (Bulgarca). 24 Mayıs 2020. 
 122. ^ "Ouagadougou, le 20 avril 2021". Burkina Faso Sağlık Bakanlığı Facebook Sayfası (Fransızca). 20 Nisan 2021. 
 123. ^ "Burundi Situation". Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 Burundi Sayfası (İngilizce). 22 Nisan 2021. 
 124. ^ "COVID-19 Statistics For The Cayman Islands". exploregov.ky (İngilizce). 20 Nisan 2021. 
 125. ^ "Gibraltar COVID-19 Information Update". Cebeli Tarık Sağlık Bakanlığı Twitter Sayfası (İngilizce). 16 Nisan 2021. 
 126. ^ "Coronavirus: 182 nouveaux cas, 129 guérisons et 7 décès". Africa CDC Dashboard (Fransızca). 21 Nisan 2021. 
 127. ^ "POINT DE PRESSE SUR LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA COVID19 PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SANTÉ DR SALEH BANOITA TOURAB". Cibuti Sağlık Bakanlığı Facebook Sayfası (Fransızca). 23 Nisan 2021. 
 128. ^ "[ÚLTIMO INFORMASHON]: Último desaroyonan relashoná ku Covid-19. Kuida bo mes i esnan rònt di bo, pa e promesa di un futuro briante bira nos realidat". Korsika Hükümeti Facebook Sayfası (Esparantoca). 22 Nisan 2021. 
 129. ^ "COMMUNIQUÉ N* 371 DE LA COORDINATION NATIONALE DE RIPOSTE SANITAIRE". Çad Halk Sağlığı Bakanlığı Facebook Sayfası (Fransızca). 22 Nisan 2021. 
 130. ^ "Přehled situace v ČR: COVID-19". onemocneni-aktualne.mzcr.cz (Çekçe). 23 Nisan 2021. 
 131. ^ "截至8月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况". 中华人民共和国国家卫生委员会 (Basitleştirilmiş Çince). 21 Ağustos 2020. 
 132. ^ "Overvågning af COVID-19". Statens Serum Institut (Danca). 29 Mayıs 2020. 
 133. ^ "Progressu no update kazu surtu COVID-19 ba públiku tomak atu asesu ba informasaun dadus ne'ebe rejistadu iha Komisaun Nasionál COVID-19" (Portekizce). 22 Nisan 2021. 
 134. ^ "Commonwealth of Dominica Coronavirus (Covid-19) Report". Sağlık, Zindelik ve Yeni Sağlık Yatırımları Bakanlığı (İngilizce). 22 Nisan 2021. 
 135. ^ "Enfermedad Por Coronavirus Report". Dominik Cumhuriyeti Halk Sağlığı Bakanlığı (İspanyolca). 20 Nisan 2021. 
 136. ^ "Informes de Situación e Infografias – COVID 19" (PDF). Ministerio de Salud Pública (İspanyolca). 6 Mayıs 2020. 
 137. ^ "Indicadores Básicos". Ekvator Ginesi Sağlık Bakanlığı (İspanyolca). 22 Nisan 2021. 
 138. ^ "Situación nacional COVID-19". Gobierno de El Salvador (İspanyolca). 4 Mayıs 2020. 
 139. ^ "COVID-19". Kementerian Kesehatan Indonesia (Endonezce). 3 Haziran 2020. 
 140. ^ "Announcement from the Ministry of Health". Eritre Enformasyon Bakanlığı (İngilizce). 21 Nisan 2021. 
 141. ^ "hy:Կորոնավիրուսային հիվանդություն (COVID-19)". hy:Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն (Ermenice). 24 Mayıs 2020. 
 142. ^ "Koroonakaart". Koroonakaart. 16 Mayıs 2020. 
 143. ^ "Minister of Health Lizzie Nkosi's #COVID19 update on 22 April 2021:". Esvatini Hükümeti Twitter Sayfası. 22 Nisan 2021. 
 144. ^ "Notification Note on COVID-19 Situational Update" (PDF). am:የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንሰቲትዩት. 26 Mayıs 2020. s. 2. 
 145. ^ "Press Statement 22 April 2021". Falkland Adaları Hükümeti Facebook Sayfası (İngilizce). 22 Nisan 2021. 
