COVID-19 testi

COVID-19'a karşı geliştirilen bir PCR testi

Solunum koronavirüsü hastalığı 2019 (COVID-19) ve ilişkili SARS-CoV-2 virüsü için laboratuvar testi, virüsün varlığını ve enfeksiyona yanıt olarak üretilen antikorları tespit eder.

CDC 2019-nCoV Laboratory Test Kit.jpg
CDC'nin 2019-nCoV Laboratuvar Test Kiti

Örneklerde virüslerin varlığı, koronavirüs RNA'sını tespit eden RT-PCR ile doğrulanır. Bu test spesifiktir ve sadece SARS-CoV-2 virüsünün RNA'sını tespit etmek için tasarlanmıştır. Çok yeni veya aktif enfeksiyonları doğrulamak için kullanılır.

Antikorların tespiti (seroloji) hem tanı hem de popülasyon gözetimi için kullanılabilir. Antikor testleri, semptomları küçük olanlar da dahil olmak üzere kaç kişinin hastalığa yakalandığını gösterir. Hastalığın kesin mortalite oranı ve sürü bağışıklığı seviyesi bu testin sonuçlarından belirlenebilir.

Sınırlı testler nedeniyle, Mart 2020'den itibaren hiçbir ülke, popülasyonunda virüsün yaygınlığı hakkında güvenilir veriye sahip değildi.[1] 23 Mart'a kadar hiçbir ülke nüfuslarının% 3'ünden fazlasını test etmemişti ve ülkeler arasında ne kadar test yapıldığına dair büyük değişiklikler vardı [2]. Bu değişkenliğin, bazı ülkelerde önemli ölçüde fazla tahmin edilmesi muhtemel olan bildirilen vaka ölüm oranlarını da önemli ölçüde etkilemesi muhtemeldir.[3][4][5]

Test yöntemleriDüzenle

6 Mart 2020 tarihi itibarıyla DSÖ, virüs tespiti için geliştirme laboratuvarları ve protokollerini listelemiştir   [6]
Ülke Enstitü Gen hedefleri
Çin Çin CDC ORF 1ab ve Nükleoprotein (N)
Almanya Charite RdRP, E, N
Hong Kong HKU ORF1b-nsp14, N
Japonya NIID Pancorona ve çoklu hedefler,</br> Spike proteini (Peplomer)
Tayland Ulusal Sağlık Enstitüsü N-
Amerika Birleşik Devletleri ABD CDC N geninde üç hedef
Fransa Pasteur Enstitüsü RdRP'de iki hedef

PCR testleriDüzenle

 
COVID-19 testi için bir nazofaringeal swabın gösterilmesi
 
COVID-19 testi için bir boğaz swabının gösterilmesi

Gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) [7] kullanılarak test, nazofaringeal sürüntü veya balgam örneği dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle elde edilen solunum örnekleri üzerinde yapılabilir.[8] Sonuçlar genellikle birkaç saat ila 2 gün içinde elde edilebilir.[9] Boğaz çubuklarıyla yapılan RT-PCR testi, sadece hastalığın ilk haftasında güvenilirdir. Daha sonra virüs, akciğerlerde çoğalmaya devam ederken boğazda kaybolabilir. İkinci haftada test edilen enfekte insanlar için, alternatif olarak derin hava yollarından emme kateteri ile örnek materyal alınabilir veya öksürük materyali (balgam) kullanılabilir.[10]

 
PCR makinesi olarak da bilinen bir termosikler veya termal cycler

Erken PCR testlerinden biri, gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) kullanılarak Ocak 2020'de Berlin'deki Charité'de geliştirildi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dağıtım için 250.000 kitin temelini oluşturdu.[11] Birleşik Krallık da 23 Ocak 2020'de bir test geliştirmişti.[12]

Güney Koreli şirket Kogenebiotech, 28 Ocak 2020'de klinik sınıf PCR tabanlı SARS-CoV-2 saptama kiti (PowerChek Coronavirus) geliştirdi.[13][14] Bu kit, tüm beta koronavirüsler tarafından paylaşılan "E" genini ve SARS-CoV-2'ye özgü RdRp genini arar.[15]

Çin'de BGI Grubu, PCR temelli SARS-CoV-2 tespit kiti için Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden acil kullanım onayı alan ilk şirketlerden biriydi.[16]

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 2019-Yeni Koronavirus (2019-nCoV) Gerçek Zamanlı RT-PCR Teşhis Panelini Uluslararası Reaktif Kaynağı aracılığıyla halk sağlığı laboratuvarlarına dağıtıyor.[17] Test kitlerinin eski versiyonlarındaki üç genetik testten biri, hatalı reaktifler nedeniyle yanlış sonuçlara ve Atlanta'daki CDC'de test darlığına neden oldu; bu, Şubat 2020'nin tamamı boyunca günde ortalama 100'den az numunenin başarıyla işlenmesiyle sonuçlandı. İki bileşen kullanan testlerin 28 Şubat 2020'ye kadar güvenilir olmadığı tespit edildi ve o zamana kadar eyalet ve yerel laboratuvarların teste başlamasına izin verilmedi.[18] Test, Acil Durum Kullanım Yetkisi kapsamında Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylandı.  

ABD ticari laboratuvarları 2020 Mart ayı başlarında teste başladı. 5 Mart 2020 itibarıyla LabCorp, RT-PCR'ye dayalı olarak ülke çapında COVID-19 testinin mevcut olduğunu duyurdu.[19] Quest Diagnostics benzer şekilde ülke çapında COVID-19 testini 9 Mart 2020'den itibaren kullanıma sunmuştur.[20] Herhangi bir miktar sınırlaması açıklanmadı; örnek toplama ve işleme CDC gerekliliklerine göre yapılmalıdır.

Rusya'da COVID-19 testi, Viroloji ve Biyoteknoloji VEKTÖR Devlet Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi ve üretildi. 11 Şubat 2020'de test, Sağlık Hizmetlerinde Federal Gözetim Hizmeti tarafından kaydedildi.[21]

12 Mart 2020'de Mayo Clinic'in COVID-19 enfeksiyonunu tespit etmek için bir test geliştirdiği bildirildi.[22]

13 Mart 2020'de Roche Diagnostics, 3.5 saat içinde yüksek hacimde gerçekleştirilebilecek bir test için FDA onayı aldı ve böylece bir makinenin 24 saatlik bir sürede yaklaşık 4.128 test yapmasına izin verdi.[23]

19 Mart 2020'de FDA, Abbott'un m2000 sistemi üzerinde bir test için Abbott Laboratories'e acil kullanım izni (EUA) verdi; FDA daha önce Hologic, LabCorp ve Thermo Fisher Scientific'e benzer yetki vermişti.[24] 21 Mart 2020'de, Cepheid de benzer şekilde 45 dakika süren bir test için FDA'dan EUA aldı.[25]

Yeni koronavirüsün nükleokapsid proteinine (N proteini) spesifik olarak bağlanan bir monoklonal antikor kullanan bir test, hızlı bir grip testi gibi 15 ila 20 dakika içinde sonuç sağlayabileceği umuduyla Tayvan'da geliştirilmektedir.[26]

2020 Mart'ında yapılan bir literatür incelemesi, " göğüs radyografilerinin erken evrelerde tanı değerinin çok az olduğu, ancak CT [ bilgisayarlı tomografi ] bulgularının semptom başlangıcından önce bile mevcut olabileceği sonucuna vardı. BT'nin tipik özellikleri arasında periferik, asimetrik ve posterior dağılımlı bilateral multilobar zemin cam opasiteleri yer alır.[27] Hastalık geliştikçe subplevral hakimiyet, çılgın kaldırım ve konsolidasyon gelişir.[28] Mevcut pandeminin başlangıç noktasında Wuhan'daki PCR ile CT'yi karşılaştıran bir çalışma, CT'nin PCR'den daha önemli olduğunu, ancak daha az spesifik olmasına rağmen, görüntüleme özelliklerinin birçoğunun diğer pnömoniler ve hastalık süreçleriyle örtüştüğünü göstermiştir.[29] Mart 2020 itibarıyla, Amerikan Radyoloji Koleji "CT'nin COVID-19 tanısı koymak için ilk basamak testi için veya ilk basamak testi olarak kullanılmaması gerektiğini" önermektedir.[30]

Mart 2020'den itibaren CDC, ilk tarama için PCR önermektedir.[31]

