Brown v. Board of Education

Brown v. Board of Education of Topeka, 347 US 483 (1954),[1] Mahkemenin devlet okullarında ırk ayrımını belirleyen ABD eyalet yasalarının, ayrılmış okulların kalitesi eşit olsa bile anayasaya aykırı olduğuna hükmettiği ABD Yüksek Mahkemesi'nin dönüm noktası niteliğinde bir kararıydı. 17 Mayıs 1954'te verilen Mahkeme'nin oybirliğiyle (9-0) kararı, "ayrı eğitim tesislerinin doğası gereği eşitsiz olduğunu" ve bu nedenle ABD Anayasasının Ondördüncü Değişikliğinin Eşit Koruma Maddesini ihlal ettiğini belirtti. Bununla birlikte, kararın 14 sayfasında okullarda ırk ayrımcılığına son vermek için herhangi bir yöntem belirtilmemiştir ve Mahkeme'nin Brown II'deki ikinci kararı (349 U.S. 294 (1955)) yalnızca devletlere "tamamen kasıtlı bir hızla" ırk ayrımını kaldırmalarını emretti. Bu tarihsel davadan önce çok sayıda eyalette ve Washington, D.C.’de, Yüksek Mahkeme’nin, eşit tesisler sağlandığı takdirde ırk bakımından ayrılmış okullar işletilmesine izin veren 1896 tarihli Plessy v. Ferguson kararına dayanılarak, ırk ayırımcılığı güden bir eğitim sistemi uygulanıyordu.

Brown v. Board of Education
Seal of the United States Supreme Court
Duruşma 9 Aralık 1952
İkinci Duruşma 8 Aralık 1953
Karar Tarihi 17 Mayıs 1954
Davanın tam adı Oliver Brown, et al. v. Board of Education of Topeka, et al.
Sitasyon 347 U.S. 483 (more)
74 S. Ct. 686; 98 L. Ed. 873; 1954 U.S. LEXIS 2094; 53 Ohio Op. 326; 38 A.L.R.2d 1180
Karar Karar
Dava tarihçesi
Önceki Judgment for defendants, 98 F. Supp. 797 (D. Kan. 1951);
Hükum
Devlet okullarında ırk ayrımı 14. Değişikliğin Eşit Hak Hükmünü violates because separate facilities are inherently unequal.
Karar
Çoğunluk Warren, karara katılanlar: oy birliği
Uygulanan Kanun
U.S. Const. amend. XIV
Bu dava önceki bir kararı veya kararları ihmal etti
(kısmen) Plessy v. Ferguson (1896)
Cumming v. Richmond County Board of Education (1899)
Berea College v. Kentucky (1908)

Dava, 1951'de Kansas, Topeka'daki devlet okulu bölgesinin, yerel siyah sakin Oliver Brown'un kızını evlerine en yakın okula kaydettirmeyi reddetmesi ve bunun yerine daha uzaktaki ayrı bir siyah ilkokula otobüse binmesini gerektirmesiyle ortaya çıktı. Birleşik davaya dahil olan diğer eyaletlerin okul bölgelerinden farklı olarak, Topeka'da alt mahkemeler, hala belirli çözümler talep etmekle birlikte, ayrılmış okulların "binalar, ulaşım, müfredat ve öğretmenlerin eğitim nitelikleri açısından büyük ölçüde eşit" olduğuna karar vermişlerdir. Bu nedenle, Kansas davasının dahil edilmesiyle, Yüksek Mahkeme'nin bulguları özellikle segregasyon meselesine bağlıydı.[2] 1951’de Topeka, Kansas’lı Oliver Brown, sekiz yaşındaki kızı adına kentin eğitim kurulu aleyhine dava açarak bu "ayrı fakat eşit" doktrinine karşı çıktı. Brown, kızının 21 sokak uzaktaki siyahlara ayrılmış okul yerine evlerine 5 sokak uzaklıktaki beyazlar okuluna girmesini istiyordu.