 146. ^ "Numbers in the Faroe Islands". corona.fo (İngilizce). 9 Mayıs 2021. 
 147. ^ "ar:مرض فيروس كورونا المستجد: الرصد الصحي بالمغرب". ar:البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب (Arapça). 2 Haziran 2020. 
 148. ^ "COVID-19 Situation Update – 22-04-2021". Fiji Sağlık ve tıbbi Hizmetler Bakanlığı (İngilizce). 22 Nisan 2021. 
 149. ^ a b c d "Africa CDC Dashboard". Africa CDC. 
 150. ^ "COVID-19 Tracker". Department of Health. 24 Nisan 2021. 
 151. ^ "ar:فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين". ar:فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين (Arapça). Erişim tarihi: 7 Mayıs 2020. 
 152. ^ "Confirmed coronavirus vaka (COVID-19) in Finland". Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ArcGIS). 21 Mayıs 2020. 
 153. ^ "COVID-19 : Point épidémiologique hebdomadaire du 7 mai 2020" (PDF). Santé publique France (Fransızca). 7 Mayıs 2020. 
 154. ^ "COVID-19 : Point épidémiologique hebdomadaire du 29 mai 2020" (PDF). Santé publique France (Fransızca). 29 Mayıs 2020. 
 155. ^ "CovidInfo du 23 avril". Fransız Guyanası Facebook Sayfası (Fransızca). 23 Nisan 2021. 
 156. ^ "POINT DE SITUATION SUR LE CORONAVIRUS AU 21 AVRIL". Fransız Polinezyası Başkanlığı (Fransızca). 21 Nisan 2021. 
 157. ^ "Situation Épidémiologique Au Gabon". Gabon Covid-19 Bilgisi Twitter Sayfası (Fransızca). 23 Nisan 2021. 
 158. ^ "Gambia Covid-19 Situation Report" (PDF). Gambiya Sağlık Bakanlığı (İngilizce). 23 Nisan 2021. 
 159. ^ "Disease Surveillance Dept_GHS". The Official Twitter account of Disease Surveillance Department, Ghana Health Service. 7 Mayıs 2020. 
 160. ^ "Boletim Diário N.83". Covid-19 Yüksek Komiseri Facebook Sayfası. 25 Nisan 2021. 
 161. ^ "Grenada's current #COVID19 statistics - Mayıs 5, 2020 at 4:56 pm". Grenada Sağlık Bakanlığı Facebook Sayfası. 5 Mayıs 2020. 
 162. ^ "SENESTE TAL". Naalakkersuisut Grönland Hükümeti. 24 Mayıs 2021. 
 163. ^ "COVID-19 : Point de situation hebdomadaire au 2 mai 2021 et recommandations". guadeloupe.gouv.fr. 2 Mayıs 2021. 
 164. ^ "Situación de COVID-19 en Guatemala". Guatemala Sağlık Bakanlığı (İspanyolca). 8 Mayıs 2021. 
 165. ^ "Guyana COVID-19 Dashboard". Guyana Sağlık Bakanlığı Facebook Sayfası. 28 Nisan 2021. 
 166. ^ "COVID-19 South African coronavirus news and information". South African Government. 2 Haziran 2020. 
 167. ^ "ko:코로나바이러스감염증-19(COVID-19)". ko:코로나바이러스감염증-19(COVID-19) (Korece). Ministry of Health and Welfare. 3 Haziran 2020. 
 168. ^ "UPDATE ON COVID-19 RESPONSE". Güney Sudan Sağlık Bakanlığı. 28 Nisan 2021. 
 169. ^ "Gürcistan'da Koronavirüs Yayılımının Önlenmesi". Gürcistan Hükümeti. 28 Nisan 2021. 
 170. ^ "Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı". Haiti Cumhuriyeti Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı. 28 Nisan 2021. 
 171. ^ "Jedan novooboljeli u posljednja 24 sata". Koronavirus.hr (Hırvatça). 24 Mayıs 2020. 
 172. ^ "SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: Status Update". Indian Council of Medical Research. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2020. 