Antikorların tespitiDüzenle

Enfeksiyona karşı immün yanıtın bir kısmı, IgM ve IgG dahil antikorların üretilmesidir. Bunlar semptomların başlamasından 7 gün sonra başlayan bireylerde enfeksiyonu tespit etmek, bağışıklığı belirlemek ve popülasyon gözetiminde kullanılabilir.[kaynak belirtilmeli]

Deneyler merkezi laboratuvarlarda (CLT) veya bakım noktası testi (PoCT) ile yapılabilir. Birçok klinik laboratuvardaki yüksek verimli otomatik sistemler bu testleri gerçekleştirebilir, ancak bunların kullanılabilirliği her sistem için üretim hızına bağlı olacaktır. CLT için genellikle tek bir periferik kan örneği kullanılır, ancak bağışıklık yanıtını takip etmek için seri örnekler kullanılabilir. PoCT için genellikle cilt delinmesi ile tek bir kan örneği elde edilir. PCR yöntemlerinden farklı olarak tahlilden önce bir ekstraksiyon aşamasına gerek yoktur.[kaynak belirtilmeli]

26 Mart 2020'de FDA, ajansa gerektiği gibi bildirim sağlayan ve şimdi antikor testlerini dağıtabilen 29 kuruluşu seçti.[32] Kısa süre önce FDA tarafından onaylanan bir test [33] 15 dakikada sonuç verebiliyor. Bir haber bültenine göre% 91 klinik özgüllük oranı ve% 99 klinik duyarlılık oranı var. Oldukça hassas bir test nadiren hatalı sonuç verir. Oldukça spesifik bir test nadiren testin hedefi olmayan herhangi bir şey için pozitif bir sınıflandırma kaydeder.

Mart 2020'nin sonlarında, Euroimmun Tıbbi Laboratuvar Teşhisi ve Epitop Teşhisi, kan numunelerindeki virüse karşı IgG ve IgA antikorlarını tespit edebilen test kitleri için Avrupa onayları aldı. Test kapasitesi saatler içinde birkaç yüz örnektir ve bu nedenle viral RNA'nın geleneksel PCR tahlilinden çok daha hızlıdır. Antikorlar genellikle enfeksiyonun başlamasından 14 gün sonra saptanabilir.[34]

Diğer viral tespit yöntemleriDüzenle

 
ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2020'de Abbott Laboratories'den bir COVID-19 test kiti sergiledi

FDA, PCR yerine izotermal nükleik asit amplifikasyon teknolojisi kullanan bir testi onayladı.[35] Bu, bir dizi alternatif sıcaklık çevrimi gerektirmediğinden, bu yöntem beş dakika gibi kısa bir sürede pozitif sonuçlar ve 13 dakika içinde negatif sonuçlar verebilir. Şu anda ABD'de bu makinelerin yaklaşık 18.000'i var ve Abbott günde 50.000 test yapmak için üretimi hızlandırmayı bekliyor.[36]

Test YaklaşımlarıDüzenle

Hong Kong, şüpheli hastaların evde kalabileceği bir plan hazırladı. Plana göre acil servis hastaya örnek tüp verecekti, hastalar tükürdüler, geri gönderdiler ve bir süre sonra test sonucu aldılar.[37]

İngiliz NHS, evde şüpheli vakaları test etme planını uyguladığını açıkladı ve bu da bir hastanın hastaneye gelmesi veya başka bir ambulansın kullanılması durumunda dezenfekte edilmesi riskini ortadan kaldıran bir durum olduğunu açıkladı.[38]

Şüpheli vakalar için geçiş merkezlerinde uygulanan COVID-19 testinde, sağlık uzmanı uygun önlemler kullanarak numune alır.[39][40] Geçiş merkezleri, Güney Kore'nin herhangi bir ülkenin en hızlı, en kapsamlı testlerinden bazılarını yapmasına yardımcı oldu.[41]

Almanya'da Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği, 2 Mart'ta, ayakta tedavi ortamında günde yaklaşık 12.000 test kapasitesine sahip olduğunu ve önceki hafta 10.700 test yapıldığını söyledi. Test bir doktor tarafından sipariş edildiğinde masraflar sağlık sigortası tarafından karşılanıyor.[42] Robert Koch Enstitüsü başkanına göre, Almanya haftada toplam 160.000 test kapasitesine sahip.[43] 19 Mart tarihi itibarıyla birçok büyük şehirde test yapıldı.[44] 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla Almanya'da yapılan testlerin toplam sayısı bilinmemektedir, çünkü sadece olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Sağlık bakanı Jens Spahn haftada 200.000 test yapıldığını tahmin ediyor.[45] İlk laboratuvar araştırması, 12/2020 takvim haftası itibarıyla, 12/2020 haftasına kadar dahil olmak üzere toplam en az 483.295 örneğin test edildiğini ve 33.491 örneğin (% 6.9) SARS-CoV-2 için pozitif tespit edildiğini ortaya koydu.[46]

İsrail'de, Technion ve Rambam Hastanesindeki araştırmacılar 64 hastadan aynı anda test örnekleri aldı ve örnekleri bir araya getirerek ve sadece birleşik numunenin pozitif olduğu tespit edildiğinde daha fazla test ederek bir test metodu geliştirdi.[47][48][49]

Wuhan'da "Huo-Yan" adında geçici bir 2000 metrekarelik acil durum tespit laboratuvarı (Çince: 火眼 veya İngilizce: Ateş Gözü") 5 Şubat 2020'de günde 10.000'den fazla örneği işleyebilen BGI,[50][51] tarafından açılmıştır.[52] BGI kurucusu Wang Jian tarafından denetlenen ve 5 gün süren yapı ile [53] ilgili modelleme, Hubei'deki vakaların % 47 daha yüksek olacağını ve bu test kapasitesi olmasaydı karantina ile mücadele maliyetinin iki katına çıkacağını gösterdi. Wuhan Laboratuvarı hemen Shenzhen Tianjin, Pekin ve Şanghaydaki Huo-Yan laboratuvarlarını Çin genelinde toplam 12 il içinde takip etti. 4 Mart 2020 itibarıyla günlük toplam üretim miktarı 50.000 testtir.[54]

Origami Tahlilleri tarafından salınan ve sadece 93 tahlil kullanarak COVID19 için 1122 hasta örneğini test edebilen açık kaynaklı, çoklanmış tasarımlar piyasaya sürülmüştür.[55] Bu dengeli tasarımlar robotik sıvı işleyicilerine ihtiyaç duymadan küçük laboratuvarlarda çalıştırılabilir.

Mart ayına kadar, AB'de, İngiltere'de [56] ve ABD'de eksiklikler ve yetersiz miktarda reaktif kitle testinde ihtiyaç oluştu.[57][58] Bu, bazı yazarların 98 °C (208 °F)'de ısıtma örneklerini içeren örnek hazırlama protokollerini daha fazla test için RNA genomlarını serbest bırakmak üzere 5 dakika boyunca tutulması gerektiğini keşfetmesine yol açtı.[59][60]

31 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer ülkelere kıyasla artık kişi başına daha fazla Coronavirüs için test yaptığı ve nüfusun büyük kısmına ulaşmak için test düzeyini yükseltmek üzere olduğu açıklandı [61]. Bu, araç içinde test olanağının bir kombinasyonu ve Grup 42 ve BGI'den (Çin'deki "Huo-Yan" acil durum tespit laboratuvarlarına dayanarak) nüfus ölçeğinde bir kitlesel verimlilik laboratuvarı satın alma vasıtasıyla oldu. 14 gün içinde yapılan laboratuvar günde on binlerce RT-PCR testi yapabilmektedir ve bu ölçüde dünyada Çin dışında faaliyet gösteren ilk firmadır [62] .

