Bolkestein Direktifi

Bolkestein Direktifi ya da resmî adıyla Hizmetler ve İç Pazar Yönergesi, Avrupa Birliği içinde mevcut olan ekonomik ortak pazara benzer olarak, bir hizmet ortak pazarı oluşturmayı amaçlayan ve Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Zirvesi tarafından hazırlanmış bir yönergedir. 12 Aralık 2006 tarihinde kabul edilmiş ve 28 Aralık 2006 günü de yürürlüğe girmiştir. Adını iç pazar eski komiseri Frits Bolkestein'dan almaktadır. Yönerge, hizmet sektöründe rekabeti sağlamayı ve bürokrasiyi azaltmayı amaçlayan düzenlemeler içermektedir. Ayrıca birlik içinde başka bir ülkeye çalışmaya giden bir işçinin kendi ülkesindeki sosyal haklara sahip olması öngörülmektedir. Görünüşte kapitalizm ve liberalim yanlısı hükümler içerdiği için hazırlandığı dönemde çok büyük tepkiler toplamış ve yönergenin iptali için pek çok gösteri düzenlenmiştir.

Yönergelere karşı yapılan eylelerden biri