 173. ^ "Ministry of Health and Family Welfare". Ministry of Health and Family Welfare. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2020. 
 174. ^ "Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland" (PDF). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Felemenkçe). 20 Mayıs 2020. 
 175. ^ "Actualización de la situación del COVID-19 en Honduras". Honduras Sağlık Bakanlığı Covid-19 Twitter Sayfası (İspanyolca). 28 Nisan 2021. 
 176. ^ "2019冠狀病毒病-香港最新情況". Hong Kong Dashboard (Çince). 28 Nisan 2021. 
 177. ^ "www.facebook.com/156490947738645/posts/2927020600685652/". ar:وزارة الصحة العراقية (Facebook) (Arapça). 7 Mayıs 2020. 
 178. ^ "Health Ministry Says COVID-19 Death Toll Rises to 7,300". Government of the Islamic Republic of Iran. 22 Mayıs 2020. 
 179. ^ "Statement from the National Public Health Emergency Team - Tuesday 2 June". gov.ie. 2 Haziran 2020. 
 180. ^ "Pruebas diagnósticas" (PDF). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (İspanyolca). 23 Mayıs 2020. 
 181. ^ "Actualización no 106. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19)" (PDF). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (İspanyolca). 15 Mayıs 2020. 
 182. ^ "he:נגיף הקורונה". he:נגיף הקורונה (İbranice). Ministry of Health. 3 Haziran 2020. 
 183. ^ "Veckorapport om covid-19, vecka 23". Folkhälsomyndigheten (İsveççe). 2 Haziran 2020. s. 5. 
 184. ^ "Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19): Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein" (PDF). Bundesamt für Gesundheit (Almanca). 14 Mayıs 2020. s. 1. 
 185. ^ "Aggiornamento 01/06/2020 ore 17.00" (PDF). Dipartimento della Protezione Civile (GitHub) (İtalyanca). 1 Haziran 2020. 
 186. ^ "COVID-19 in Iceland – Statistics". Covid.is. 26 Mayıs 2020. 
 187. ^ "Jamaica's COVID-19 recoveries reach 100". Ministry of Health & Wellness. 12 Mayıs 2020. 
 188. ^ "ja:新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月24日版)". ja:厚生労働省 (Japonca). 24 Mayıs 2020. 
 189. ^ "ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១". Kamboçya Sağlık Bakanlığı (Khmer dili). 29 Nisan 2021. 
 190. ^ "Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update". Government of Canada. Erişim tarihi: 28 Nisan 2021. 
 191. ^ "Uživo: COVID-19". Institut za javno zdravlje Crne Gore (Sırpça). 5 Mayıs 2020. 
 192. ^ "Importante: Si bo tin keho keda kas, no bai traha i yama 0800 – 0800". Bonaire Hükümeti Facebook Sayfası (Haiti Creole Dili). 8 Mayıs 2021. 
 193. ^ "COVID-19 Update". Sint Eustatius Hükümeti Facebook Sayfası (İngilizce). 9 Nisan 2021. 
 194. ^ "Island Governor's Message for Thursday, January 28th, 2021". Saba Kamu Tüzel Kişiliği Facebook Sayfası (İngilizce). 28 Ocak 2021. 
 195. ^ "COVID19 Home". Ministry of Public Health. 29 Nisan 2021. 
 196. ^ "ru:Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан". ru:Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Rusça). 31 Mayıs 2020. 
 197. ^ Cheruiyot, Kevin (10 Mayıs 2020). "Kenya confirms 23 new vaka, totaling to 672". The Star (Kenya). 
 198. ^ "el:Η εξάπλωση του COVID-19 στην Κύπρο". el:Πανεπιστήμιο Κύπρου (Yunanca). 23 Mayıs 2020. 
 199. ^ "ru:Эпидситуация по COVID-19 в Кыргызстане на 5 мая". ru:Министерство здравоохранения Кыргызской Республики (Rusça). 5 Mayıs 2020. 
 200. ^ "Coronavirus (COVID - 2019) en Colombia". Instituto Nacional de Salud (İspanyolca). 21 Mayıs 2020. 
 201. ^ "le communiqué du 27 avril 2021". Covid-19'a Karşı Komorlar Koordinasyonu (İspanyolca). 27 Nisan 2021. 