Üretim ve hacimDüzenle

 
Amerika Birleşik Devletleri'nde günde yapılan test sayısı.
</br> Mavi: CDC laboratuvarı
</br> Turuncu: Halk sağlığı laboratuvarı
</br> Gri: Raporlama gecikmesi nedeniyle veri eksik
</br> Gösterilmemiş: Özel laboratuvarlarda test etme; 26 Mart'a kadar toplam günlük 100.000'i aştı [63]

Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs genetik profilinin farklı bölümlerini hedefleyen farklı test reçeteleri geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, düşük gelirli ülkelere gönderilen kendi kitlerini geliştirmek için kaynakları olmayan üretim kitleri için Alman reçetesini kabul etti. Alman reçetesi 17 Ocak 2020'de yayınlandı; ABD Hastalık Kontrol Merkezleri tarafından geliştirilen protokol 28 Ocak'a kadar mevcut değildi ve ABD'deki mevcut testleri geciktirdi [64]

Çin [65] ve Amerika Birleşik Devletleri [66], salgının başlarında test kitlerinin güvenilirliği ile ilgili problemler yaşadılar ve bu ülkeler ve Avustralya [67] sağlık uzmanları tarafından yapılan testler için talep ve önerileri karşılamak için yeterli kit sağlayamadılar. Buna karşılık uzmanlar, Güney Kore'nin geniş kapsamlı test kullanılabilirliğinin yeni koronavirüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Test kapasitesi, büyük ölçüde özel sektör laboratuvarlarında, Güney Kore hükümeti tarafından birkaç yıl içinde oluşturulmuştur.[68] 16 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının ilerlemesini yavaşlatmanın en iyi yolu olarak test programlarını hızlandırmaya çağırdı.[69][70]

Virüsün geniş yayılması nedeniyle yüksek test talebi, özel ABD laboratuvarlarında yüz binlerce testin birikmesine neden oldu, sürüntü ve kimyasal reaktiflerinin tedariki zorlandı.[71]

KesinlikDüzenle

Mart 2020'de Çin [65] test kitlerinde doğrulukla ilgili sorunlar bildirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, CDC tarafından geliştirilen test kitlerinde "kusurlar" vardı; hükümet daha sonra özel testleri engelleyen bürokratik engelleri kaldırdı.[66]

İspanya, enfekte ve test edilenlerin en az% 80'ini tespit etmesi gereken test kitlerini Çin'den satın aldı, ancak sadece% 30'unun tespit edildiği bulundu.[72]

Çek Cumhuriyeti'nin Çin'den satın aldığı test kitlerinin% 80'i yanlış sonuç verdi.[73][74]

Slovakya, Çin'den yanlış olduğu tespit edilen 1.2 milyon test kiti satın aldı. Başbakan Matovic bu testleri Tuna nehrine atmayı önerdi.[75] .

Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan Ateş Kara, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı test kitlerinin "yüksek hata oranına" sahip olduğunu ve "onları kullanıma sokmadığını" söyledi.[76][77]

İngiltere, Çin'den 3,5 milyon test kiti satın aldı ancak Nisan 2020'nin başlarında bunların kullanılamayacağını açıkladı.[78][79]

EtkiDüzenle

Testler, pozitif tespit edilenlerin karantinası ve SARS-CoV-2 pozitif kişilerin temas ettiği kişilerin izlenmesi ile devam etti, olumlu sonuçlarla sonuçlandı.

İtalyaDüzenle

İtalya'daki ilk COVID-19 ölümünün gerçekleştiği İtalyan kasabası Vò'da çalışan araştırmacılar, yaklaşık on gün arayla yaklaşık 3.400 kişinin tüm nüfusu üzerinde iki tur test yaptılar. Pozitif tespit edilen insanların yaklaşık yarısında hiçbir belirti yoktu ve keşfedilen tüm vakalar karantinaya alındı. Komün seyahat kısıtlamasıyla, bu yeni enfeksiyonlar tamamen ortadan kaldırıldı.[80]

SingapurDüzenle

Sıkı bir şekilde temas izleme, gelen seyahat kısıtlamaları, testler ve karantinaya alma ile Singapur'daki 2020 koronavirüs pandemisi, diğer gelişmiş ülkelere göre çok daha yavaş ilerlemiştir, ancak restoranların ve perakende kuruluşlarının zorla kapatılması gibi aşırı kısıtlamalar olmamıştır. Birçok etkinlik iptal edildi ve Singapur, sakinlere 28 Mart'ta evde kalmalarını tavsiye etmeye başladı, ancak okullar 23 Mart'ta tatil molasından sonra, zamanında yeniden açıldı.[81]

DiğerleriDüzenle

Diğer bazı ülkeler pandemiyi sıkı temas takibi, gelen seyahat kısıtlamaları, testler ve karantinaya alma ile, ancak İzlanda [82] ve Güney Kore [83] gibi daha az agresif kısıtlamalarla yönetmiştir.

Doğrulayıcı testDüzenle

WHO, test kapasitesi olmayan ülkelerin ve COVID-19 konusunda sınırlı deneyime sahip ulusal laboratuvarların, ilk beş pozitif ve ilk on negatif COVID-19 örneğini, doğrulayıcı test için 16 WHO referans laboratuvarından birine göndermesini önermektedir.[84] 16 referans laboratuvarından 7'si Asya'da, 5'i Avrupa'da, 2'si Afrika'da, 1'i Kuzey Amerika'da ve 1'i Avustralya'da bulunmaktadır.[85]

Ülkelere Göre COVİD-19 TestiDüzenle

Test rakamları ülkelerin test politikasından etkilenmektedir. Vaka sayıları da dahil olmak üzere birçok açıdan birbirine benzeyen ülkelerde test rakamları birbirinden uzaksa bu ülkelerin test politikasını ortaya koymaktadır. Bazı ülkeler sadece hastalık belirtisi gösterenleri test ederken, teste erişimi daha fazla olan ülkeler belirti göstermeyenleri de test etmektedir. Sadece belirti gösterenleri test eden ülkelerin test/onaylanmış vaka oranı rastgele kişileri de test eden ülkelere göre daha yüksek olacaktır. Benzer nüfuslara sahip ülkelerden biri diğerine göre daha fazla test yaptıysa test/milyon kişi başına test oranı daha yüksek olacaktır.

Ülkelere göre COVID-19 test istatistikleri
Sıra Ülke Tarih[a] Test edilen Birimler[b] Onaylanmış

(Vakalar)

