Boksit

Boksit minerali.

YapısıDüzenle

Genellikle oolitik, masif, toprağımsı ve kil gibi bulunur. Diyasporit, alümin, demir ve manganez hidroksitleri ve hidrarjirit gibi minerallerin karışımından oluşmuştur.

Kristal sistemiDüzenle

Bir karışım minerali olup amorf yapıdadır.

Bulunuş şekliDüzenle

Genellikle oolitik, masif, toprağımsı ve kil gibi bulunur. Diyasporit, alümin, demir ve manganez hidroksitleri ve hidrarjirit gibi minerallerin karışımından oluşmuştur.

Rengi ve çizgi rengiDüzenle

Beyaz, gri ve muhtelif sarı renklerde olabilir. Çizgi rengi de muhtelif renklerdedir.

Bulunduğu yerDüzenle

Tropikal iklimlerde lateritleşme sonucu oluşur.
Lateritleşme: İçinde Demir (Fe) ve Alüminyum (Al) silikat minerallerinin bulunduğu yerlerde bol yağış ve ısı altında silisin eriyip uzaklaşması sonucunda demir ve alüminyum`un hidroksit halinde kalması).

Kullanım yeriDüzenle

Alüminyum elde edilmesinde ve elektrik oluşumunda kullanılır.