 202. ^ "Global > Congo". Congo: WHO Covid-19 (İngilizce). 10 Mayıs 2021. 
 203. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 204. ^ "Coronavirus (SARS-CoV-2) outbreak in Kosovo". corona-ks.info (İngilizce). Erişim tarihi: 24 Nisan 2021. 
 205. ^ "918 casos confirmados por COVID-19". Ministerio de Salud, Costa Rica (İspanyolca). 23 Mayıs 2020. 
 206. ^ "COVID-19 28 Nisan 2021 Wednesday". Kuveyt Sağlık Bakanlığı Twitter Sayfası (Arapça / İngilizce). 28 Nisan 2021. 
 207. ^ "COVID-19 Genel Durum". Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. 3 Mayıs 2021. 
 208. ^ "North Korea's Covid-19 response has been a 'shining success,' Kim Jong Un claims". https://edition.cnn.com/ (İngilizce). 3 Temmuz 2020.  |website= dış bağlantı (yardım)
 209. ^ "mk:ДЕНЕСКА СЕ НОВИ СЛУЧАИ НА КОВИД ПОТВРДЕНИ 19 – ВКУПНАТА БРОЈКА НА ДИЈАГНОСТИЦИРАНИ 2315, ОЗДРАВЕНИ СЕ 17 ПАЦИЕНТИ – ПОЧИНАТИ СЕ 7 ЛИЦА". mk:Министерство за здравство (Makedonca). 1 Haziran 2020. 
 210. ^ "Covid19CubaData". Covid19CubaData (İspanyolca). 22 Mayıs 2020. 
 211. ^ "ຂໍ້ມູນໂຄວິດ-19 ວັນທີ 29/4/2021 ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 68 ຄົນ". Laos Sağlık Bilgi ve Eğitim Merkezi Facebook Sayfası (Laoca). 29 Nisan 2021. 
 212. ^ "COVID-19 Statistics as at 27th April 2021". NACOSEC Twitter Sayfası (İngilizce). 27 Nisan 2021. 
 213. ^ "Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā 29.01.2020.-16.05.2020". Slimību profilakses un kontroles centrs (ArcGIS) (Letonca). 16 Mayıs 2020. 
 214. ^ "Liberia COVID-19 Daily Case Update by County". Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü-NPHIL Facebook Sayfası (İngilizce). 25 Nisan 2021. 
 215. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 216. ^ "COVID-19: Situationsbericht vom 29. April 2021". Lihtenştayn Prensliği (İngilizce). 29 Nisan 2021. 
 217. ^ "Koronavirusas (COVID-19)". Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Litvanca). 2 Haziran 2020. 
 218. ^ "ar:آخر اﻹحصاءات". ar:فيروس كورونا: COVID-19 (Arapça). Enformasyon Bakanlığı. 12 Mayıs 2020. 
 219. ^ "Coronavirus". Coronavirus. 2 Haziran 2020. 
 220. ^ "Tájékoztató oldal a koronavírusról". Tájékoztató oldal a koronavírusról (Macarca). Cabinet Office of the Prime Minister. 3 Haziran 2020. 
 221. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 222. ^ "Special webpage against Epidemics". Salgınlara karşı özel web sayfası (ssm.gov.mo) (Çince (Geleneksel)). 9 Nisan 2021. 
 223. ^ "www.facebook.com/malawimoh/photos/pcb.2826570080731822/2826569894065174/". Ministry Of Health - Malawi (Facebook). 5 Mayıs 2020. 
 224. ^ "www.facebook.com/MinistryOfHealthMV/videos/242937120374212/". Ministry of Health (Facebook). 22 Mayıs 2020. 
 225. ^ "KKMPutrajaya on Twitter". The Official twitter for Ministry Of Health, Malaysia (Malayca). 2 Haziran 2020. 
 226. ^ "Communiqué n°425". Mali Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Facebook Sayfası (Fransızca). 1 Mayıs 2021. 
 227. ^ "COVID-19 Malta". Times of Malta (ArcGIS). 26 Mayıs 2020. 
 228. ^ "Latest updates" (PDF). Man Adası Hükümeti (İngilizce). 30 Nisan 2021. 
