Boltzmann sabiti

k nin değerleri birim
1.380 6504(24)×10-23 J·K−1
8.617 343(15)×10-5 eV·K−1
1.3807×10-16 erg·K−1

Boltzmann sabiti (k veya kB) enerji ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi veren fiziksel bir katsayıdır. Gaz sabitinin Avogadro sayısına bölümü ile bulunabilir:

Entropi ile aynı birime sahip olup Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann'ın adını taşır.

Boltzmann sabiti k makroskopik ile mikroskopik fizik arasında bir köprü görevini görür. Makroskopik olarak, ideal gaz kanunu, ideal bir gazın basıncı p ile hacminin V çarpımının, o gazın mol cinsinden miktarı n ile mutlak sıcaklığın T çarpımıyla orantılı olduğunu söyler.

burada

evrensel gaz sabiti olup [8.314 472 m³·Pa·K-1·mol-1(kJ/kmol-K)] e eşittir.

Boltzmann sabiti bunu, moleküllerin mikroskopik özellikleri ile ilgili bir eşitliğe dönüştürür.

burada N gazın molekül sayısı ve k de Boltzmann sabitidir.

KaynakçaDüzenle

  • Boltzmann's constant CODATA value at NIST
  • Peter J. Mohr, and Barry N. Taylor, "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 1998", Rev. Mod. Phys., Vol 72, No. 2, April 2000