% Test /

milyon kişi

Onaylanmış /

milyon kişi

Kay
1   Afganistan 1 Mart 2021 299.513 numune 55.759 18.6 9106 1695 [86]
2   Almanya 1 Mart 2021 43.950.029 numune 2.452.807 5.5 528456 29492 [87]
3   Amerika Birleşik Devletleri 1 Mart 2021 359.223.729 29.266.180 8.1 1088027 88642 [88][89]
4   Arjantin 28 Şubat 2021 7.436.806 numune 2.107.365 28.3 163890 46441 [90]
5   Arnavutluk 1 Mart 2021 465.100 numune 107.931 23.2 163424 37924 [91]
6   Avustralya 1 Mart 2021 14.370.837 numune 28.975 0.2 560268 1129 [92]
7   Avusturya 1 Mart 2021 5.395.666 460.849 8.5 605208 51691 [93]
8   Azerbaycan 1 Mart 2021 2.602.884 234.662 9 257815 23243 [94]
9   Bahreyn 28 Şubat 2021 3.092.326 122.394 3.9 1942415 76880 [95]
10   Bangladeş 28 Şubat 2021 4.044.027 numune 546.216 13.5 23906 3228 [96]
11   Barbados 28 Şubat 2021 125.693 3.068 2.4 437916 10688 [97]
12   Belçika 1 Mart 2021 9.469.086 numune 771.511 8.1 821372 66922 [98]
13   Beyaz Rusya 1 Mart 2021 4.908.397 numune 288.267 5.8 521703 30639 [99]
14   Bhutan 28 Şubat 2021 529.684 numune 867 0.1 707253 1157 [100]
15   Birleşik Arap Emirlikleri 1 Mart 2021 30.840.884 394.050 1.2 3118264 39841 [101]
16   Birleşik Krallık 1 Mart 2021 90.739.196 numune 4.182.009 4.6 1336640 61603 [102]
17   Bolivya 1 Mart 2021 720.678 vaka 249.010 34.5 61949 21404 [103]
18   Bosna-Hersek 28 Şubat 2021 661.206 numune 130.979 19.8 201525 39920 [104]
19   Brezilya 28 Şubat 2021 28.600.000 numune 10.551.259 36.8 134934 49780 [105][106]
20   Bulgaristan 28 Şubat 2021 1.665.229 numune 247.038 14.8 239550 35537 [107]
21   Burkina Faso 21 Mayıs 2020 6,642 numune 814 12.2 317 38 [108][109]
22   Cezayir 2 Haziran 2020 18,928 vaka 9,513 50.2 434 218 [110]
23   Çin 1 Mart 2021 160.000.000 numune 89.912 0 113955 64 [111]
24   Çek Cumhuriyeti 1 Mart 2021 8.067.140 numune 1.240.051 15.3 754335 115953 [112]
25   Danimarka 1 Mart 2021 17.154.704 vaka 211.692 1.2 2944843 36339 [113]
26   Ekvador 1 Mart 2021 1.011.259 numune 286.367 28.3 57617 16315 [114]
27   El Salvador 1 Mart 2021 761.858 59.866 7.8 117458 9229 [115]
28   Endonezya 1 Mart 2021 10.834.875 vaka 1.341.314 12.3 40188 4975 [116]
29   Ermenistan 1 Mart 2021 733.639 172.216 23.4 247600 58122 [117]
30   Estonya 1 Mart 2021 939.581 numune 66.628 7 706996 50134 [118]
31   Etiyopya 1 Mart 2021 2.140.427 numune 159.972 7.4 21228 1586 [119]
32   Fas 1 Mart 2021 5.660.854 vaka 483.766 8.5 157282 13441 [120]
33   Fildişi Sahili 28 Şubat 2021 423.731 32.754 7.7 16017 1238 [121]
34   Filistin 1 Mart 2021 1.183.235 numune 185.336 15.6 237755 37240 [122]
35   Filipinler 1 Mart 2021 8.785.105 numune 578.381 6.5 80558 5303 [123]
36   Finlandiya 1 Mart 2021 3.318.843 numune 58.064 1.7 603554 10559 [124]
37   Fransa[c] 1 Mart 2021 51.853.607 3.760.671 7.2 772804 56047 [125][126]
38   Gana 28 Şubat 2021 902.813 84.023 9.3 29165 2714 [127]
39   Gine 28 Şubat 2021 138.721 vaka 15.992 11.5 11044 1273 [121]
40   Grenada 28 Şubat 2021 20.288 numune 148 0.7 181138 1321 [128]
41   Güney Afrika 28 Şubat 2021 9.077.479 vaka 1.513.393 16.6 152249 25382 [129]
42   Güney Kore 1 Mart 2021 6.681.883 vaka 90.031 1.3 129042 1738 [130]
43   Hırvatistan 1 Mart 2021 1.346.946 vaka 243.064 18 331910 59895 [131]
44   Hindistan 1 Mart 2021 216.858.774 numune 11.122.986 5.1 158734 8141 [132][133]
45   Hollanda 1 Mart 2021 6.970.400 vaka 1.088.690 15.6 398307 62210 [134]
46   Irak 1 Mart 2021 6.881.821 numune 699.088 10.1 171401 17411 [135]
47   İran 1 Mart 2021 10.912.409 numune 1.639.679 15 130354 19586 [136]
48   İrlanda 1 Mart 2021 3.523.320 numune 220.273 6.2 715903 44757 [137]
49   İspanya 1 Mart 2021 39.313.189 numune 3.204.531 8.1 830619 67706 [138][139]
50   İsrail 1 Mart 2021 12.018.084 778.172 6.4 1300646 84216 [140]
51   İsveç 1 Mart 2021 6.139.911 vaka 657.309 10.7 593300 63515 [141]
52   İsviçre[d] 1 Mart 2021 5.088.223 numune 557.492 10.9 590331 64679 [142]
53   İtalya 1 Mart 2021 40.303.520 numune 2.938.371 7.2 668997 48773 [143]
54   İzlanda 1 Mart 2021 501.927 numune 6.054 1.2 1368767 16509 [144]
55   Jamaika 1 Mart 2021 213.859 numune 23.599 11 78432 8654 [145]
56   Japonya 1 Mart 2021 8.256.502 numune 432.773 5.2 65548 3435 [146]
57   Kamerun 28 Şubat 2021 149.000 35.714 23.9 5612 1345 [121]
58   Kanada 28 Şubat 2021 24.425.703 vaka 866.503 3.5 640374 22717 [147]
59   Karadağ 1 Mart 2021 281.114 numune 76.283 27.1 452044 122666 [148]
60   Katar 1 Mart 2021 1.544.331 vaka 164.137 10.6 561735 59703 [149]
61   Kazakistan 1 Mart 2021 7.419.449 numune 213.431 2.8 395478 11376 [150]
62   Kenya 1 Mart 2021 1.301.051 numune 106.125 8.1 27353 2231 [151]
63   Kıbrıs[e] 28 Şubat 2021 1.974.004 numune 34.707 1.7 2253686 39624 [152]
64   Kırgızistan 1 Mart 2021 746.069 numune 86.251 11.5 113665 13140 [153]
65   Kolombiya 28 Şubat 2021 11.458.960 numune 2.251.690 19.6 227484 44700 [154]
66   Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2 Haziran 2020 9,508 3,195 33.6 106 35.6 [155]