 229. ^ "Live updates: Number of coronavirus cases in the Channel Islands". itv.com (İngilizce). 4 Mayıs 2021. 
 230. ^ "REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY" (PDF). Marshall Adaları Şef Ofisi (İngilizce). 17 Kasım 2020. 
 231. ^ "Les chiffres COVID-19 de la semaine". Martinik Bölgesel Sağlık Kurumu (Fransızca). 25 Nisan 2021. 
 232. ^ "Covid-19 : Communiqués". Republic of Mauritius. 2 Haziran 2020. 
 233. ^ "Bulletin D'informations COVID-19". Mayotte Bölgesel Sağlık Kurumu (Fransızca). 30 Nisan 2021. 
 234. ^ "Covid-19 México". Gobierno de México (İspanyolca). 30 Mayıs 2020. 
 235. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 236. ^ Boş kaynak (yardım) 
 237. ^ "2021 оны 05 дүгээр сарын 02 өдрийн нөхцөл байдлын мэдээ". Moğolistan Sağlık Bakanlığı (Moğolca). 2 Mayıs 2021. 
 238. ^ "ru:В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 458 СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ, ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ СОСТАВИЛО 19 382". Infotag (Rusça). 13 July 2020. 
 239. ^ "Actualité du thème "Coronavirus (Covid-19)"". Monako Hükümeti (Fransızca). 1 Mayıs 2021. 
 240. ^ "COVID-19". Montserrat Hükümeti (İngilizce). 14 Şubat 2021. 
 241. ^ "حالة اليوم". Moritanya Sağlık Bakanlığı Facebook Sayfası (Arapça). 1 Mayıs 2021. 
 242. ^ "Ministério da Saúde". Ministério da Saúde (Portekizce). 10 Mayıs 2020. 
 243. ^ "Ministry of Health and Sports". Ministry of Health and Sports (Birmanca). 31 Mayıs 2020. 
 244. ^ "Newly confirmed cases: 303". Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Facebook Sayfası (İngilizce). 1 Mayıs 2021. 
 245. ^ "Corona Info". Corona Info (Nepalce). Ministry of Health and Population. 2 Haziran 2020. 
 246. ^ "Communiqué du 02/05/2021". Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı Twitter Sayfası (Fransızca). 2 Mayıs 2021. 
 247. ^ "Coronavirus COVID-19 Microsite". Coronavirus COVID-19 Microsite. Nigeria Centre for Disease Control. 2 Haziran 2020. 
 248. ^ "Minsa: Nicaragua acumula 6,898 contagios y 182 muertes por coronavirus". laprensa.com.ni (İspanyolca). 27 Nisan 2021. 
 249. ^ "Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)". Folkehelseinstituttet (Norveççe). 21 Mayıs 2020. 
 250. ^ "Central African Republic Situation". Dünya Sağlık Örgütü Orta Afrika Cumhuriyeti Covid-19 Sayfası (İngilizce). 3 Mayıs 2021. 
 251. ^ "t.me/koronavirusinfouz/3470". koronavirusinfouz (Telegram) (Özbekçe). 7 Mayıs 2020. 
 252. ^ "Pakistan Cases Details". COVID-19 Health Advisory Platform. Ministry of National Health Services Regulations and Coordination. Erişim tarihi: 2 Haziran 2020. 
 253. ^ "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". Ministerio de Salud (İspanyolca). 6 Mayıs 2020. 
 254. ^ "PNG records six new COVID-19 deaths on Sunday May 2 – total deaths at 121". Covid için Ulusal Kontrol Merkezi (İspanyolca). 3 Mayıs 2021. 
 255. ^ "Reportes - COVID19". Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (İspanyolca). 7 Mayıs 2020. 
 256. ^ "Sala Situacional: COVID-19 Perú". Covid-19 en el Perú (İspanyolca). 2 Haziran 2020. 
 257. ^ "twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1267418113487917056". Ministerstwo Zdrowia (Twitter) (Lehçe). 1 Haziran 2020. 
 258. ^ "Ponto de Situação Atual em Portugal". COVID-19 (Portekizce). Ministry of Health. 17 Mayıs 2020. 