Browns ve benzer durumlarda on iki diğer yerel kara ailelerin daha sonra açılan toplu dava onun segregasyon politikası anayasaya aykırı olduğu iddia Eğitim Topeka Kurulu karşı ABD federal mahkemede dava. ABD Kansas Bölgesi Bölge Mahkemesinin üç yargıçlı bir paneli, Yüksek Mahkemenin 1896 tarihli Plessy v. Ferguson'a göre, Mahkeme'nin ırk ayrımcılığının başlı başına Ondördüncü Değişikliğin Eşit Koruma Maddesi'nin ihlali olmadığına hükmettiği davada, söz konusu tesisler aksi takdirde eşit olsaydı, bu doktrin "ayrı ama eşit" olarak bilinir hale geldi. Daha sonra NAACP baş avukatı Thurgood Marshall tarafından temsil edilen Browns, davayı dinlemeyi kabul eden Yüksek Mahkemeye başvurdu. Okulların temelde aynı olduğunu düşünen bir federal mahkeme Brown aleyhine karar verdi. Bu sırada, Güney Karolina, Virginia ve Delaware'de yaşayan başka siyah çocukların velileri de aynı konuda dava açmışlardı. Delaware mahkemesi, siyah okullarının beyaz okullarına oranla daha düşük nitelikte olduklarını gördü ve siyah çocukların beyaz okullarına aktarılmasını emretti; ancak, okul yetkilileri bu kararı Yüksek Mahkeme’de temyiz ettiler.

Mahkemenin Brown davasındaki kararı, Plessy v. Ferguson, "ayrı ama eşit" kavramının Amerikan devlet okulları ve eğitim tesisleri için anayasaya aykırı olduğunu ilan ederek. Entegrasyonun önünü açtı ve sivil haklar hareketinin büyük bir zaferi oldu[3] ve gelecekteki birçok impact davası için bir modeldi.[4] Mahkeme, tüm davalara ilişkin görüşleri bir arada dinledi. Siyah davacılar sundukları dava dilekçelerine, psikologların ve sosyal bilimcilerin, niçin ayırımcılığın siyah çocuklar üzerinde zararlı etkileri olduğunu düşündüklerini gösteren bilgi ve kanıtlar içeren belgeleri eklediler.

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde, özellikle ırk ayrımcılığının derinden yerleşik olduğu Derin Güney'de, çoğu beyaz insan arasında Brown'a verilen tepki "gürültülü ve inatçı" oldu. [5] Birçok Güneyli hükümet ve siyasi lider, okul sistemlerini ayrıştırmaya zorlama girişimlerini boşa çıkarmak için Virginia Senatörü Harry F. Byrd tarafından oluşturulan "Kitlesel Direniş" olarak bilinen bir planı benimsedi. Dört yıl sonra, Cooper v. Aaron'da Mahkeme Brown'daki kararını yeniden onayladı ve devlet yetkililerinin ve yasa koyucuların kararını geçersiz kılma yetkisinin olmadığını açıkça belirtti. Yüksek Mahkeme 1954’te oybirliği ile aldığı kararda ".... eğitim alanında ‘ayrı fakat eşit’ doktrinine yer olmadığını" belirtti ve kamu okullarında uygulanan ayırımcılığın "14’üncü Değişiklik tarafından güvence altına alınmış olan eşit yasal korunma"yı siyah çocuklardan esirgediğini açıkladı.

Arka fonDüzenle

 
Brown'dan önce ABD'de eğitim ayrımı

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954)
  2. ^ Brown v. Board of Education, 98 F. Supp. 797, 798 (D. Kan. 1951), rev’d, 347 U.S. 483 (1954)
  3. ^ Brown v Board of Education Decision 10 Şubat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ~ Civil Rights Movement Archive
  4. ^ Meditations of a Militant Moderate: Cool Views on Hot Topics. G – Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series. Rowman & Littlefield. 2006. s. 104. ISBN 978-0-7425-3961-7. 2 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2021. 
  5. ^ McCloskey & Levinson (2010).