67   Kosova 26 Haziran 2020 22,930 numune 2,494 10.8 12665 1377 [156]
68   Kosta Rika 28 Şubat 2021 669.685 numune 204.341 30.5 131022 39978 [157]
69   Kuzey Kıbrıs[f] 20 Ocak 2021 373.605 1.971 0.5 1061483 5599 [158]
70   Kuzey Kore 17 Nisan 2020 740 vaka 0 0 28 0 [159]
71   Kuzey Makedonya 1 Mart 2021 523.726 103.020 19.6 252245 49618 [160]
72   Küba 1 Mart 2021 2.411.287 50.590 2 215419 4519 [161]
73   Letonya 1 Mart 2021 1.503.899 numune 86.458 5.7 791192 45485 [162]
74   Libya 1 Mart 2021 729.631 vaka 134.127 18.3 106185 19519 [163]
75   Litvanya 28 Şubat 2021 2.115.119 numune 197.343 9.3 756670 70598 [164]
76   Lübnan 1 Mart 2021 3.033.254 376.938 12.4 444404 55225 [165]
77   Lüksemburg 28 Şubat 2021 2.123.248 numune 55.435 2.6 3391184 88539 [166]
78   Macaristan 1 Mart 2021 3.680.572 numune 432.925 11.7 376740 44313 [167]
79   Madagaskar 28 Şubat 2021 119.608 vaka 19.831 16.5 4556 755 [168]
80   Malavi 1 Mart 2021 198.742 numune 32.008 16.1 10389 1673 [169]
81   Maldivler 1 Mart 2021 527.850 numune 19.979 3.7 1377712 52146 [170]
82   Malezya 1 Mart 2021 6.274.787 vaka 302.580 4.8 192031 9260 [171]
83   Malta 1 Mart 2021 702.110 numune 22.657 3.2 1364475 44031 [172]
84   Mauritius 28 Şubat 2021 289.552 numune 610 0.2 228808 482 [173]
85   Meksika 1 Mart 2021 5.453.322 vaka 2.086.938 38.2 42673 16330 [174]
86   Mısır 28 Şubat 2021 1.000.000 numune 182.424 18.2 9924 1810 [175]
87   Moldova[g] 28 Şubat 2021 717.590 numune 185.453 25.8 271769 70235 [176]
88   Mozambik 28 Şubat 2021 423.338 59.350 14 14079 1973 [177]
89   Myanmar 1 Mart 2021 2.491.825 numune 141.916 5.6 45456 2588 [178]
90   Nepal 1 Mart 2021 2.165.985 274.216 12.6 72207 9141 [179]
91   Nijerya 28 Şubat 2021 1.544.008 numune 155.657 10 7490 755 [180]
92   Norveç 1 Mart 2021 3.870.115 vaka 71.410 1.8 720375 13292 [181]
93   Özbekistan 1 Mart 2021 1.377.915 numune 79.926 5.8 40097 2325 [182]
94   Pakistan 1 Mart 2021 8.990.176 581.365 6.4 40699 2631 [183]
95   Panama 28 Şubat 2021 1.908.448 340.915 17.8 446055 79680 [184]
96   Paraguay 28 Şubat 2021 751.582 numune 159.474 21.2 103628 21988 [185]
97   Peru 28 Şubat 2021 7.584.699 numune 1.329.805 17.5 232474 40759 [186]
98   Polonya 1 Mart 2021 9.895.192 numune 1.711.772 17.2 257982 44628 [187]
99   Portekiz 1 Mart 2021 8.220.231 numune 804.956 9.7 798397 78182 [188]
100   Romanya 1 Mart 2021 6.059.263 numune 804.090 13.2 312250 41436 [189]
101   Ruanda 28 Şubat 2021 1.009.041 18.850 1.8 79683 1488 [190]
102   Rusya 1 Mart 2021 111.300.000 numune 4.257.650 3.8 758439 29013 [191][192]
103   Saint Lucia 28 Şubat 2021 31.081 3.390 10.9 173932 18970 [193]
104   Senegal 1 Mart 2021 390.698 34.732 8.8 23387 2079 [194]
105   Sırbistan 1 Mart 2021 2.953.793 vaka 462.728 15.6 426435 66803 [195]
106   Singapur 1 Mart 2021 7.290.760 numune 59.948 0.8 1278273 10510 [196][197]
107   Slovakya 1 Mart 2021 2.050.136 numune 308.925 15 375625 56601 [198]
108   Slovenya 1 Mart 2021 913.812 numune 190.324 20.8 435730 90751 [199]
109   Sri Lanka 1 Mart 2021 2.030.702 vaka 83.552 4.1 93138 3832 [200]
110   Sudan 2 Haziran 2020 7,825 numune 5,173 66.1 178 117 [201]
111   Suudi Arabistan 1 Mart 2021 13.680.202 377.700 2.7 399793 11037 [202]
112   Şili 1 Mart 2021 9.423.598 numune 829.770 8.8 484296 42643 [203]
113   Tanzanya 29 Nisan 2020 652 480 73.6 10 8 [121]
114   Tayland 1 Mart 2021 1.217.873 vaka 26.031 2.1 18232 389 [204]
115   Tayvan [h] 28 Şubat 2021 174.659 vaka 955 0.5 7407 40 [205]
116   Trinidad ve Tobago 28 Şubat 2021 96.180 numune 7.713 8 70513 5654 [206]
117   Tunus 28 Şubat 2021 979.785 vaka 233.277 23.8 83682 19923 [207]
118   Türkiye 1 Mart 2021 33.305.552 vaka 2.711.479 8.1 400523 32607 [208]
119   Uganda 1 Mart 2021 881.407 numune 40.367 4.5 21196 970 [209]
120   Ukrayna 1 Mart 2021 6.921.573 numune 1.352.134 19.5 165737 32377 [210]
121   Umman 1 Mart 2021 1.550.000 numune 141.808 9.1 338574 30975 [211]
122   Uruguay 28 Şubat 2021 1.017.834 numune 57.994 5.6 288263 16424 [212]
123   Venezuela 28 Şubat 2021 2.844.236 numune 139.116 4.8 100022 4892 [213]
124   Vietnam 28 Şubat 2021 1.997.072 numune 2.448 0.1 20757 25 [214]
125   Yeni Zelanda 1 Mart 2021 1.712.029 numune 2.378 0.1 340421 472 [215]
126   Yunanistan 1 Mart 2021 5.253.798 numune 192.270 3.6 489882 17927 [216]
127   Zimbabve 28 Şubat 2021 339.528 36.089 10.6 21942 2332 [217]
 1. ^ Yerel zaman.
 2. ^ Bazı ülkeler için örnekleri veya vakaları rapor edip etmedikleri belirsizdir. İki kez test edilen bir kişi bir vaka ve iki örnek olarak kaydedilir.
 3. ^ Yeni raporlama sistemine SI-DEP'ye geçiş nedeniyle 4 Mayıs'tan 17 Mayıs'a kadar olan test verileri eksik.
 4. ^ Lihtenştayn için veri içerir.
 5. ^ Kuzey Kıbrıs hariç.
 6. ^ Kuzey Kıbrıs, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından egemen devlet olarak tanınmıyor.
 7. ^ Excluding Transnistria.
 8. ^ BM Tayvan'ı egemen bir devlet olarak tanımıyor