 259. ^ "Coronavirus Covid-19 à La Réunion". Reunion Devlet Hizmetleri (Fransızca). 4 Mayıs 2021. 
 260. ^ "Buletin informativ 28.05.2020". Ministerul Sănătăţii (Rumence). 28 Mayıs 2020. 
 261. ^ "twitter.com/RwandaHealth/status/1258464638137745408". Ministry of Health (Twitter). 7 Mayıs 2020. 
 262. ^ "ru:Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом". ru:Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (Rusça). 3 Haziran 2020. 
 263. ^ "ru:О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России". ru:Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (Rusça). 3 Haziran 2020. 
 264. ^ "NATIONAL STATISTICS". St. Barthelemy ve St. Martin Valisi (Korsika dili). 1 Mayıs 2021. 
 265. ^ "Seriously Ill Crew Member Transferred to Bradleys Facility". Saint Helena Hükümeti (İngilizce). 30 Mart 2021. 
 266. ^ "28 април во 13:26". Saint Kitts ve Nevis Hükümeti (İngilizce). 3 Mayıs 2021. 
 267. ^ "SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD". Ministry of Health and Wellness. 25 Mayıs 2020. 
 268. ^ "[ Bulletin n°118 - Information « coronavirus »]". St. Barthelemy ve St. Martin Valisi. 6 Mayıs 2021. 
 269. ^ "Bulletin sanitaire au 12-04-21" (PDF). Saint Pierre ve Miquelon Hükümeti. 12 Nisan 2021. 
 270. ^ "COVID-19 Report- Saturday, May 1st, 2021". Saint Vincent ve Grenadinler'de Sağlık Facebook Sayfası (İngilizce). 2 Mayıs 2021. 
 271. ^ "Ministry of Health". Samoa Sağlık Bakanlığı Facebook Sayfası (İngilizce). 2 Mayıs 2021. 
 272. ^ "Aggiornamento Epidemia COVID-19 e andamento Campagna Vaccinale al 30 aprile 2021". San Marino Sosyal Güvenlik Kurumu (İtalyanca). 30 Nisan 2021. 
 273. ^ "São Tomé ve Príncipe Sağlık Bakanlığı". São Tomé ve Príncipe Sağlık Bakanlığı (Portekizce). 5 Mayıs 2021. 
 274. ^ "github.com/senegalouvert/COVID-19/blob/master/data/confirmes.csv". Senegal Ouvert (GitHub) (Fransızca). 11 Mayıs 2020. 
 275. ^ "COVID-19 LOCAL SITUATION". Seyşeller Sağlık Bakanlığı (İngilizce). 3 Mayıs 2021. 
 276. ^ "sr:Информација о новом корона вирусу на дан 28. мај 2020. године у 15 часова". sr:Министарство здравља (Sırpça). 28 Mayıs 2020. 
 277. ^ "Sierre Leone Sağlık Bakanlığı". Sierre Leone Sağlık Bakanlığı Facebook Sayfası (İngilizce). 4 Mayıs 2021. 
 278. ^ "Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation". Ministry of Health. 1 Haziran 2020. 
 279. ^ "1 Haziran 2020 Daily Report on COVID-19" (PDF). Ministry of Health. 1 Haziran 2020. 
 280. ^ "3 confirmed COVID-19 cases". Sint Maarten Hükümeti Facebook Sayfası (İngilizce). 7 Mayıs 2021. 
 281. ^ "Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic". korona.gov.sk. Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization. 3 Haziran 2020. 
 282. ^ "Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)". Nacionalni inštitut za javno zdravje (Slovence). 16 Mayıs 2020. 
 283. ^ "NEW COVID-19 CASE RECORDED". Solomon Adaları Hükümeti (İngilizce). 30 Mart 2021. 
 284. ^ "3rd May 2021". Somali Sağlık Bakanlığı Facebook Sayfası (Somalice). 3 Mayıs 2021. 
 285. ^ "COVID-19 Situation Report". Health Promotion Bureau, Sri Lanka. 24 Mayıs 2020. 
 286. ^ "Sudan Federal Sağlık Bakanlığı". Sudan Federal Sağlık Bakanlığı (Arapça). 4 Mayıs 2021. 