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Ioannidis, John P.A. (17 Mart 2020). "A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data". STAT. 5 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mart 2020. 
 2. ^ "COVID-19: First results of the voluntary screening in Iceland". Nordic Life Science – the leading Nordic life science news service (İngilizce). 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 3. ^ Ward, D. (April 2020) "Explaining Wide Variations in COVID-19 Case Fatality Rates: What's Really Going On?" WardEnvironment.
 4. ^ "Coronavirus: Why death and mortality rates differ". www.bbc.com (İngilizce). 2 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2020. 
 5. ^ Michaels J, Stevenson M Explaining national differences in the mortality of Covid-19: individual patient simulation model to investigate the effects of testing policy and other factors on apparent mortality.
 6. ^ "Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans". www.who.int. 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2020. 
 7. ^ "2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Summary". Centers for Disease Control and Prevention. 30 Ocak 2020. 26 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2020. 
 8. ^ "Real-Time RT-PCR Panel for Detection 2019-nCoV". Centers for Disease Control and Prevention. 29 Ocak 2020. 30 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2020. 
 9. ^ "Curetis Group Company Ares Genetics and BGI Group Collaborate to Offer Next-Generation Sequencing and PCR-based Coronavirus (2019-nCoV) Testing in Europe". GlobeNewswire News Room. 30 Ocak 2020. 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2020. 
 10. ^ "Coronavirus-Update Folge 22" (PDF). NDR. 26 Mart 2020. 31 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 11. ^ Sheridan (19 Şubat 2020). "Coronavirus and the race to distribute reliable diagnostics". Nature Biotechnology (İngilizce). 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 12. ^ "'Increased likelihood' of China virus reaching UK". BBC News (İngilizce). 23 Ocak 2020. Erişim tarihi: 30 Mart 2020. ; "PHE novel coronavirus diagnostic test rolled out across UK". GOV.UK (İngilizce). 7 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2020. ; "PHE tells patients with suspected coronavirus to call GP or NHS 111" (İngilizce). The Pharmaceutical Journal. 27 Ocak 2020. 27 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2020. 
 13. ^ "KogeneBiotech". Kogene.co.kr. 1 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020. 
 14. ^ Jeong (28 Şubat 2020). "Korea approves 2 more COVID-19 detection kits for urgent use – Korea Biomedical Review". www.koreabiomed.com (Korece). 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2020. 
 15. ^ "ABOUT US | NEWS". www.kogene.co.kr. 7 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 16. ^ "BGI Sequencer, Coronavirus Molecular Assays Granted Emergency Use Approval in China". GenomeWeb. 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2020. 
 17. ^ "International Reagent Resource". www.internationalreagentresource.org. 13 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 18. ^ Transcript for the CDC Telebriefing Update on COVID-19, 28 February 2020
 19. ^ "LabCorp Launches Test for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Laboratory Corporation of America Holdings. 5 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 20. ^ "Covid19 : COVID-19". www.questdiagnostics.com. 10 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 21. ^ "В России зарегистрирована отечественная тест-система для определения коронавируса". Interfax-Russia.ru. 14 Şubat 2020. 19 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 22. ^ "Mayo Clinic develops test to detect COVID-19 infection". Mayo Clinic (İngilizce). 13 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020. 
 23. ^ "US regulators approve Roche's new and faster COVID-19 test". ETHealthworld.com (İngilizce). 16 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2020. 
 24. ^ "FDA Approves Abbott Laboratories Coronavirus Test, Company To Ship 150,000 Kits". IBTimes.com. 19 Mart 2020. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 25. ^ "Sunnyvale company wins FDA approval for first rapid coronavirus test with 45-minute detection time". EastBayTimes.com. 21 Mart 2020. 22 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 26. ^ "中央研究院網站". www.sinica.edu.tw. Sinca. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2020. 
 27. ^ Salehi (14 Mart 2020). "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients". American Journal of Roentgenology (İngilizce). ss. 1-7. 
 28. ^ Lee (24 Şubat 2020). "COVID-19 pneumonia: what has CT taught us?". The Lancet Infectious Diseases (İngilizce). 0 (4). ss. 384-385. 18 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020. 
 29. ^ Ai (26 Şubat 2020). "Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases". Radiology. Radiological Society of North America. s. 200642. 
 30. ^ "ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection". American College of Radiology. 22 Mart 2020. 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 31. ^ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Centers for Disease Control and Prevention (İngilizce). 21 Mart 2020. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2020. 
 32. ^ "The FDA just okayed multiple 15-minute blood tests to screen for coronavirus, but there are caveats". techcrunch.com. 27 Mart 2020. 27 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 33. ^ "FDA authorizes Bodysphere 2-minute COVID-19 test". massdevice.com. 31 Mart 2020. 2 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 34. ^ Fellmann F. (March 2020). (in German) "Jetzt beginnt die Suche nach den Genesenen". Tages Anzeiger. Retrieved 28 March 2020.
 35. ^ "Letter from FDA". FDA. 27 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 36. ^ "Abbott Launches Molecular Point-of-Care Test to Detect Novel Coronavirus in as Little as Five Minutes". Abbott. 27 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Nisan 2020. 
 37. ^ "In Age of COVID-19, Hong Kong Innovates To Test And Quarantine Thousands". NPR.org (İngilizce). 24 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 38. ^ "NHS pilots home testing for coronavirus". MobiHealthNews. 24 Şubat 2020. 25 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 39. ^ "Mayo Clinic starts drive-thru testing for COVID-19". PostBulletin.com (İngilizce). 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020. 
 40. ^ "Some states are offering drive-thru coronavirus testing". The Verge (İngilizce). 11 Mart 2020. 11 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2020. 
 41. ^ "South Korea's Drive-Through Testing For Coronavirus Is Fast – And Free". npr (İngilizce). 11 Mart 2020. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020. 
 42. ^ Nina Weber, Katherine Rydlink, Irene Berres (5 Mart 2020). "Coronavirus und Covid-19: So testet Deutschland". Der Spiegel (Almanca). Erişim tarihi: 23 Mart 2020. 
 43. ^ Oltermann (22 Mart 2020). "Germany's low coronavirus mortality rate intrigues experts". The Guardian (İngilizce). Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 44. ^ "Covid-19 – Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?". Deutschlandfunk (Almanca). 19 Mart 2020. Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 45. ^ Charisius (26 Mart 2020). "Covid-19: Wie gut testet Deutschland?" (Almanca). Erişim tarihi: 26 Mart 2020. 
 46. ^ "Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)" [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Daily Situation Report of the Robert Koch Institute] (PDF). Robert Koch Institute (in German). 8 April 2020.
 47. ^ "Pooling method allows dozens of COVID-19 tests to run simultaneously". medicalxpress.com (İngilizce). Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 48. ^ "Israeli team has coronavirus test kit to test dozens of people at once". The Jerusalem Post | JPost.com. Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 49. ^ Staff (19 Mart 2020). "Israelis introduce method for accelerated COVID-19 testing". Israel21c. Erişim tarihi: 24 Mart 2020. 
 50. ^ "Wuhan Test Lab Opens; CDC Ships Diagnostic Kits: Virus Update". Bloomberg. 5 Şubat 2020. 5 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2020. 
 51. ^ "China virus crisis deepens as whistleblower doctor dies". AFP.com (İngilizce). 27 Şubat 2012. 7 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2020. 
 52. ^ "日检测量达万份的"火眼"实验室连夜试运行". 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 53. ^ "BGI's Coronavirus Response? Build a Lab in Wuhan". GEN – Genetic Engineering and Biotechnology News (İngilizce). 12 Şubat 2020. 13 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020. 
 54. ^ "COVID-19 Local Laboratory Solution". BGI – Global (İngilizce). 15 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020. 
 55. ^ "Origami Assays". Origami Assays. 2 Nisan 2020. 5 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 
 56. ^ "Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK –seventh update" (PDF). European Centre for Disease Prevention and Control. 25 Mart 2020. ss. 15-16. 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. the current shortages of laboratory consumables and reagents affect diagnostic capacity and hamper the epidemic response at the national and local levels. The laboratories have experienced delayed or missing deliveries of swabbing material, plastic consumables, RNA extraction and RT-PCR reagents, and PPE. This is affecting laboratories in all EU/EEA countries. 
 57. ^ "Why Widespread Coronavirus Testing Isn't Coming Anytime Soon". The New Yorker (İngilizce). 24 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. South Dakota, said that her state’s public-health laboratory—the only lab doing COVID-19 testing in the state—had so much trouble securing reagents that it was forced to temporarily stop testing altogether. also noted critical shortages of extraction kits, reagents, and test kits 
 58. ^ "Here are the coronavirus testing materials that are in short supply in the US". Quartz (İngilizce). 25 Mart 2020. 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. extract the virus’s genetic material—in this case, RNA—using a set of chemicals that usually come in pre-assembled kits. “The big shortage is extraction kits” There are no easy replacements here: “These reagents that are used in extraction are fairly complex chemicals. They have to be very pure, and they have to be in pure solution” 
 59. ^ "Statens Serum Institut (SSI) solves essential COVID-19 testing deficiency problem". en.ssi.dk (İngilizce). Statens Serum Institut. 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. several countries are in lack of the chemical reagents necessary to test their citizens for the disease. 
 60. ^ "Danish researchers behind simple coronavirus test method". cphpost.dk. The Copenhagen Post. 28 Mart 2020. 28 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 61. ^ Sullivan (now (31 Mart 2020). "Global confirmed virus death toll passes 40.000 – as it happened". The Guardian (İngilizce). Erişim tarihi: 1 Nisan 2020. 
 62. ^ "VIDEO: UAE sets up COVID-19 detection lab in just 14 days". Gulf Today. 31 Mart 2020. 1 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 63. ^ America’s COVID-19 testing has stalled, and that's a big problem
 64. ^ "PolitiFact – Biden falsely says Trump administration rejected WHO coronavirus test kits (that were never offered)". @politifact. 18 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. 
 65. ^ a b Heartbreak in the Streets of Wuhan
 66. ^ a b "State figures on testing raise questions about efforts to contain outbreak". The BostonGlobe.com. 15 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. flaws with the testing kits first distributed by the federal government and bureaucratic hurdles that held up testing by private labs at hospitals, universities and testing chains 
 67. ^ "Australian stocks of coronavirus testing kits 'rapidly deteriorating', says chief medical officer". 14 Mart 2020. 14 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020 – www.theguardian.com vasıtasıyla. 
 68. ^ "Experts Credit South Korea's Extensive Testing For Curbing Coronavirus Spread". NPR.org. 13 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. 
 69. ^ "'Test, Test, Test': WHO Chief's Coronavirus Message to World". The New York Times. 16 Mart 2020. Erişim tarihi: 16 Mart 2020. 
 70. ^ Reuters (16 Mart 2020). "'Test, test, test': WHO calls for more coronavirus testing – video". The Guardian. 6 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2020. 
 71. ^ Coronavirus Testing Backlogs Continue As Laboratories Struggle To Keep Up With Demand
 72. ^ https://elpais.com/sociedad/2020-03-25/los-test-rapidos-de-coronavirus-comprados-en-china-no-funcionan.html
 73. ^ https://www.praguemorning.cz/80-of-rapid-covid-19-tests-the-czech-republic-bought-from-china-are-wrong/
 74. ^ VOJTĚCH BLAŽEK (23 Mart 2020). "Úřad dopředu psal, kdy mohou rychlotesty selhat. I tak je stát nasadil". Zeznam Zprávy (Çekçe). Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. Indeed, the rapid tests that arrived from China a few days ago do not really reliably detect the infection at an early stage 
 75. ^ https://fortune.com/2020/04/01/europe-china-coronavirus-testing-help-regret/
 76. ^ https://www.duvarenglish.com/health-2/coronavirus/2020/03/27/coronavirus-test-kits-purchased-from-china-are-unreliable-says-science-committee-member/
 77. ^ https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-turkey-faulty-chinese-kits-not-use
 78. ^ https://www.thetimes.co.uk/article/britain-has-millions-of-coronavirus-antibody-tests-but-they-don-t-work-j7kb55g89
 79. ^ https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-test-antibody-kit-uk-china-nhs-matt-hancock-a9449816.html
 80. ^ "How an experiment helped one Italian town find 'submerged infections,' cut new COVID-19 cases to zero | National Post". 19 Mart 2020. 17 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. 
 81. ^ "COVID-19 outbreak: Petition to close schools in Singapore garners 7,700 signatures to date". www.msn.com. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2020. 
 82. ^ "COVID-19: First results of the voluntary screening in Iceland". Nordic Life Science – the leading Nordic life science news service (İngilizce). 27 Mart 2020. 29 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2020. 
 83. ^ "Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What's the secret to its success?". Science | AAAS (İngilizce). 17 Mart 2020. 17 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2020. 
 84. ^ "National laboratories". www.who.int (İngilizce). 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Nisan 2020. 
 85. ^ "Specimen referral for COVID-19 – operational details of WHO reference laboratories providing confirmatory testing for COVID-19" (PDF). World Health Organization. 5 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2020. 
 86. ^ "M&E - Health Information System General Directorate - National Diseases Surveillance and Response". MoPH Data Warehouse - Dashboard (İngilizce). 31 Mayıs 2020. 
 87. ^ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Daily Situation Report" [Robert Koch Institute] (PDF). Robert Koch-Institut. 27 Mayıs 2020. 
 88. ^ covidtracking. "US Historical Data". covidtracking. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2020. 
 89. ^ "Covid Tracking US Daily". covidtracking.com. 1 Haziran 2020. 
 90. ^ "Reporte diario matutino nro 139: situación de COVID-19 en Argentina" (PDF). Argentina.gob.ar (İspanyolca). 23 Mayıs 2020. 
 91. ^ "30 Mayıs 2020/ Informacion i përditësuar për koronavirusin COVID-19". Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (Arnavutça). 30 Mayıs 2020. 
 92. ^ "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Department of Health. 22 Mayıs 2020. 
 93. ^ "Coronavirus". Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Almanca). 3 Haziran 2020. 
 94. ^ "Azərbaycanda cari̇ vəzi̇yyət". KoronaVirus info (Azerice). Operational Headquarters under the Cabinet of Ministers. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2020. 
 95. ^ فيروس الكورونا COVID-19. ar:وزارة الصحة (Arapça). 24 Mayıs 2020. 
 96. ^ "Bangladesh Covid-19 Update". Institute of Epidemiology, Disease Control and Research. 24 Mayıs 2020. 
 97. ^ "COVID-19 Update: Two Women Test Positive Today". Barbados Government Information Service. 23 Mayıs 2020. 
 98. ^ "COVID-19 – Epidemiologisch bulletin van 23 mei 2020" (PDF). Sciensano (Felemenkçe). 23 Mayıs 2020. 
 99. ^ В Беларуси на 23 мая выздоровели и выписаны 13 тыс. 528 пациентов. ru:Министерство здравоохранения Республики Беларусь (Rusça). 23 Mayıs 2020. 
 100. ^ "COVID-19 in Bhutan". Ministry of Health. 23 Mayıs 2020. 
 101. ^ "UAE: Rise in COVID-19 recoveries to 17,932, 661 new vaka identified and 2 deaths". Ministry of Health & Prevention. 31 Mayıs 2020. 
 102. ^ "Number of coronavirus (COVID-19) vaka and risk in the UK". GOV.UK. 3 Haziran 2020. 
 103. ^ "Ministerio de Salud reporta 336 nuevos contagios de COVID-19 y 609 pacientes recuperados". Ministerio de Salud (İspanyolca). 23 Mayıs 2020. 
 104. ^ "Službene informacije o koronavirusu u BiH". Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (Boşnakça). 2 Haziran 2020. 
 105. ^ "Painel de Leitos e Insumos". Ministério da Saúde (Portekizce). 2 Haziran 2020. 
 106. ^ "Coronavírus Brasil". Ministério da Saúde (Portekizce). 2 Haziran 2020. 
 107. ^ COVID-19: Единен информационен портал. bg:COVID-19: Единен информационен портал (Bulgarca). 24 Mayıs 2020. 
 108. ^ "Ministère de la Santé". Ministère de la Santé (Fransızca). 24 Mayıs 2020. 
 109. ^ "www.facebook.com/1444809365833949/photos/a.1590964164551801/2535911953390346". Ministère de la Santé - Burkina Faso (Facebook) (Fransızca). 22 Mayıs 2020. 
 110. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 111. ^ "截至8月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况". Ministerstvo zdravotnictví České republiky (Basitleştirilmiş Çince). 21 Ağustos 2020. 
 112. ^ "Přehled situace v ČR: COVID-19". 中华人民共和国国家卫生委员会 (Çekçe). 29 Mayıs 2020. 
 113. ^ "Overvågning af COVID-19". Statens Serum Institut (Danca). 29 Mayıs 2020. 
 114. ^ "Informes de Situación e Infografias – COVID 19" (PDF). Ministerio de Salud Pública (İspanyolca). 6 Mayıs 2020. 
 115. ^ "Situación nacional COVID-19". Gobierno de El Salvador (İspanyolca). 4 Mayıs 2020. 
 116. ^ "COVID-19". Kementerian Kesehatan Indonesia (Endonezce). 3 Haziran 2020. 
 117. ^ Կորոնավիրուսային հիվանդություն (COVID-19). hy:Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն (Ermenice). 24 Mayıs 2020. 
 118. ^ "Koroonakaart". Koroonakaart. 16 Mayıs 2020. 
 119. ^ "Notification Note on COVID-19 Situational Update" (PDF). am:የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንሰቲትዩት. 26 Mayıs 2020. s. 2. 
 120. ^ مرض فيروس كورونا المستجد: الرصد الصحي بالمغرب. ar:البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب (Arapça). 2 Haziran 2020. 
 121. ^ a b c d "Africa CDC Dashboard". Africa CDC. 
 122. ^ فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين. ar:فايروس كورونا (COVID-19) في فلسطين (Arapça). Erişim tarihi: 7 Mayıs 2020. 
 123. ^ "COVID-19 Tracker". Department of Health. 2 Haziran 2020. 
 124. ^ "Confirmed coronavirus vaka (COVID-19) in Finland". Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ArcGIS). 21 Mayıs 2020. 
 125. ^ "COVID-19 : Point épidémiologique hebdomadaire du 7 mai 2020" (PDF). Santé publique France (Fransızca). 7 Mayıs 2020. 
 126. ^ "COVID-19 : Point épidémiologique hebdomadaire du 29 mai 2020" (PDF). Santé publique France (Fransızca). 29 Mayıs 2020. 
 127. ^ "Disease Surveillance Dept_GHS". The Official Twitter account of Disease Surveillance Department, Ghana Health Service. 7 Mayıs 2020. 
 128. ^ "Grenada's current #COVID19 statistics - Mayıs 5, 2020 at 4:56 pm". Ministry of Health Grenada (Facebook). 5 Mayıs 2020. 
 129. ^ "COVID-19 South African coronavirus news and information". South African Government. 2 Haziran 2020. 