 287. ^ "Updates". Covid Surinam (İngilizce). 6 Mayıs 2021. 
 288. ^ "#التحديث_اليومي لإصابات #فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد_١٩ في #سورية ليوم #الجمعة ٧ أيار". Suriye Sağlık Bakanlığı Bilgi Ofisi Facebook Sayfası (İngilizce). 7 Mayıs 2021. 
 289. ^ "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia". Ministry of Health. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2020. 
 290. ^ "Cifras Oficiales: COVID-19". Gob.cl (İngilizce). 1 Haziran 2020. 
 291. ^ "КОРОНАВИРУС". Tacikçe. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2021. 
 292. ^ "The Coronavirus Disease 2019 Situation" (PDF). Department of Disease Control. 7 Mayıs 2020. 
 293. ^ "Taiwan Centers for Disease Control". Taiwan Centers for Disease Control. 4 Haziran 2020. 
 294. ^ "Site d'information officiel du Gouvernement". Togo Resmi Hükümet Bilgi Sitesi (Fransızca). 7 Mayıs 2021. 
 295. ^ "COVID-19 (Novel Coronavirus)". Ministry of Health. 9 Mayıs 2020. 
 296. ^ "Tableau de Bord". Covid 19 Tunisia (Fransızca). Ministry of Health. 9 Mayıs 2020. 
 297. ^ "Turks and Caicos Islands Coronavirus (Covid-19) Report". TCI Sağlık Teşvikleri Facebook Sayfası (Fransızca). 6 Mayıs 2021. 
 298. ^ "Korona Tablosu". Korona Tablosu. 16 Haziran 2021. 
 299. ^ "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". MoH Uganda: COVID-19 Information Portal. 17 Mayıs 2020. 
 300. ^ "Coronavirus in Ukraine". Coronavirus in Ukraine. Cabinet of Ministers of Ukraine. 12 Mayıs 2020. 
 301. ^ "More than 100,000 COVID-19 tests conducted in Oman, says Minister". The Arabian Stories. 31 Mayıs 2020. 
 302. ^ "Informe de situación en relación al coronavirus COVID-19 en Uruguay del 26/05/2020". Sistema Nacional de Emergencias (İspanyolca). 26 Mayıs 2020. 
 303. ^ "موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن". Ürdün Başbakanlığı Facebook Sayfası (Arapça). 8 Mayıs 2021. 
 304. ^ "Health Situation Reports". Vanuatu Sağlık Bakanlığı Covid-19 Updates (İngilizce). 26 Nisan 2021. 
 305. ^ Boş kaynak (yardım) 
 306. ^ "Venezuela detecta 56 nuevos casos de COVID-19 y contagios se elevan a 1.177". Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (İspanyolca). 25 Mayıs 2020. 
 307. ^ "COVID-19: Cập nhật mới nhất, liên tục". Sức khỏe và Ðời sống (Vietnamca). Ministry of Health. 1 Haziran 2020. 
 308. ^ "Covid info n°52 du 6 mai 2021". Wallis ve Futuna Hükümeti (Fransızca). 6 Mayıs 2021. 
 309. ^ "مستجدات #كورونا خلال الساعات الماضية:". Yemen Yüksek Ulusal Komite Twitter Sayfası (Arapça). 9 Mayıs 2021. 
 310. ^ "[CORONAVIRUS] Un nouveau cas positif". Yeni Kaledonya Facebook Sayfası (Fransızca). 18 Nisan 2021. 
 311. ^ "COVID-19 - current vaka". Ministry of Health. 27 Mayıs 2020. 
 312. ^ "Situação Atual". Yeşil Burun Adaları Covid-19 Dashboard (Portekizce). 8 Mayıs 2021. 
 313. ^ "el:Ημερήσιες Εκθέσεις COVID-19". el:Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Yunanca). 10 Mayıs 2020. 
 314. ^ "#COVID19 daily update". Zambiya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Twitter Sayfası (İngilizce). 8 Mayıs 2021. 
 315. ^ "Zimbabwe COVID-19 Cases". Zimbabwe COVID-19 Cases. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2020. 
 316. ^ Boş kaynak (yardım) 
 317. ^ Boş kaynak (yardım)