 130. ^ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19). ko:코로나바이러스감염증-19(COVID-19) (Korece). Ministry of Health and Welfare. 3 Haziran 2020. 
 131. ^ "Jedan novooboljeli u posljednja 24 sata". Koronavirus.hr (Hırvatça). 24 Mayıs 2020. 
 132. ^ "SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: Status Update". Indian Council of Medical Research. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2020. 
 133. ^ "Ministry of Health and Family Welfare". Ministry of Health and Family Welfare. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2020. 
 134. ^ "Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland" (PDF). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Felemenkçe). 20 Mayıs 2020. 
 135. ^ "www.facebook.com/156490947738645/posts/2927020600685652/". ar:وزارة الصحة العراقية (Facebook) (Arapça). 7 Mayıs 2020. 
 136. ^ "Health Ministry Says COVID-19 Death Toll Rises to 7,300". Government of the Islamic Republic of Iran. 22 Mayıs 2020. 
 137. ^ "Statement from the National Public Health Emergency Team - Tuesday 2 June". gov.ie. 2 Haziran 2020. 
 138. ^ "Pruebas diagnósticas" (PDF). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (İspanyolca). 23 Mayıs 2020. 
 139. ^ "Actualización no 106. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19)" (PDF). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (İspanyolca). 15 Mayıs 2020. 
 140. ^ נגיף הקורונה. he:נגיף הקורונה (İbranice). Ministry of Health. 3 Haziran 2020. 
 141. ^ "Veckorapport om covid-19, vecka 23". Folkhälsomyndigheten (İsveççe). 2 Haziran 2020. s. 5. 
 142. ^ "Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19): Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein" (PDF). Bundesamt für Gesundheit (Almanca). 14 Mayıs 2020. s. 1. 
 143. ^ "Aggiornamento 01/06/2020 ore 17.00" (PDF). Dipartimento della Protezione Civile (GitHub) (İtalyanca). 1 Haziran 2020. 
 144. ^ "COVID-19 in Iceland – Statistics". Covid.is. 26 Mayıs 2020. 
 145. ^ "Jamaica's COVID-19 recoveries reach 100". Ministry of Health & Wellness. 12 Mayıs 2020. 
 146. ^ 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月24日版). ja:厚生労働省 (Japonca). 24 Mayıs 2020. 
 147. ^ "Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update". Government of Canada. Erişim tarihi: 2 Haziran 2020. 
 148. ^ "Uživo: COVID-19". Institut za javno zdravlje Crne Gore (Sırpça). 5 Mayıs 2020. 
 149. ^ "COVID19 Home". Ministry of Public Health. 2 Haziran 2020. 
 150. ^ Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан. ru:Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Rusça). 31 Mayıs 2020. 
 151. ^ Cheruiyot, Kevin (10 Mayıs 2020). "Kenya confirms 23 new vaka, totaling to 672". The Star (Kenya). 
 152. ^ Η εξάπλωση του COVID-19 στην Κύπρο. el:Πανεπιστήμιο Κύπρου (Yunanca). 23 Mayıs 2020. 
 153. ^ Эпидситуация по COVID-19 в Кыргызстане на 5 мая. ru:Министерство здравоохранения Кыргызской Республики (Rusça). 5 Mayıs 2020. 
 154. ^ "Coronavirus (COVID - 2019) en Colombia". Instituto Nacional de Salud (İspanyolca). 21 Mayıs 2020. 
 155. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 156. ^ "Njëzet e dy të shëruar dhe katër raste me COVID-19!". Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (Arnavutça). Erişim tarihi: 22 Ağustos 2020. 
 157. ^ "918 casos confirmados por COVID-19". Ministerio de Salud, Costa Rica (İspanyolca). 23 Mayıs 2020. 
 158. ^ "COVID-19 Genel Durum". Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. 10 Temmuz 2020. 
 159. ^ Kim, Jeongmin (22 April 2020). "740 people in North Korea tested for COVID-19, still no confirmed vaka: WHO". NK News. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2020. 
 160. ^ ДЕНЕСКА СЕ НОВИ СЛУЧАИ НА КОВИД ПОТВРДЕНИ 19 – ВКУПНАТА БРОЈКА НА ДИЈАГНОСТИЦИРАНИ 2315, ОЗДРАВЕНИ СЕ 17 ПАЦИЕНТИ – ПОЧИНАТИ СЕ 7 ЛИЦА. mk:Министерство за здравство (Makedonca). 1 Haziran 2020. 
 161. ^ "Covid19CubaData". Covid19CubaData (İspanyolca). 22 Mayıs 2020. 
 162. ^ "Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā 29.01.2020.-16.05.2020". Slimību profilakses un kontroles centrs (ArcGIS) (Letonca). 16 Mayıs 2020. 
 163. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 164. ^ "Koronavirusas (COVID-19)". Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (Litvanca). 2 Haziran 2020. 
 165. ^ آخر اﻹحصاءات. ar:فيروس كورونا: COVID-19 (Arapça). Enformasyon Bakanlığı. 12 Mayıs 2020. 
 166. ^ "Coronavirus". Coronavirus. 2 Haziran 2020. 
 167. ^ "Tájékoztató oldal a koronavírusról". Tájékoztató oldal a koronavírusról (Macarca). Cabinet Office of the Prime Minister. 3 Haziran 2020. 
 168. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 169. ^ "www.facebook.com/malawimoh/photos/pcb.2826570080731822/2826569894065174/". Ministry Of Health - Malawi (Facebook). 5 Mayıs 2020. 
 170. ^ "www.facebook.com/MinistryOfHealthMV/videos/242937120374212/". Ministry of Health (Facebook). 22 Mayıs 2020. 
 171. ^ "KKMPutrajaya on Twitter". The Official twitter for Ministry Of Health, Malaysia (Malayca). 2 Haziran 2020. 
 172. ^ "COVID-19 Malta". Times of Malta (ArcGIS). 26 Mayıs 2020. 
 173. ^ "Covid-19 : Communiqués". Republic of Mauritius. 2 Haziran 2020. 
 174. ^ "Covid-19 México". Gobierno de México (İspanyolca). 30 Mayıs 2020. 
 175. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 176. ^ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 458 СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ, ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ СОСТАВИЛО 19 382. Infotag (Rusça). 13 July 2020. 
 177. ^ "Ministério da Saúde". Ministério da Saúde (Portekizce). 10 Mayıs 2020. 
 178. ^ "Ministry of Health and Sports". Ministry of Health and Sports (Birmanca). 31 Mayıs 2020. 
 179. ^ "Corona Info". Corona Info (Nepalce). Ministry of Health and Population. 2 Haziran 2020. 
 180. ^ "Coronavirus COVID-19 Microsite". Coronavirus COVID-19 Microsite. Nigeria Centre for Disease Control. 2 Haziran 2020. 
 181. ^ "Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)". Folkehelseinstituttet (Norveççe). 21 Mayıs 2020. 
 182. ^ "t.me/koronavirusinfouz/3470". koronavirusinfouz (Telegram) (Özbekçe). 7 Mayıs 2020. 
 183. ^ "Pakistan Cases Details". COVID-19 Health Advisory Platform. Ministry of National Health Services Regulations and Coordination. Erişim tarihi: 2 Haziran 2020. 
 184. ^ "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". Ministerio de Salud (İspanyolca). 6 Mayıs 2020. 
 185. ^ "Reportes - COVID19". Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (İspanyolca). 7 Mayıs 2020. 
 186. ^ "Sala Situacional: COVID-19 Perú". Covid-19 en el Perú (İspanyolca). 2 Haziran 2020. 
 187. ^ "twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1267418113487917056". Ministerstwo Zdrowia (Twitter) (Lehçe). 1 Haziran 2020. 
 188. ^ "Ponto de Situação Atual em Portugal". COVID-19 (Portekizce). Ministry of Health. 17 Mayıs 2020. 
 189. ^ "Buletin informativ 28.05.2020". Ministerul Sănătăţii (Rumence). 28 Mayıs 2020. 
 190. ^ "twitter.com/RwandaHealth/status/1258464638137745408". Ministry of Health (Twitter). 7 Mayıs 2020. 
 191. ^ Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. ru:Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (Rusça). 3 Haziran 2020. 
 192. ^ О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России. ru:Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (Rusça). 3 Haziran 2020. 
 193. ^ "SAINT LUCIA'S COVID-19 DASHBOARD". Ministry of Health and Wellness. 25 Mayıs 2020. 
 194. ^ "github.com/senegalouvert/COVID-19/blob/master/data/confirmes.csv". Senegal Ouvert (GitHub) (Fransızca). 11 Mayıs 2020. 
 195. ^ Информација о новом корона вирусу на дан 28. мај 2020. године у 15 часова. sr:Министарство здравља (Sırpça). 28 Mayıs 2020. 
 196. ^ "Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation". Ministry of Health. 1 Haziran 2020. 
 197. ^ "1 Haziran 2020 Daily Report on COVID-19" (PDF). Ministry of Health. 1 Haziran 2020. 
 198. ^ "Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic". korona.gov.sk. Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization. 3 Haziran 2020. 
 199. ^ "Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)". Nacionalni inštitut za javno zdravje (Slovence). 16 Mayıs 2020. 
 200. ^ "COVID-19 Situation Report". Health Promotion Bureau, Sri Lanka. 24 Mayıs 2020. 
 201. ^ "COVID-19 dashboard". Africa CDC Dashboard (İngilizce). African Union. 2 Haziran 2020. 
 202. ^ "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia". Ministry of Health. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2020. 
 203. ^ "Cifras Oficiales: COVID-19". Gob.cl (İngilizce). 1 Haziran 2020. 
 204. ^ "The Coronavirus Disease 2019 Situation" (PDF). Department of Disease Control. 7 Mayıs 2020. 
 205. ^ "Taiwan Centers for Disease Control". Taiwan Centers for Disease Control. 4 Haziran 2020. 
 206. ^ "COVID-19 (Novel Coronavirus)". Ministry of Health. 9 Mayıs 2020. 
 207. ^ "Tableau de Bord". Covid 19 Tunisia (Fransızca). Ministry of Health. 9 Mayıs 2020. 
 208. ^ "Korona Tablosu". Korona Tablosu. 1 Mart 2021. 
 209. ^ "MoH Uganda: COVID-19 Information Portal". MoH Uganda: COVID-19 Information Portal. 17 Mayıs 2020. 
 210. ^ "Coronavirus in Ukraine". Coronavirus in Ukraine. Cabinet of Ministers of Ukraine. 12 Mayıs 2020. 
 211. ^ "More than 100,000 COVID-19 tests conducted in Oman, says Minister". The Arabian Stories. 31 Mayıs 2020. 
 212. ^ "Informe de situación en relación al coronavirus COVID-19 en Uruguay del 26/05/2020". Sistema Nacional de Emergencias (İspanyolca). 26 Mayıs 2020. 
 213. ^ "Venezuela detecta 56 nuevos casos de COVID-19 y contagios se elevan a 1.177". Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (İspanyolca). 25 Mayıs 2020. 
 214. ^ "COVID-19: Cập nhật mới nhất, liên tục". Sức khỏe và Ðời sống (Vietnamca). Ministry of Health. 1 Haziran 2020. 
 215. ^ "COVID-19 - current vaka". Ministry of Health. 27 Mayıs 2020. 
 216. ^ Ημερήσιες Εκθέσεις COVID-19. el:Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Yunanca). 10 Mayıs 2020. 
 217. ^ "Zimbabwe COVID-19 Cases". Zimbabwe COVID-19 Cases. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2020.